Żywy Różaniec Czerwieńsk

Żywy Różaniec.

Żywy Różaniec, to wspólnota modlitewna, złożona z VI róż różańcowych w naszej parafii. W skład każdej róży wchodzi 20 osób, ponieważ cały różaniec obejmuje cztery części, które zawierają 20 Tajemnic.

Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej tajemnicę – czyli jedną dziesiątkę różańca codziennie, we własnym zakresie. Każdego dnia odmawiany jest cały różaniec.

Żywy Różaniec podejmuje intencje modlitewne Ojca świętego, Ewangelizacyjne i parafialne.

Każda róża ma swojego zelatora, czyli osobę odpowiedzialną za poprawne funkcjonowanie róży.

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. wieczornej, po której następuje zmiana tajemnic.

Dodatkowo wspólnota codziennie przed każdą Mszą świętą podejmuje modlitwę różańcową, do której wzywa nas Maryja. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa.

Zachęcamy serdecznie osoby, zarówno mężczyzn jak i kobiety, które czują potrzebę pogłębienia swoich relacji z Maryją, a za Jej wstawiennictwem z Jezusem Chrystusem do włączenia się do naszej wspólnoty.

Róże różańcowe i ich zelatorzy:

I róża – Irena Palonek

II róża – Grażyna Komisarek

III róża – Elżbieta Jabłońska

IV róża – Helena Kędzierska

V róża – Stanisława Karbownik

VI róża – Lucyna Majorczyk

Przy Żywym Różańcu istnieje grupa Przyjaciół Paradyża, która wspiera modlitwą i ofiarami finansowymi kapłanów oraz przygotowujących się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Modlitwą swą obejmuje także nowe i święte powołania kapłańskie.

Członkowie żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
2. Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
3. Ofiarowania Pańskiego (2 II),
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
5. Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
6. Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
7. W święto Królowej Różańca świętego,
8. W święto Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Dla usprawnienia odmawiania Różańca poniżej prezentujemy terminarz z podziałem na dyżury poszczególnych Róż:

 

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY NA ROK 2023

 

 

STYCZEŃ

Za wychowawców – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

LUTY

Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

MARZEC

Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

KWIECIEŃ

O kulturę niestosowania przemocy – Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

MAJ

Za ruchy i wspólnoty kościelne – Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

CZERWIEC

O zniesienia tortur – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

LIPIEC

O życie eucharystyczne – Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

SIERPIEŃ

Za Światowe Dni Młodzieży – Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

WRZESIEŃ

Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

PAŹDZIERNIK

Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

LISTOPAD

Za papieża – Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

GRUDZIEŃ

Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Papież Franciszek, Watykan, 2 lutego 2022 r.

Terminarz prowadzenia modlitwy różańcowej na 2023 rok
GRUDZIEŃ
2023-12-01 piątek 3
2023-12-02 sobota 4
2023-12-03 niedziela N
2023-12-04 poniedziałek 6
2023-12-05 wtorek 1
2023-12-06 środa 2
2023-12-07 czwartek 3
2023-12-08 piątek 4
2023-12-09 sobota 5
2023-12-10 niedziela N
2023-12-11 poniedziałek 1
2023-12-12 wtorek 2
2023-12-13 środa 3
2023-12-14 czwartek 4
2023-12-15 piątek 5
2023-12-16 sobota 6
2023-12-17 niedziela N
2023-12-18 poniedziałek 2
2023-12-19 wtorek 3
2023-12-20 środa 4
2023-12-21 czwartek 5
2023-12-22 piątek 6
2023-12-23 sobota 1
2023-12-24 niedziela N
2023-12-25 poniedziałek BN
2023-12-26 wtorek BN
2023-12-27 środa 5
2023-12-28 czwartek 6
2023-12-29 piątek 1
2023-12-30 sobota 2
2023-12-31 niedziela N
Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.