Środa

21

Października 2020 roku

Imieniny obchodzą:
Bernard, Celina, Dobromił, Elżbieta, Hilary, Klemencja, Pelagia, Pelagiusz, Urszula, Wszebora

Aktualności

Imieniny ks. Łukasza

W dniu dzisiejszym, w naszej wspólnocie, miała miejsce uroczystość imieninowa księdza Łukasza. Podczas Mszy św. odprawianej w jego intencji o godz. 10:30, grupy parafialne złożyły mu życzenia. Chociaż czas epidemii jest trudnym czasem, to pokazuje, że potrafimy się jednoczyć i wzajemnie o sobie pamiętać.

Więcej zdjęć w galerii.

Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę.

ks. Piotr Kubiak

kanclerz Kurii

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 16 października 2020 r.

Znak: B1-9/20

Komunikat bpa Lityńskiego w liturgiczne wspomnienie św. Łukasza – patrona służby zdrowia

Drodzy Diecezjanie,

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia,

w dzisiejszą niedzielę, w liturgii Kościoła wspominamy św. Łukasza – patrona służby zdrowia. Każdy z nas wie, że choroba jest najtrudniejszym doświadczeniem człowieka i jednym z głównych źródeł ludzkiego cierpienia. W dobie pandemii koronawirusa wyraźniej dostrzegamy jak bardzo potrzebujemy braterstwa i przyjaźni społecznej, by na wzór św. Franciszka kochać „swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim”.

Wyrażając wdzięczność pracownikom służby zdrowia oraz instytucjom związanym z ochroną zdrowia za poświecenie dla drugich, by chronić, leczyć i ratować ludzkie życie, pragnę skierować najszczersze wyrazy uznania dla medycznego powołania i posługi wobec osób chorych i cierpiących. Niech święty Łukasz wyprasza siłę i moc niesienia pocieszenia i pomocy wszystkich potrzebującym. Jednocześnie zwracam się do wszystkich Diecezjan o codzienną modlitwę w intencji pracowników służby zdrowia oraz o postawę wzajemnego braterstwa i zrozumienia.

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Powyższy Komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego należy odczytać wiernym w najbliższą niedzielę 18 października 2020 r. w ramach ogłoszeń duszpasterskich

Zielona Góra, 16 października 2020 r.

Znak: B2-17/20

ks. Piotr Kubiak

Wikariusz Generalny

Spotkanie Kręgu Biblijnego – 12.10.2020

W dniu dzisiejszym, Mszą Świętą o godz. 19:00 rozpoczęło się kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Uczestnicy, zachowując się stosownie do odpowiednich zaleceń, nie ustają w zgłębianiu Słowa Bożego.

Z Apoftegmatów Ojców Pustyni – Sisoes Wielki – zemsta

1(804). Do abba Sisoesa przyszedł brat skrzywdzony przez drugiego brata i powiedział: „Pewien brat wyrządził mi krzywdę i chcę się na nim zemścić”. A starzec prosił go, mówiąc: „Nie dziecko: ale raczej pozostaw Bogu wymierzenie sprawiedliwości”. On jednak mówił: „Nie spocznę, póki się nie zemszczę”. Powiedział starzec: „Módlmy się, bracie”. I wstał starzec, i zaczął mówić: „Boże, już niepotrzebna Twoja troska o nas, bo sami sobie wymierzamy sprawiedliwość”. A brat, kiedy to usłyszał, upadł do stóp starca i mówił: „Już się nie bedę mścił: wybacz mi, abba”.