GRUDZIEŃ 2021

„chrześcijańska niedziela nie jest związana z jej państwowym ustanowieniem jako dzień wolny od pracy zawodowej. Nie należy jej żadną miarą utożsamiać z jakimś społecznopolitycznym modelem, który można tworzyć jedynie w ściśle określonych uwarunkowaniach społecznych. Dlatego uzasadnione jest usilne dążenie do poznania tego głębszego rdzenia, który jest niezależny od zmian czynników zewnętrznych. Gdzie jednak wyprowadza się z tego całkowite przeciwstawienie duchowych treści szabatu i niedzieli, tam mamy do czynienia z głębokim niezrozumieniem zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Uduchowienie Starego Testamentu, które należy do istoty Nowego, jest jednocześnie ciągle nowym Wcieleniem.”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI . s. 236

Pamiętaj:

„Cały człowiek został odkupiony przez Chrystusa i ma mieć udział w życiu wiecznym, dlatego nie mówimy: „módlmy się za duszę N.” lecz: „módlmy się za zmarłego N”. Z modlitw za zmarłych należy usunąć wezwanie: „za dusze znikąd nie mające ratunku”, „za dusze, za które nikt się nie modli”, ponieważ Kościół w każdej Mszy św. i w Liturgii Godzin poleca Bogu wszystkich zmarłych, a także co roku obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Można użyć wezwania: „módlmy się za tych zmarłych, których imiona znane są tylko Bogu”, „którzy najwięcej potrzebują modlitwy”, „za których najbliżsi się nie modlą” itp.”

(OP 3* Instrukcja Liturgiczno-Duszpasterska Episkopatu o Pogrzebie i Modlitwach za Zmarłych

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna: Katecheci.

Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.