W Czytelni zamieszczamy wersję tekstową Homilii ks. Proboszcza, przygotowaną na I Niedzielę Wielkiego Postu.

Czytaj Homilię