Żywy Różaniec Czerwieńsk

Żywy Różaniec.

Żywy Różaniec, to wspólnota modlitewna, złożona z VI róż różańcowych w naszej parafii. W skład każdej róży wchodzi 20 osób, ponieważ cały różaniec obejmuje cztery części, które zawierają 20 Tajemnic.

Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej tajemnicę – czyli jedną dziesiątkę różańca codziennie, we własnym zakresie. Każdego dnia odmawiany jest cały różaniec.

Żywy Różaniec podejmuje intencje modlitewne Ojca świętego, Ewangelizacyjne i parafialne.

Każda róża ma swojego zelatora, czyli osobę odpowiedzialną za poprawne funkcjonowanie róży.

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. wieczornej, po której następuje zmiana tajemnic.

Dodatkowo wspólnota codziennie przed każdą Mszą świętą podejmuje modlitwę różańcową, do której wzywa nas Maryja. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.

Zachęcamy serdecznie osoby, zarówno mężczyzn jak i kobiety, które czują potrzebę pogłębienia swoich relacji z Maryją, a za Jej wstawiennictwem z Jezusem Chrystusem do włączenia się do naszej wspólnoty.

Róże różańcowe i ich zelatorzy:

I róża – Irena Palonek

II róża – Grażyna Komisarek

III róża – Elżbieta Jabłońska

IV róża – Helena Kędzierska

V róża – Stanisława Karbownik

VI róża – Lucyna Majorczyk

Przy Żywym Różańcu istnieje grupa Przyjaciół Paradyża, która wspiera modlitwą i ofiarami finansowymi kapłanów oraz przygotowujących się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Modlitwą swą obejmuje także nowe i święte powołania kapłańskie.

Członkowie żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
2. Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
3. Ofiarowania Pańskiego (2 II),
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
5. Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
6. Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
7. W święto Królowej Różańca świętego,
8. W święto Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Dla usprawnienia odmawiania Różańca poniżej prezentujemy terminarz z podziałem na dyżury poszczególnych Róż:

Tak wygląda nasza wspólna modlitwa

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY NA ROK 2024

O docenienie daru różnorodności w Kościele
Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Za nieuleczalnie chorych
Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.

Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

O dobrą formację osób zakonnych i seminarzystów
Módlmy się, aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej, dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Za uchodźców
Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

O opiekę duszpasterską nad chorymi
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dał przyjmującym go osobom oraz ich bliskim siłę od Pana, stając się dla wszystkich widocznym znakiem współczucia i nadziei.

Za przywódców politycznych
Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli obywatelom, pracując dla integralnego rozwoju człowieka i dla dobra wspólnego, szczególnie troszcząc się o najuboższych i o tych, którzy stracili pracę.

O troskę człowieka o świat
Módlmy się, aby każdy z nas usłyszał i wziął sobie do serca wołanie ziemi i ofiar klęsk żywiołowych i zmian klimatycznych oraz zobowiązał się do troski o świat, który zamieszkujemy.

Za wspólną misję
Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał ze wszystkich sił synodalny styl życia, jako znak współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i misję łączące księży, osoby konsekrowane i świeckich.

Za osoby, które straciły dzieci
Módlmy się za wszystkich rodziców, którzy opłakują śmierć swojego syna lub córki, aby znaleźli wsparcie we wspólnocie oraz zaznali pokoju i pocieszenia Ducha Świętego.

Za pielgrzymów nadziei
Módlmy się, aby nadchodzący jubileusz umocnił nas w wierze, pomógł nam lepiej poznać Chrystusa Zmartwychwstałego w naszym życiu i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

papież Franciszek, Watykan, 31.12.2022 r.

Terminarz prowadzenia modlitwy różańcowej na 2024 rok
MARZEC
2024-03-01 piątek DK
2024-03-02 sobota 5
2024-03-03 niedziela N
2024-03-04 poniedziałek 1
2024-03-05 wtorek 2
2024-03-06 środa 3
2024-03-07 czwartek 4
2024-03-08 piątek DK
2024-03-09 sobota 6
2024-03-10 niedziela N
2024-03-11 poniedziałek 2
2024-03-12 wtorek 3
2024-03-13 środa 4
2024-03-14 czwartek 5
2024-03-15 piątek DK
2024-03-16 sobota 1
2024-03-17 niedziela N
2024-03-18 poniedziałek 3
2024-03-19 wtorek 4
2024-03-20 środa 5
2024-03-21 czwartek 6
2024-03-22 piątek DK
2024-03-23 sobota 2
2024-03-24 niedziela N
2024-03-25 poniedziałek WT
2024-03-26 wtorek WT
2024-03-27 środa WT
2024-03-28 czwartek WCZ
2024-03-29 piątek WP
2024-03-30 sobota WS
2024-03-31 niedziela Wielkanoc
Za współczesnych męczenników – Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.