Aktualnie posługują

DUSZPASTERZE AKTUALNIE POSŁUGUJĄCY W NASZEJ PARAFII

PROBOSZCZ
ks. dr kan. Dariusz ORŁOWSKI
12.12.2020 – AKTUALNIE
WIKARIUSZ
ks. mgr Mariusz SŁABOŃ
12.12.2020 – AKTUALNIE
REZYDENT
ks. prałat kan. mgr Eugeniusz DRZEWIECKI
01.08.2022 – AKTUALNIE