Rozpoczął się dzisiaj Kurs Budowania Wspólnoty. Prowadzony własnymi siłami przez ks. Dariusz Orłowskiego, wspierany przez zaangażowanych parafian, jest swego rodzaju wyzwaniem, które sobie postawiliśmy. Czy jesteśmy w stanie dać parafii coś od siebie. I to coś, co ma służyć innym. Wzajemnemu zbudowaniu silniejszych więzi pomiędzy nami. A to wszystko oparte na skale, jaką jest Chrystus.

Patrząc na aktywny udział uczestników, sądzimy, że (przynajmniej początek) jest to strzał w dziesiątkę. Odnajdujemy się wzajemnie, ubogacamy się wzajemnie. A wszystko to w codzienności, która powinna być udziałem każdego chrześcijanina: Eucharystia, Agapa, szczere rozmowy osobiste.

Zapraszam na fotorelację z pierwszego dnia.

Galeria

I do wysłuchania kazania ks. Darka