Poradnia

‘’Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu” – to przesłanie św. Jana Pawła II  przypomina nam o znaczącej roli rodziny nie tylko w aspekcie biologicznym, moralnym, ale także społecznym. Poradnia Rodzinna funkcjonuje w naszej parafii od wielu lat. Służy pomocą narzeczonym zamierzającym wstąpić w sakramentalny związek małżeński. Promuje rodzinę i jej naturalny rozwój, przypomina o zadaniach i odpowiedzialności. Na wsparcie, pomoc i radę mogą liczyć wszystkie osoby zmagające się z problemami lub liczące tylko na wysłuchanie.

Zachęcam do kontaktu: Beata Zawada nr tel. 609187778 – absolwentka Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.