Pochodzę z Głogowa, z parafii p.w. św. Klemensa Dworzaka (prowadzonej przez ojców redemptorystów). Święcenia kapłańskie przyjąłem 26.05.2007 roku. Pierwsze dwa lata kapłaństwa spędziłem w Żarach, w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W latach 2009-2014 odbyłem studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu teologii biblijnej, które ukończyłem obroną rozprawy doktorskiej pt. “Mesjańskie posłannictwo Jezusa ‘Dobrego Pasterza’ i ‘Bramy owiec’ (J 10,1-42). Studium egzegetyczno-teologiczne”. W latach 2014-2016 pełniłem funkcję wychowawcy i wicerektora w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Od 2014 roku prowadzę wykłady z przedmiotów biblijnych w Paradyżu, w Zielonej Górze (Instytut Filozoficzno-Teologiczny) oraz na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie jestem zatrudniony.

Zamiłowania biblijne realizuję także jako przewodnik po Ziemi Świętej (od 2009 roku) oraz przewodniczący Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl, które istnieje od sierpnia 2016 roku.

Imieniny: 18.10

Urodziny: 24.01