Wtorek

7

Grudnia 2021 roku

Imieniny obchodzą:
Agaton, Ambroży, Marcin, Ninomysł

Aktualności

Mikołaj odwiedził kościół parafialny – 06.12.2021

W dniu dzisiejszym na popołudniowych Roratach w kościele parafialnym w Czerwieńsku pojawił się św. Mikołaj. Ksiądz Mariusz, sprawujący Eucharystię, po odczytaniu Ewangelii, poprosił dzieci o gromkie zaproszenie św. Mikołaja, który nie kazał długo się prosić, ale po chwili wszedł głównym wejście i zasiadł przed ołtarzem, między dziećmi. Jako, że jest w tym dniu bardzo zapracowany, po krótkim czasie musiał pożegnać naszą parafię i udać się do innych dzieci.

Galeria

Nowe wyposażenie multimedialne kościoła w Nietkowie – 05.12.2021

W kościele filialnym w Nietkowie podczas niedzielnych Mszy świętych został zaprezentowany nowoczesny sprzęt  multimedialny. Specjalnie przystosowany do wyświetlania potrzebnych treści telewizor połączony bezprzewodowo z komputerem pozwala na wyraźne odczytanie pieśni i innych tekstów wykorzystywanych w sprawowaniu Eucharystii. Gratulujemy zakupu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w montaż i obsługę. I życzymy, aby przeżywanie celebracji było teraz jeszcze bardziej owocne duchowo. Szczególne podziękowania kierujemy do ks. Proboszcza, organisty – Pana Darka i dla Pana Piotra Maciejewskiego. Od podjęcia decyzji w dniu 18 listopada do montażu minęło zaledwie 2 tygodnie. Piękna współpraca i tempo godne naśladowania.

Parafialne spotkanie synodalne – Synod 2021-2023

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj o godz. 16:00 w salce przy plebanii w Czerwieńsku odbyło się Spotkanie parafialne w ramach ogłoszonego przez Papieża Franciszka Synodu 2021-2023. Zebrani, z zaproponowanych do rozważenia 9. tematów, wybrali 2 – Celebrowanie (temat obejmował zaangażowanie wszystkich wiernych w celebracje w naszym Kościele lokalnym) oraz Rozeznawanie i podejmowanie decyzji i formowanie się w synodalności (temat obejmował większe zaangażowanie w podejmowanie decyzji przez wiernych w naszym lokalnym Kościele).

Szczegóły w formie syntetycznej zostaną przygotowane przez sekretarza spotkania i przedłożone do dalszych prac na kolejnym szczeblu Synodu.

Zaproszenia na misje parafialne

W sobotę, na naszych kościołach zostały zamontowane banery informujące o rozpoczęciu czasu przygotowania do Misji parafialnych, które odbędą się w dniach 22-29 maja 2022 r. Czas Adwentu, będąc czasem oczekiwania – staje się początkiem dłuższego przygotowania do Misji.

Dobrze wykorzystajmy ten czas.

Galeria

SYNOD 2021/2023 – CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA

LOGO_PL

Spotkanie parafialne odbędzie się dnia 05.12.2021 w salce przy plebanii w Czerwieńsku o godz. 16:00

Pytania synodalne

Rozpoczęte w październiku 2021 roku XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów po raz pierwszy w historii Kościoła będzie miało zmienioną formułę. Dotąd synod był wydarzeniem gromadzącym głównie biskupów. W opublikowanej w 2018 roku konstytucji apostolskiej Episcopalis communio papież Franciszek zdecydował, by miał on wymiar szerszy, umożliwiający uczestnictwo w nim każdemu ochrzczonemu. Będzie to zatem wydarzenie dłuższe, obejmujące dwa lata – potrwa do października 2023 roku i składające się z trzech etapów: etapu diecezjalnego (październik 2021 – kwiecień 2022), etapu kontynentalnego (wrzesień 2022 – marzec 2023) i etapu powszechnego, który odbędzie się w Rzymie w 2023 roku. Jego zasadniczym celem jest większe uczestnictwo wszystkich wiernych w kształtowaniu życia i misji ewangelizacyjnej Kościoła. W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii.

Etap lokalny, czyli diecezjalny synodu potrwa do kwietnia 2022 roku. Konsultacje odbywać się będą na poziomie parafii, dekanatów i poszczególnych wspólnot duszpasterskich takich jak m.in.: ruchy apostolskie, młodzież, katecheci, małżonkowie, siostry zakonne i inne. W każdej parafii wybrany zostanie koordynator, który czuwać będzie nad przebiegiem spotkań i zbieraniem materiałów, a następnie ich syntezę zaprezentuje na spotkaniu dekanalnym. Do końca lutego 2022 roku syntezy takie mają zostać przekazane do diecezjalnego zespołu synodalnego, a w marcu przyszłego roku ma być gotowa synteza diecezjalna, która przekazana zostanie do Konferencji Episkopatu Polski. W kwietniu zaplanowano diecezjalne spotkanie synodalne kończące etap diecezjalny.

Na początku października 2021 r. papież Franciszek powiedział, że rozpoczęty synod biskupów nie może być kościelnym zjazdem, kongresem politycznym czy parlamentem. “Duch Święty prosi nas, abyśmy wsłuchiwali się w pytania, niepokoje, nadzieje każdego Kościoła, każdego ludu i narodu” – dodał. Podczas Mszy Św. w bazylice Świętego Piotra z okazji inauguracji synodu Franciszek apelował do jego uczestników o to, by “wsłuchiwali się w świat, w wyzwania i zmiany, jakie stawia”.

Pierwszy w nowej formie synod odbywa się pod hasłem “Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Zakończy się w Rzymie w październiku 2023 roku.
Według papieża obecny synod charakteryzują “trzy czasowniki”: “spotkać, słuchać, rozeznawać”.
Franciszek mówił, że każde spotkanie wymaga otwartości, odwagi, gotowości, by “pozwolić sobie na wyzwanie, jakie stawia przed nami oblicze i historia drugiego człowieka”.

“Prawdziwe spotkanie rodzi się ze słuchania”

Tymczasem, jak przyznał, ludzie wolą czasem ograniczać się do formalnych relacji lub “przywdziewać maski sytuacyjne”. Chodzi – wyjaśnił – o prawdziwe spotkanie; bez udawania i bez sztuczek; a rodzi się ono ze słuchania.

Kiedy słuchamy sercem druga osoba czuje się mile widziana, nie osądzana, ma swobodę opowiadania o swoich doświadczeniach i drodze duchowej – dodał.

Zachęcił uczestników synodu do refleksji nad tym, jak słuchają innych w Kościele; “czy pozwalamy ludziom wyrażać siebie, kroczyć w wierze, nawet jeśli mają trudne drogi życiowe, wnosić wkład w życie wspólnoty bez przeszkód, odrzucenia czy osądzania?”

Wskazał, że synod musi być “wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia”, a nie “kościelnym zjazdem, konferencją naukową, kongresem politycznym czy parlamentem”.

Drodzy bracia i siostry, życzę nam dobrej wspólnej drogi! Obyśmy byli pielgrzymami zakochanymi w Ewangelii, otwartymi na niespodzianki Ducha Świętego – powiedział.