Niedziela Słowa Bożego: Biblia jest dana, aby nią żyć

Ojciec Święty zachęca, aby wyrobić w sobie zwyczaj częstego sięgania do Pisma Świętego i karmienia się nim oraz dzielenia nadzieją, jaka z niego płynie z tymi, których spotykamy w codzienności. Podczas dzisiejszej Mszy w Bazylice św. Piotra, Franciszek wręczył Biblię...

Niedziela Słowa Bożego

Niedziela, 26 stycznia, została ogłoszona przez Papieża Franciszka – Niedzielą Słowa Bożego. Dla uwypuklenia Słowa Bożego, w naszym kościele parafialnym, przed ołtarzem, pojawiło się Pismo Święte. Jest to sygnał dla nas wszystkich, abyśmy coraz częściej sięgali...

APERUIT ILLIS – ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego

Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz...

Koniec Kolędy 2019/2020

W dniu 20-01-2020 roku tegoroczna Wizyta duszpasterska się zakończyła. Z Aktualności została usunięta dedykowana strona Kolęda 2020.. Dziękujemy za aktywne korzystanie z tej pomocy.