Okres Wielkiego Postu

LEKCJONARZ MSZALNY: TOM II CYKL CZYTAŃ NIEDZIELNY B
LITURGIA GODZIN: TOM II

Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej wyłącznie.

Wskazania na Wielki Post
1. Okres Wielkiego Postu ma za cel przygotowanie wiernych do obchodu Paschy: liturgia wielkopostna bowiem przygotowuje zarówno katechumenów przez różne stopnie inicjacji chrześcijańskiej, jak i wiernych, którzy przypominają sobie swój własny chrzest i czynią pokutę, do obchodów Misterium Paschalnego (ONRLK 27). Tak więc okres ten ma charakter chrzcielny i pokutny.
2. We wszystkich oficjach (tak ferialnych jak i świątecznych) od Środy Popielcowej do Wigilii Paschalnej opuszcza się Alleluja.
3. We Mszy św. zamiast Alleluja śpiewa się Chwała Tobie Słowo Boże albo Chwała Tobie Królu wieków. Opuszcza się występujące Alleluja.
4. W Mszach codziennych końcowe błogosławieństwo mszalne można poprzedzić „Modlitwą nad ludem” (połączoną z wyciągnięciem rąk nad wiernymi).
5. Niedozwolone są Msze żałobne codzienne.
6. Nie przyozdabia się ołtarzy kwiatami, za wyjątkiem świąt, uroczystości i IV Niedzieli Wielkiego Postu.
7. Jeżeli w danym dniu powszednim Wielkiego Postu kalendarz przewiduje wspomnienie jakiegoś Świętego, wówczas odprawia się Mszę i oficjum wielkopostne, można jednak wspomnienie to potraktować jako dowolne i wziąć jego kolektę, a resztę oficjum z Wielkiego Postu.
8. W niedziele Wielkiego Postu po południu odprawia się Gorzkie Żale. W żadnym razie nie wolno tego nabożeństwa odprawiać w czasie Mszy świętej. Winno ono Mszę świętą poprzedzać lub po niej następować. Przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu w monstrancji należy zawsze używać kadzidła.
9. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w Wielkim Poście oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej (każdego dnia w roku) można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (por. WO nad. 98, 13 nr 2).
10. Za odmówienie modlitwy: “Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” po Komunii św., przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek; por. WO nad. 8 § 1 nr 2.
11. W kościele zachowuje się fakultatywny zwyczaj zasłaniania krzyży od soboty przed V Niedzielą Wielkiego Postu do Wielkiego Piątku. Krzyż okrywa się zasłoną fioletową lub czerwoną, zgodnie z tym, co jest powiedziane w Liście okólnym o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, (LśP) nr 57.
12. W czasie nabożeństwa Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej należy użyć czerwonego koloru liturgicznego.

Wskazania na Środę Popielcową
13. We Mszy świętej, z którą łączy się błogosławieństwo popiołu i posypanie głów wiernych, opuszcza się akt pokuty.
14. Błogosławieństwo popiołu odbywa się po homilii mszalnej. Pobłogosławienia popiołu i posypania dokonuje ten sam kapłan.
15. Celebransowi posypuje głowę inny kapłan. W razie nieobecności innego kapłana sam celebrans, zwrócony w stronę ołtarza i pochylony nic nie mówiąc, posypuje sobie głowę popiołem.
16. Przy posypywaniu głów popiołem można stosować formułę; „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
17. Pobłogosławienie popiołu może się odbyć podczas każdej Mszy świętej z udziałem wiernych.
18. W kościołach, w których jest tylko jedna Msza święta i odbywa się błogosławieństwo popiołu, nie jest dozwolona Msza pogrzebowa.
19. Środa Popielcowa jest obowiązującym dniem pokuty, który należy zachować w całym Kościele, dlatego zachowujemy post ścisły (obowiązuje od 18 – do 60 lat) oraz post jakościowy (czyli bezmięsny – od 14-go roku życia [nazywany także wstrzemięźliwością lub abstynencją]).
20. Jałmużna postnej. Należy ją przesłać do Kurii Diecezjalnej.

Uwaga! W tym roku należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami celebracji liturgicznej związanymi z obowiązującymi obostrzeniami.

Wskazania na Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty
Od Środy Popielcowej do 1 Niedz. W. Postu trwają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. Zalecane dodanie odpowiednich intencji w modlitwie powszechnej.