Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj o godz. 16:00 w salce przy plebanii w Czerwieńsku odbyło się Spotkanie parafialne w ramach ogłoszonego przez Papieża Franciszka Synodu 2021-2023. Zebrani, z zaproponowanych do rozważenia 9. tematów, wybrali 2 – Celebrowanie (temat obejmował zaangażowanie wszystkich wiernych w celebracje w naszym Kościele lokalnym) oraz Rozeznawanie i podejmowanie decyzji i formowanie się w synodalności (temat obejmował większe zaangażowanie w podejmowanie decyzji przez wiernych w naszym lokalnym Kościele).

Szczegóły w formie syntetycznej zostaną przygotowane przez sekretarza spotkania i przedłożone do dalszych prac na kolejnym szczeblu Synodu.