Wakacje już prawie się zaczynają. Jest to czas wypoczynku, wyjazdów. Ale zanim udamy się w takie czy inne miejsca – dzisiaj mieliśmy możliwość na ten nadchodzący czas umocnić się duchowo podczas spotkania Kręgu Biblijnego. Kontynuując cykl “Skutki usprawiedliwienia” skupiliśmy się na temacie życia łaską Ducha Świętego.

Już od progu wejścia do salki parafialnej mogliśmy zobaczyć zmiany w wyglądzie naszego miejsca spotkań: brak podwyższenia i drzwi balkonowe wychodzące na ogród, pozwalały nam poczuć się trochę inaczej.

Inaczej też przebiegało samo spotkanie. Więcej było w nim dzisiaj refleksji zgromadzonych. Żywe wypowiedzi pokazują, że jest potrzeba nie tylko słuchania, ale też dzielenia się wpływem słowa, które ma moc nas przemieniać. Cieszymy się, że w dalszym ciągu grono ludzi poszukujących kontaktu z Pismem Świętym powiększa się. Dzisiaj kolejna osoba do nas dołączyła. Niech to będzie dobrym znakiem tego, że żyje nasza parafia, żyją wspólnoty, które w ramach parafii działają. Zapraszajmy innych. Naszym zadaniem niech będzie otwartość i wyjście do drugiego człowieka. A owoce zostawmy Duchowi Świętemu.

Świadectwa wypowiadane tak bez przygotowania. Pytania i wypowiedzi pokazujące nasze oczekiwania, ale też nasze pojmowanie poszczególnych wersetów omawianych Listów św. Pawła. Wsparcie  tekstami z Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz komentarzami zawartymi w Biblii Nawarskiej pokazują, że mamy wiele różnych pomocy, które mają nas przybliżać do tajemnicy.

W spotkaniach Kręgu jedną z ważnych zasad jest omawianie znaczenia tego, co przeczytaliśmy w odniesieniu do szeroko rozumianego Kościoła, ale przede wszystkim – indywidualnie, każdego z nas. Żebyśmy mogli świadczyć o Bogu, musimy mieć w sobie Ducha Świętego. Tylko z Nim, możemy mówić o Jezusie jako o Synu Bożym.

Wakacje to czas, w którym spotkania Kręgu będą miały też taki, trochę wakacyjny charakter. Trochę przy agape. Po ustaleniu szczegółów podamy na WhatsApp kiedy się one odbędą.

Życzymy wszystkim dobrego, z Bogiem, spędzonego czasu wszędzie tam, gdzie będziemy wypoczywali i pracowali.

Galeria