Czas wakacji, czas różnych form wypoczynku. Niekiedy na wyjazdach poza nasze miejscowości. Ale nie wszyscy wyjeżdżają. Są wśród nas ciągle osoby, które zbierają się przy plebanii, aby wspólnie powędrować na czuwanie fatimskie do Łężycy, kolejnego 13-tego dnia miesiąca.

Dzisiaj również zebrała się grupa około 30 osób z Czerwieńska, Lasek, Nietkowa, Łężycy, Przylepu i Zielonej Góry aby wspólnie dać świadectwo wiary ludu kroczącego do Boga poprzez Maryję. Wśród śpiewów, rozmów, wzajemnego poznawania się, wsłuchując się w świadectwa Marioli, która wróciła z pielgrzymki Klenickiej do Częstochowy oraz Lucyny, która mówiła o przeżyciach z koncertu “Chwała Panu” we Wrocławiu dotarliśmy bezpiecznie do kościoła w Łężycy.

Po Mszy świętej, którą koncelebrowali ks. Zygmunt Zimnawoda i ks. Dariusz Orłowski, odprawiliśmy nabożeństwo fatimskie, po którym tradycyjnie była procesja wokół kościoła.

Kolejny raz mogliśmy się przekonać, jak ważna jest wspólnota. Jak ważne jest wspólne przeżycie, nawet niewielkiego wydarzenia. Są to momenty w naszym życiu, które otrzymujemy za niewielką cenę – kilku godzin, które oddajemy Temu, od Którego otrzymujemy cały czas.

Wielbić Pana chcę…

Galeria