Czy zastanawialiśmy się dlaczego Kościół podczas Mszy św czytanie z Ewangelii poprzedza czytaniami ze Starego Testamentu? Na przykładzie komentarza do słów Ewangelii z poprzedniej niedzieli, tj. 17 stycznia, możemy przekonać się ile wnoszą dla uważnego słuchacza czytania poprzedzające Ewangelię. Kto z nas słuchając podczas Eucharystii słów z Księgi Samuela słyszy tam słowa o byciu w świątyni, i jednocześnie braku kontaktu z Bogiem. Albo kto z nas słuchając Listu do Koryntian zastanawia się nad tym, że Korynt był swoistą stolicą kompletnej swobody seksualnej?

Dzisiaj podczas Eucharystii słyszymy o powołaniu pierwszych uczniów nad jeziorem. A Jan przedstawia to trochę inaczej. Możemy się nad tym zatrzymać. Albo skupić na poszukiwaniu głębi Słowa Bożego.

Dzisiaj w Niedzielę Słowa Bożego spróbujmy poszukać czegoś więcej.

Słuchaj