Żywy Różaniec Czerwieńsk

Żywy Różaniec.

Żywy Różaniec, to wspólnota modlitewna, złożona z VI róż różańcowych w naszej parafii. W skład każdej róży wchodzi 20 osób, ponieważ cały różaniec obejmuje cztery części, które zawierają 20 Tajemnic.

Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej tajemnicę – czyli jedną dziesiątkę różańca codziennie, we własnym zakresie. Każdego dnia odmawiany jest cały różaniec.

Żywy Różaniec podejmuje intencje modlitewne Ojca świętego, Ewangelizacyjne i parafialne.

Każda róża ma swojego zelatora, czyli osobę odpowiedzialną za poprawne funkcjonowanie róży.

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. wieczornej, po której następuje zmiana tajemnic.

Dodatkowo wspólnota codziennie przed każdą Mszą świętą podejmuje modlitwę różańcową, do której wzywa nas Maryja. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.

Zachęcamy serdecznie osoby, zarówno mężczyzn jak i kobiety, które czują potrzebę pogłębienia swoich relacji z Maryją, a za Jej wstawiennictwem z Jezusem Chrystusem do włączenia się do naszej wspólnoty.

Róże różańcowe i ich zelatorzy:

I róża – Irena Palonek

II róża – Grażyna Komisarek

III róża – Elżbieta Jabłońska

IV róża – Helena Kędzierska

V róża – Stanisława Karbownik

VI róża – Lucyna Majorczyk

Przy Żywym Różańcu istnieje grupa Przyjaciół Paradyża, która wspiera modlitwą i ofiarami finansowymi kapłanów oraz przygotowujących się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Modlitwą swą obejmuje także nowe i święte powołania kapłańskie.

Dla usprawnienia odmawiania Różańca poniżej prezentujemy terminarz z podziałem na dyżury poszczególnych Róż:

 

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY NA ROK 2022
STYCZEŃ

O wychowanie do braterstwa

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

LUTY

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

MARZEC

O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

KWIECIEŃ

Za pracowników służby zdrowia

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

MAJ

O wiarę dla młodych

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

CZERWIEC

Za rodziny

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

LIPIEC

Za osoby starsze

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

SIERPIEŃ

Za małych i średnich przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

WRZESIEŃ

O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

PAŹDZIERNIK

O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

LISTOPAD

Za dzieci, które cierpią

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

GRUDZIEŃ

Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Watykan, 9 stycznia 2021 r.

papież Franciszek

Terminarz prowadzenia modlitwy różańcowej na 2022 rok
PAŹDZIERNIK
2022-10-01 sobota 6
2022-10-02 niedziela 1
2022-10-03 poniedziałek 2
2022-10-04 wtorek 3
2022-10-05 środa 4
2022-10-06 czwartek 5
2022-10-07 piątek 6
2022-10-08 sobota 1
2022-10-09 niedziela 2
2022-10-10 poniedziałek 3
2022-10-11 wtorek 4
2022-10-12 środa 5
2022-10-13 czwartek 6
2022-10-14 piątek 1
2022-10-15 sobota 2
2022-10-16 niedziela 3
2022-10-17 poniedziałek 4
2022-10-18 wtorek 5
2022-10-19 środa 6
2022-10-20 czwartek 1
2022-10-21 piątek 2
2022-10-22 sobota 3
2022-10-23 niedziela 4
2022-10-24 poniedziałek 5
2022-10-25 wtorek 6
2022-10-26 środa 1
2022-10-27 czwartek 2
2022-10-28 piątek 3
2022-10-29 sobota 4
2022-10-30 niedziela 5