Szymon usłyszał różne słowa od Jezusa. Usłyszał: pójdź za mną. Usłyszał: ty jesteś Piotr – Opoka, na tobie zbuduję Kościół. Usłyszał też: zejdź mi z oczu szatanie.

Co nam dzisiaj przez takie słowa zawarte w Piśmie Świętym chce przekazać Bóg?

Czytaj więcej