Abba Daniel

Mnich żyjący na przełomie IV/V w. był uczniem Arseniusza, on to przekazał jego naukę. 7(189). Mówił abba Daniel Faranita (mieszkaniec pustyni leżącej między Palestyną a Synajem), że ojciec nasz Arseniusz opowiadał o pewnym starcu w Sketis, który był wielkim ascetą,...

Abba Abraham

1(140). Opowiadano o pewnym starcu, że przez pięćdziesiąt lat ani nie jadł chleba, ani nie pił wina. Ten twierdził: “Zabiłem w sobie nieczystość, chciwość i próżność”. Abba Abraham dowiedział się o tych słowach, przyszedł do niego i zapytał: “Czy to...

Abba Anub

IV w. Był najstarszym spośród siedmiu braci, którzy żyli we wspólnocie zakonnej, jednym spośród nich był wielokrotnie wspomniany Pojmen oraz Pajsio. Najpierw osiedlili się w Sketis, następnie, po pierwszym złupieniu Sketis, w Terenutis, nad Nilem. Anub stał najpierw...

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mk 9, 42) Drogie Siostry i drodzy Bracia! W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest...