https://allages.pl/projekt/ospczerwiensk

Koszt wyposażenia nowego wozu strażackiego oszacowaliśmy na 33 100 zł.

Wśród sprzętów, które chcielibyśmy zakupić znajdują się:

Wentylatory oddymiające: Szybkie usuwanie dymu umożliwia łatwy i szybki dostęp, znacznie lepszą widoczność i obniżoną temperaturę – ryzyko dla strażaków można znacznie zmniejszyć, a szanse na uratowanie ludzi w zadymionych budynkach znacznie wzrosną. Stanowią najdroższy, ale bardzo potrzebny element wyposażenia. Dwuprzęsłowa drabina: Ratownicza drabina dwuprzęsłowa, trzyosobowa wykonana jest ze stopów aluminium (lekka~30kg). Maksymalna wysokość drabiny to 10m. Drabina posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP i tylko takie wolno nam używać. Trzy rodzaje prądownic: Prądownice służa do podawania środka gaśniczego. Dobieranie ich w zależności od wielkości i rodzaju pożaru pozwoli szybciej i skuteczniej go ugasić. Dwie nakładki do prądownic: sprzęt służący do wytworzenia  piany ciężkiej, a następnie do podania jej w miejsce pożaru. Piana gaśnicza: Środek chemiczny, powstały po zmieszaniu z wodą i użyciu prądownicy, wytwornicy lub agregatu pianotwórczego. Stosowany jest do gaszenia pożarów ciał stałych i cieczy, niereagujących z wodą. Smok ssawny prosty: Smok ssawny stanowi początek linii ssawnej i służy do zabezpieczenia węży ssawnych przed dostaniem się zanieczyszczeń podczas zasysania wody np. z zalewu do zbiornika samochodu pożarniczego. Będziemy mogli go wykorzystywać np. gdy zabraknie nam wody a w pobliżu będzie się znajdował zbiornik wodny, z którego będziemy mogli ją czerpać. Stojak hydrantowy: Przenośny hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór z głównych przewodów wodnej sieci miejskiej. Hydrant jest wyposażony w zawór i złącze do węża. Wysysacz: Urządzenie do wypompowywania wody z piwnic i innych trudnodostępnych pomieszczeń. Działa na zasadzie podciśnienia wytwarzanego z pomocą autopompy na samochodzie pożarniczym. Będziemy mogli z niego korzystać przy wielkich ulewach, gdy będzie dochodzić do podtopień i zalań. Nożyce dielektryczne do prętów max 14mm, zbudowane tak że chronią użytkownika przed porażeniem prądem.