Sprawozdanie duszpastersko – finansowe za 2021 rok.

Sprawozdanie za 2021 r. do druku

 1. Sprawy duszpasterskie:

 1. Sakramenty i pogrzeby:

W 2021 r . w naszej parafii udzielono:

 • 51 chrztów,

 • do I Komunii św. przystąpiło 62 dzieci (42 w Czerwieńsku; 20 w Nietkowie),

 • 40 osób młodych przyjęło sakrament bierzmowania,

 • 13 par wstąpiło w sakramentalny związek małżeński,

 • było 78 pogrzebów,

 • księża odwiedzali co miesiąc ok. 30 chorych w I-sze piątki m-ca.

 1. Wspólnoty i grupy duszpasterskie:

 • w minionym roku służbę przy ołtarzu podjęło 8 nowych ministrantów (6 w Czerwieńsku – w tym jeden dorosły i 2 w Nietkowie) łącznie w parafii jest 18 ministrantów (13 w Czerwieńsku i 5 w Nietkowie),

 • po kilkuletniej przerwie wznowiła swoją działalność schola dziecięca, ok. 10 – cioro dzieci śpiewa podczas Mszy św. o 10.30 w Czerwieńsku,

 • ożywiła się oaza młodzieży, kilkanaście młodych osób spotyka się regularnie na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych włączając się także w spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania,

 • kontynuuje swoje spotkania Parafialny Krąg Biblijny, co 2 tygodnie ok. 20-30 osób spotyka się, aby rozważać przesłanie Pisma św., oraz aktywnie włącza się w czytania podczas Mszy św.

 • Wspólnota Żywego Różańca gromadzi ok. 200 osób w 12 tzw. Różach Różańcowych (6 –Czerwieńsku, 3 – w Nietkowie i 3 – w Laskach)

 • w parafii istnieją jeszcze grupy: Przyjaciół Paradyża i Margaretek – modlących się za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, a także Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz grupa Caritas licząca ok. 10 osób.

 1. Inicjatywy modlitewne i duszpasterskie w 2021 r.:

 • w Wielkim Poście odbyły się rekolekcje wielkopostne (prowadził je o. Waldemar OFC z Wałcza), a przed Bożym Narodzeniem odbyły się rekolekcje adwentowe (prowadził ks. Tomasz z Zielonej Góry),

 • zorganizowana została plenerowa droga krzyżowa, w której wzięło udział ok. 50 osób

 • zorganizowany został rowerowy wyjazd modlitewny do Dobrzęcina na nabożeństwo majowe, w którym uczestniczyło kilkanaście osób z całej parafii,

 • w lipcu udało się zorganizować pielgrzymkę autokarową do Gniezna wzięło w niej udział 49 osób,

 • po kilku latach przerwy udało się wznowić pieszą pielgrzymkę z Czerwieńska do Łężycy na nabożeństwa fatimskie. W 6 takich pielgrzymkach od maja do października w 13 dzień miesiąca w każdej brało udział kilkadziesiąt osób,

 • młodzież naszej parafii brała udział w Diecezjalnym Dniu Młodych i wyjazdach organizowanych przez KSM,

 • w kościele w Czerwieńsku w bocznej kaplicy została wprowadzona całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Od końca czerwca do dnia dzisiejszego wierni mogą nawiedzać kościół i adorować Pana Jezusa,

 • we wrześniu odbył się w naszej parafii weekendowy Kurs Ewangelizacyjny, który zgromadził ponad 30 uczestników,

 • w październiku w Nietkowie Caritas naszej parafii otworzył Punkt Pomocy Charytatywnej, gdzie osoby potrzebujące mogą otrzymać pomoc materialną,

 • pomimo pandemii udało się w tym roku zorganizować Wigilię dla Osób Samotnych, Starszych i Bezdomnych,

 • do kościoła w Czerwieńsku udało się pozyskać organistę, od kilku miesięcy posługę tę pełni p. Krystyna.

 • w grudniu odbyła się Parafialne Spotkanie Konsultacyjne toczącego się w Kościele Synodu, Powszechnego, spośród zaproponowanych tematów wybrano dwa, które wydały się najbardziej aktualne dla naszej wspólnoty,

 • Kontynuujemy i rozwijamy obecność naszej parafii w wirtualnym świecie poprzez prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej www.parafiaczerwiensk.pl oraz Facebooka https://www.facebook.com/parafiaczerwiensk/

 • Zostały wprowadzone w czasie pandemii dla osób, które nie mogą osobiście być obecne na Mszy świętej – transmisje online poprzez stronę parafialną i kanał YouTube

 • Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa naszej parafialnej świątyni został w niej założony system monitoringu, głównie ze względu na całodzienne otwarcie kościoła dla umożliwienia Adoracji Najświętszego Sakramentu.

