„Zmartwychwstanie nie jest tylko jednym z niezliczonych wydarzeń, wydarzeniem, po którym następuje jakieś inne, powoli odchodzące w coraz dalszą przeszłość. Zmartwychwstanie jest wtedy początkiem obecności, która nie zna końca. My często żyjemy bardzo dale ko od tej obecności. Tym bardziej się od niej oddalamy, im mocniej przywiązujemy się do rzeczy przemijających, im dalej żyjemy od tego, co na Krzyżu i w Zmartwychwstaniu okazało się autentyczną obecnością pośród rzeczy przemijających od miłości polegając ej na zatracaniu samego siebie. Ta miłość jest zawsze obecna. Eucharystia jest obecnością Zmartwychwstałego, który w znakach swego całkowitego oddania się nieustannie daje siebie samego i w ten sposób jest naszym życiem. Dlatego Eucharystia jest sama i jak o taka dniem Pańskim dominicus, jak tym jednym słowem wyrażali to męczennicy z Afryki Północnej. Jednocześnie otwiera się tutaj powiązanie między chrześcijańską niedzielą i wiarą w stworzenie. Dzień trzeci po śmierci Jezusa jest przecież pierwszym dniem tygodnia, tym dniem stwarzania świata, w którym Bóg powiedział: Niech się stanie światło! Gdzie Zmartwychwstanie zachowuje swą nowotestamentalną integralność i konkretność, tam znaczenia niedzieli nigdy nie można zamknąć w samym wymiarze historycznym, w historii chrześcijańskiej wspólnoty i jej Paschy Mamy tu do czynienia z materią, ze stworzeniem, z dniem pierwszym, który chrześcijanie będą potem nazywać także ósmym odnową wszystkiego.”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI. s. 227

Pamiętaj: miejsce przewodniczenia zwrócone w stronę ludu, u szczytu prezbiterium (OWMR 310)

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna: Uczniowie misjonarze.

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.