Post Eucharystyczny

Czym jest post eucharystyczny, kiedy obowiązuje? Uczono nas o nim podczas przygotowania do Pierwszej Komunii, ale praktyka pokazuje, że często ulatuje nam z pamięci albo nie przykładamy do niego większej wagi. Tymczasem to podstawowy sposób przygotowania się do...

List Papieża Franciszka na październik 2019

Czcigodnemu Bratu Kardynałowi Fernando Filoniemu, Prefektowi Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów 30 listopada 2019 r. będziemy obchodzili setną rocznicę promulgacji Listu Apostolskiego Maximum illud, którym Benedykt XV pragnął nadać nowy impuls odpowiedzialności...