Zapraszam do czytelni, gdzie zamieściłem wywiad Artura Sporniaka z ojcem Tomaszem Gałuszką. Może takie spojrzenie na Ducha Świętego pozwoli Ci lepiej zrozumieć Jego działanie w każdym z nas. Inaczej spojrzeć na ruchy chrześcijańskie w Kościele.

Poniżej fragment tego wywiadu:

Bóg Ojciec jest jak kompozytor, który w pewnym momencie wpada na genialny pomysł niezwykłego utworu. Pojawia się myśl, która jest w pełni gotową, doskonałą partyturą. Nie bez powodu o Bożym Synu mówi się jako o Logosie – Słowie. Ale zrodzona w twórczym akcie kompozytora partytura w pełni zaczyna żyć dopiero, gdy zostanie wykonana przez artystę. Artysta w jeden tylko sposób może oddać chwałę kompozytorowi – przez wykonanie jego partytury. Duch Święty jest taką muzyką. Ojciec rodzi Syna, Syn kocha Ojca – następuje wymiana miłości, która jest Duchem Świętym. Więc odpowiadam na eksperyment Greshakego – dla mnie Trójca bez Ducha Świętego jest jak danie ludziom partytury bez możliwości wykonania. Jak mielibyśmy się nią wówczas zachwycić?