Historia posługi kapłańskiej

DUSZPASTERZE, KTÓRZY POSŁUGIWALI W NASZEJ PARAFII

WIKARIUSZ
ks. mgr Arkadiusz TOKAREK
24.08.2015 – 24.08.2017

PROBOSZCZ

ks. Paweł Konieczny
01.08.2006 – 12.09.2014

PROBOSZCZ

ks. Zygmunt Lisiecki
01.08.1996 – 31.07.2006

PROBOSZCZ

ks. Zbigniew Stanek
__.__.1992 – __.__.1996

PROBOSZCZ

ks. Henryk Nowik
20.05.1974 – __.__.1992

PROBOSZCZ

ks. Felicjan Szklany
__.__.1960 – __.__.1974

PROBOSZCZ

ks. Ludwik Mucha
28.12.1952 – 28.06.1957

PIERWSZY PROBOSZCZ

ks. Ignacy ZOŃ
22.12.1945 – do 1953