Świadectwa uczestników Świadectwo 1. Na rekolekcjach biblijnych byłam 2 razy, "Spotkanie Jezusa ze św. Piotrem", Ewangelię Łk 5. 1-11, słyszałam wiele razy, a mimo to pragnęłam spotkać się z ludźmi i rozmawiać o tym wydarzeniu. Przygotowane materiały przybliżyły nam...