Program Wielkiego Tygodnia 2020 roku

W Ogłoszeniach i Czytelni zamieszczamy program na Wielki Tydzień 2020 roku. Z uwagi na utrzymujący stan epidemii oraz rygorystyczne obostrzenia w gromadzeniu się nasi księża przygotowali dla nas program, który w tym trudnym czasie pozwoli nam jak najlepiej przeżyć...