W miniony piątek miało miejsce spotkanie Kręgu Biblijnego. Zatrzymanie się nad Słowem, które Bóg do nas kieruje i wejście w Jego rozważanie przynosi skutek większego zbliżenia z tym Słowem w trakcie niedzielnej Eucharystii.

Zapraszamy wszystkich do przyjścia na takie spotkania. Potrzebne są tylko zainteresowanie i wola.