Pielgrzymki 1

PROGRAM PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

TERMINY: 19.04 – 25.04.2020 i 20.04 – 26.04.2020

(oferta specjalna)

7 dni, samolotowo-autokarowa, wyżywienie pełne

 1. DZIEŃ: KATOWICE – TEL AWIW – JAFFA –BETLEJEM

Przelot na trasie Katowice – Tel Awiw. Jaffa – malownicza starówka Tel Awiwu.

 1. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA –BETLEJEM

Góra Oliwna: kaplica Wniebowstąpienia, kościoły Pater Noster i Dominus Flevit, Ogród Oliwny, bazylika Getsemani, Grota Pojmania, bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (tzw. „grób” NMP). Betlejem: bazylika i Grota Narodzenia, Grota Mleczna. Pole Pasterzy.

 1. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA –BETLEJEM

Kościół św. Anny, zbudowany w miejscu uznanym przez tradycję za miejsce narodzenia Maryi, sadzawka Betesda. Droga Krzyżowa (Via Dolorosa). Bazylika Grobu i Zmartwychwstania Pańskiego. Syjon chrześcijański: kościół św. Piotra In Gallicantu, bazylika Zaśnięcia NMP, Wieczernik.

 1. DZIEŃ: BETLEJEM – JEROZOLIMA –BETLEJEM

Wzgórze świątynne zajmowane obecnie m.in. przez meczety: Skały i Al-Aqsa. Ściana Płaczu – święte miejsce judaizmu. Cardo – główna ulica Starego Miasta pochodząca z czasów rzymskich. Ain Karem – kościoły Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Abu Gosz – prawdopodobne Emaus.

 1. DZIEŃ: BETLEJEM – BETANIA – JERYCHO – MORZE MARTWE –GALILEA

Betania – sanktuarium Świętych Marii, Marty i Łazarza. Jerycho – najstarsze miasto Palestyny z tzw. „sykomorą Zacheusza” i widokiem na klasztor Kuszenia. Qasr al-Yahud – miejsce Chrztu Pańskiego. Kalya – wypoczynek nad Morzem Martwym.

 1. DZIEŃ: GALILEA

Góra Błogosławieństw. Kafarnaum – miasto Jezusa. Tabgha – kościoły Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Prymatu św. Piotra. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Nazaret – bazylika Zwiastowania, miejsce życia Świętej Rodziny. Kana Galilejska – sanktuarium pierwszego cudu Chrystusa.

 1. DZIEŃ: GALILEA – TABOR – HAJFA – TEL AWIW –WARSZAWA

Tabor – góra Przemienienia Pańskiego. Hajfa: sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Morza zbudowane na Grocie Eliasza, dom macierzysty zakonu karmelitańskiego, wpisane na listę UNESCO ogrody bahaitów. Przelot na trasie Tel Awiw – Warszawa.

ZAPEWNIAMY:

przejazdy klimatyzowanym autokarem

noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami)

wyżywienie pełne: śniadania, obiady, kolacje

opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów

opłaty za świadczenia zwyczajowe

opłatę składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

ubezpieczenie

opiekę przewodnika

Msze św.

TERMINY: 19.04 – 25.04.2020

20.04 – 26.04.2020

CENA: 540 USD + 1.640 PLN

Opłata za pielgrzymkę może być regulowana na dwa sposoby:

 1. całość kwoty w złotych polskich. Ostateczna wpłata jest sumą kwoty podanej w złotych polskich raz kwoty podanej w walucie, pomnożonej przez kurs sprzedaży dewiz BANKU PKO BP SA, z którego usług korzysta Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „PEREGRINUS”, obowiązujący o godz. 9.00 rano w dniu dokonania pełnej wpłaty (między 60. a 45. dniem przed wyjazdem).

Osoby wpłacające należność przelewem bankowym lub przekazem pocztowym proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem w dniu wpłaty w celu ustalenia właściwego kursu waluty oraz

o przesłanie do biura kserokopii dowodu wpłaty.

 1. w złotych polskich i w walucie obcej (zgodnie z cenami podanymi na programie).

Osoby wpłacające należność przelewem bankowym proszone są o kontakt telefoniczny z Biurem w dniu wpłaty w celu otrzymania numeru konta walutowego.

Kwota ostatecznej wpłaty jest pomniejszona o dokonaną wcześniej przedpłatę (dot. punktu 1 i 2).

Termin rezygnacji bez ponoszenia kosztów to 31.01.2020 r. Po upływie tego terminu stosuje się przepisy zawarte w „Ogólnych Warunkach Uczestnictwa”.

PRZY ZAPISIE NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  • wypełniony i podpisany formularz „Umowy – Zgłoszenia” oraz „Umowy Ubezpieczenia

  • ksero paszportu – paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki

  • przedpłatę w wysokości 1.000

Decyzję o wjeździe do Izraela i wyjeździe z Izraela podejmują służby graniczne tego kraju. Za brak zgody na przekroczenie granicy Biuro nie ponosi odpowiedzialności. 

puste skrzydła 2020

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA z dn. 01.11.2019

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pielgrzymka do Gruzji 27.09-04.10.2019