W kolejnym miesięczniku naszej lokalnej gazetki “Unas” możemy znaleźć informacje podsumowujące przeżyte w maju Misje Ewangelizacyjne.

Ale też jest tam mowa o książce napisanej przez Pana Daniela Koteluka, o pierwszym proboszczu naszej parafii – ks. Ignacym Zoniu.

Czytaj gazetkę