Począwszy od dzisiaj, w Czytelni spróbuję zamieszczać fragmenty książki w podziale na rozdziały Adama Szustaka OP – EUCHARYSTIA. Książkę można nabyć np. www.sklepmalak.pl. Osoby, które poczują, że po przeczytaniu chcą wesprzeć autora mogą to zrobić w dowolny sposób, chociażby wchodząc na stronę Wydawcy, czyli Fundacji MALAK.

Wstęp

EUCHARYSTIA

Eucharystia to nic innego, jak szaleństwo Boga widziane w znakach. On nie tylko się wcielił, ale też stał się kawałkiem chleba, by wejść ze swoim zbawieniem we wszystkie miejsca naszego upodlenia. Nie ma uprzywilejowanych przestrzeni, w których Bóg się pojawia i przebywa – On jest tam, gdzie my jesteśmy. Chodzi za nami i rozbija namiot swojej obecności. Eucharystia to sakrament, w którym Bóg pokazuje, ze nie ma takiej rzeczywistości, w której nie moglibyśmy Go spotkać.

Żeby jednak przyjąć to Boże szaleństwo i by zmieniło ono nasze życie, potrzeb-na jest wiara. A skoro – jak mówi święty Paweł – wiara rodzi się ze słuchania, to zapraszam Cię, byś, sięgając po tę książkę, posłuchał, czym jest Eucharystia i jak może przemieniać nasze życie.

Mam ogromną nadzieję, że ta lektura stanie się dla Ciebie pierwszym (lub kolejnym) krokiem do uczestniczenia w Eucharystii i przyjmowania Komunii z wiarą. Niech ten sakrament, w którym Bóg jest na wyciągnięcie ręki, przemieni nasze (czasem puste i nijakie) życie w wszelką słodycz i obfitość.

Czytaj Wstęp