Misja parafii

MISJA (CEL) PARAFII PW. ŚW. WOJCIECHA W CZERWIEŃSKU

Naszym celem jest: umacniać w wierze i pogłębiać osobistą więź z Chrystusem tych, którzy uczestniczą w życiu Kościoła, aby jeszcze bardziej odkrywali swoje charyzmaty, oddawali je na służbę innych i wiedzieli, że są kochani przez Pana Boga i potrzebni w Kościele.

Ale także, abyśmy, jako wspólnota parafialna, dokładali większych starań i wysiłku w dziele ewangelizacji, czyli przyprowadzania do Chrystusa i Jego Kościoła tych, którzy stali się obojętni i odeszli od Niego.