W naszej internetowej Czytelni zamieszczamy dwa listy pasterskie na tegoroczne święta Zmartwychwstania Pańskiego. Ze względu na brak możliwości odczytania ich w kościołach, księża z naszej parafii zachęcają do zapoznania się z nimi w domach.

Czytaj List Rektora KUL

Czytaj List Dziekana Wydziału Teologicznego US