Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” – organizator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz BIBLIA AUDIO Superprodukcja przedstawiają: Biblia Audio Młodych.
Sytuacja, z którą przyszło zmierzyć się światu, zmusiła nas do odłożenia w czasie organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jak będzie wyglądał kalendarz Konkursu, ale zapraszamy Was do zapoznania się z naszym nowym projektem!

W projekcie udział wzięli uczestnicy XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz koordynatorzy Konkursu, łącznie 45 osób. Komentarze wprowadzające do historii dodali ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel – przewodniczący komisji konkursowej OKWB oraz pan Sławomir Józefiak – pomysłodawca OKWB. Nagrania odbyły się w warszawskim studiu ,,Osorno” w dniach 14-21 lutego 2020 r. i dotyczyły zakresu merytorycznego XXIV edycji OKWB – Księgi Liczb i 1 Listu św. Pawła do Koryntian. Całość materiału ma aż 5 godz. 40 min., i zawiera nie tylko wspaniałe role młodych aktorów, ale również dźwiękowe efekty specjalne i oryginalną muzykę. Najdłuższa część (rozdział) trwa 14 min. 53 sek., najkrótsza 2 min. 26 sek.