Homilia na I niedz. Wielkiego Postu – 21.02.2021 r.

1.Drodzy Siostry i Bracia. Przeżywamy dzisiaj I. niedzielę Wielkiego Postu. Ewangelia św. opowiada nam o tym, że zanim Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność przygotowywał się do niej przebywając 40 dni na pustyni. Po tym okresie przyszedł do Galilei i zaczął nauczać ludzi. Mówił: „czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jezus wzywał ludzi do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Ewangelia to znaczy dobra nowina. Co to za dobra nowina? Czy ja ją usłyszałem? Czy ona do mnie dotarła? Na czym polega jej dobra treść? Na czym polega istota jej przesłania?

Jakaś część odpowiedzi na te pytania daje nam dzisiejsze drugie czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła, który naucza: „Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha”. A więc dobra nowina Ewangelii polega na tym, że Jezus umarł za nasze grzechy, oddał życie za grzeszników, także za mnie, aby nas ludzi, także i mnie pojednać z Bogiem. To, co mnie oddziela od Boga to są moje grzechy, Jezus przyszedł po to, aby tę przeszkodę usunąć i On ją rzeczywiście usuną swoją śmiercią na krzyżu. Dlatego też przymierze Boga z ludźmi może być na nowo zawarte.

Pierwsze dzisiejsze czytanie mówi o przymierzu jakie Bóg zawarł z Noem po karze potopu, którą Bóg zesłał na ludzi za ich grzeszne życie. To przymierze zawarte z Noem, którego znakiem jest tęcza było zapowiedzią innego przymierza, które Bóg zawrze z ludźmi przez Jezusa Chrystusa swojego Syna. To przymierze będzie przymierzem ostatecznym służącym pojednaniu Boga z ludźmi. To przymierze z Bogiem zawierają wszyscy, którzy przez wiarę przyjmują Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i uznają Go za swojego Zbawiciela. Tak jak znakiem przymierza Boga z Noem była tęcza, tak znakiem tego nowego przymierza jest chrzest św. Dlatego Apostoł Piotr mówi: „Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was woda we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”.

2. Oto drodzy Siostry i Bracia Dobra Nowina Ewangelii, która jest głoszona przez Kościół: mianowicie, że przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zostaliśmy pojednani z Bogiem, staliśmy się na nowo dziećmi Bożymi. Nasz Pan wziął na siebie nasze grzechy i poniósł za nie karę należną grzesznikom, a tą karą jest śmierć, nam zaś, którzy przyznajemy się do Niego przez wiarę, zostało darowane życie. Na razie tu na ziemi jest to życie w nadziei, ale w pełni zrealizuje się ono w tym, co nazywamy życiem wiecznym w Królestwie Niebieskim, na które oczekujemy. Dlatego Pan Jezus rozpoczynając swoją publiczną działalność powiedział: „przybliżyło się do was Królestwo Boże”. Przybliżyło się, ale w pełni objawi się w przyszłości.

3. Skoro tak jest, skoro zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa, to konsekwencją tego powinno być nasze nawrócenie, czyli odwrócenie się od grzechów. Dlatego Pan Jezus wzywa swoich uczniów: „Nawracajcie się” to znaczy walczcie z grzechem, nie pozwólcie, aby grzech nad wami panował, aby wami zawładnął. Św. Leon wyciąga stąd taki wniosek: „Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.

4. Wielki Post, który rozpoczęliśmy ma nam pomóc w usłyszeniu Ewangelii – dobrej nowiny i w podporządkowaniu naszego życia jej wyzwalającej treści przez odwrócenie się od grzechów i kroczeniu drogą nowego życia, które wysłużył nam Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Módlmy się, aby tegoroczny Wielki Post rzeczywiście spełnił swoją rolę.

Ks. Dariusz Orłowski