II. Sprawy finansowo-materialne:

 1. Przedsięwzięcia materialno-remontowe podjęte w 2021 r.

Czerwieńsk:

 • rozpoczęto tynkowanie plebanii – całkowity koszt prac wyniesie ok. 25 tys. zł,

 • podjęto prace remontowe salki przy plebanii, aby lepiej dostosować ją do spotkań duszpasterskich (wymiana grzejników i wstawienie drzwi balkonowych) – koszt 6 tys. zł,

 • boczną kaplicę kościoła dostosowano do adoracji Najśw. Sakr. (wstawiono kratę zabezpieczającą i zrobiono nowe ławki) – koszt 4,5 tys. zł,

 • wykonanie systemu całodobowego monitoringu – koszt 3,5 tys. zł,

 • przed kościołem wykonano podjazd dla wózków, osób starszych i niepełnosprawnych koszt ok. 3 tys. zł,

 • rozpoczęto drugi etap renowacji zabytkowych organów kościelnych dotyczący mechanizmu napędowego organów – koszt 62.680 zł (dofinansowanie z gminy Czerwieńsk – 24.500 zł, dofinansowanie z firmy Arcobaleno – 30.000 zł, dofinansowanie z parafii – 8.180 zł).

Nietków:

 • dokończono remont daszków kaplic bocznych kościoła – koszt 15.500 zł (dofinansowanie z Gminy Czerwieńsk)

 • zakupiono i uruchomiono sprzęt do wyświetlania tekstów – koszt 7.952,50 zł

 • Wszystkie te prace można było zrealizować także dzięki środkom z Parafialnego Funduszu Remontowego (zbiórka odbywa się w III niedzielę każdego miesiąca).

 1. Ofiary i składki pochodzące od Parafian:

Chcielibyśmy podziękować naszym Parafianom za wszelkie ofiary składane na utrzymanie Kościoła, czy to na tacę podczas Mszy św., czy też tych składanych do kopert na określone cele.

Ofiary składane na tacę częściowo oddawane są do Kurii na utrzymanie diecezji, pozostała część przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie kościołów w Czerwieńsku i Nietkowie oraz plebanii, a więc opłacenie mediów: energii elektrycznej, ogrzewanie plebanii i salek, wody, kanalizacji, wywozu śmieci, a także na bieżące prace naprawcze i remontowe.

Ofiary składane do kopert przeznaczone są na:

 • liturgię – a więc sprzątanie kościoła, organistę, kościelnego oraz zakup paramentów do Mszy św. (wino, świece, hostię),

 • Caritas,

 • ogrzewanie kościoła (pokrycie koszów ogrzewania elektrycznego ławek),

 • utrzymanie Seminarium Duchownego. Nasza parafia zobowiązana jest do przekazywania rocznie sumy w wys. 11.070 zł na Seminarium Duchowne. Nie zawsze ofiary z kopert i składane na konto pokrywają tę sumę, braki więc uzupełnia się środkami pochodzącymi z tacy. Podobnie jest z opłatami za prasę katolicką: Niedzielę i Gościa Niedzielnego. Koszt egzemplarzy nie sprzedanych po Mszach św. zostaje pokryty z ofiar składanych na tacę.

Księża posługujący w parafii utrzymują się głównie z ofiar składanych podczas zamawiania Mszy św. a także częściowo z ofiar składanych na wypominki i podczas kolędy. Ponadto księża, którzy uczą religii w szkole otrzymują za to wynagrodzenie. Bardzo więc dziękujemy przede wszystkim za te ofiary, które są składane podczas zamawiania Mszy św. oraz tych składanych w kancelarii parafialnej z racji pogrzebu, chrztu św., czy zawierania ślubu, w ten sposób wierni wyrażają swoją odpowiedzialność za utrzymanie kościołów w parafii i posługujących w niej kapłanów.

Sprawy finansowe w parafii podlegają kontroli Rady Ekonomicznej, której członkami obok ks. Proboszcza są: p. Alicja Napora i p. Zygmunt Przybyła. Wszelkie sugestie i postulaty można z nimi konsultować.

III. Inicjatywy planowane na 2022 r.

1. Duszpasterskie:

To przede wszystkim Misje Ewangelizacyjne w naszej parafii, które odbędą się w dniach od 22 do 29 maja. Musimy zrobić wszystko, aby był to czas odnowy duchowej naszej wspólnoty parafialnej oraz do wejścia na drogę żywej wiary tych osób, które przestały regularnie praktykować. Bardzo prosimy wszystkich o gorącą modlitwę w intencji misji parafialnych, szczególnie do odmawiania codziennie specjalnie ułożonej modlitwy znajdującej się na obrazku ze św. Wojciechem – patronem naszej parafii, a także do włączenia się w organizację i przebieg tychże misji.

2. Remontowo-materialne:

Czerwieńsk:

 • III etap remontu naszych organów kościelnych,

 • dokończenie dostosowania dużej salki do potrzeb duszpasterskich oraz w drugiej salce stworzenie dla Parafian miejsca spotkań o charakterze kawiarniano-bibliotecznym.

Nietków:

 • podjęcie dalszego etapu remontu kościoła w Nietkowie (remont wieży).

Mimo dość licznych przedsięwzięć i wydatków, dzięki Waszej ofiarności nie brakuje nam środków. Na koncie parafialnym zostają z Funduszu Remontowego jeszcze ok. 22 tys. zł (15 tys. – na Czerwieńsk i ponad 6 tys. na Nietków). Jeszcze raz Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane w kościele oraz wpłacane na konto parafialne.

Niech Pan Bóg pobłogosławi nasze inicjatywy, aby służyły Jego chwale i naszemu wzrostowi duchowemu.