Caritas parafialny Nietków

Parafialny Zespół Caritas został powołany we wrześniu 2014 roku. Aktualnie stanowi on grupę 20 wolontariuszy, którzy swoją troską obejmują ponad 50 osób chorych i wiele osób samotnych pozostających w domach. Stanowimy grupę osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Naszym zadaniem jest m.in. realizowanie i koordynowanie, w miarę możliwości i środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej. Troszczymy się także o rodziny wielodzietne oraz o osoby w trudnej sytuacji życiowej. Staramy się pomagać nie tylko w sposób rzeczowy, ale również zapewniamy naszym podopiecznym wsparcie duchowe, pomoc psychologiczną, prawną i finansową.

Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się do nas!
e-mail: caritas.czerwiensk@gmail.com
tel. Marta Rudolf 697 653 533

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, która pozwoli nam dotrzeć do większej liczby potrzebujących wpłać dowolną kwotę na poniższe konto: BGŻ/O Zielona Góra 56 2030 0045 1110 0000 0398 9580.

Parafialny Zespół Caritas prowadzi także wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, z której korzystają zgłaszający się do nas chorzy. Swoją troską otaczamy nie tylko potrzebujących z naszej okolicy, gdyż nasze sprzęty docierają do chorych w całym województwie! Udało nam się przeszkolić 3 osoby z naszego PZC jako opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych.

Informacji na temat wypożyczenia sprzętów rehabilitacyjnych udziela Pani Elżbieta Bela pod numerem telefonu: 797 478 671.

Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się w drugą środę miesiąca po mszy wieczornej w Wiejskim Domu Kultury Nietkowie. Zapraszamy serdecznie do włączenia się w nasze działania.