Czwartek

21

Stycznia 2021 roku

Imieniny obchodzą:
Agnieszka, Epifani, Jarosław, Jarosława, Jerosława, Marcela

Aktualności

Imieniny ks. Mariusza – 19.01.2021

W dniu dzisiejszym ksiądz Mariusz – nasz nowy wikariusz – obchodził swoje imieniny. Na wieczornej Mszy św. w kościele parafialnym oprócz modlitwy przedstawiciele grup parafialnych złożyli mu życzenia.

Wszystkiego najlepszego księże Mariuszu.

Niedziela Słowa Bożego 2021

Dnia 24 stycznia 2021 roku, po raz drugi obchodzić będziemy Niedzielę Słowa Bożego. Na tę okoliczność Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała stosowne Wskazania

Autor/źródło: www.flickr.com/photos/episkopatnews, episkopat.pl, licencja: CC BY-SA

Wskazania Stolicy Apostolskiej dotyczące świętowania Niedzieli Słowa Bożego

„Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” – czytamy w nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zawiera ona wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Została ona ustanowiona 30 września 2019 roku listem apostolskim w formie motu proprio papieża Franciszka Aperuit illis i wyznaczona na III Niedzielę okresu zwykłego (w roku 2021 przypadnie 24 stycznia).

Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu Słowa. Dokument podpisany przez kard. Roberta Saraha ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. Zwraca on uwagę, że Niedziela Słowa Bożego jest dobrą okazją do lektury niektórych ważnych dokumentów Kościoła. Nota Kongregacji wskazuje na obrzędy, które są szczególnie dostosowane do tego dnia. Chodzi o procesję z wnoszeniem księgi Ewangeliarza, a przynajmniej jego złożenie na ołtarzu. Mowa jest także o tym, że teksty biblijne umieszczone przez Kościół w Lekcjonarzu nie powinny być zastępowane i opuszczane oraz że należy stosować zatwierdzone wersje Biblii. Zaleca się także śpiew psalmu responsoryjnego. Biskupi, prezbiterzy i diakoni są zaproszeni, aby podczas homilii tłumaczyć oraz objaśniać znaczenie tekstów Pisma Świętego i czynić je dostępnymi dla swojej wspólnoty, sprawując tę posługę ze szczególnym oddaniem.

Wskazuje się również na potrzebę odpowiedniego przygotowania osób, które proklamują Słowo Boże: kapłanów, diakonów oraz lektorów. Mowa jest o przygotowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, o zażyłości z czytanym tekstem oraz o potrzebnej praktyce w sposobie jego przekazywania. Dokument zwraca uwagę na znaczenie ciszy podczas celebracji liturgicznej jako czasu na wewnętrzne przyswojenie sobie Słowa Bożego. Z miejsca przeznaczonego na proklamację czytań liturgicznych można wygłaszać homilię oraz intencje modlitwy wiernych, ale mniej właściwe jest czytanie komentarzy, ogłoszeń oraz prowadzenie śpiewu.

Należy także dbać o zachowanie i dobre użycie ksiąg, które zawierają fragmenty Pisma Świętego. Nie powinno się zamiast nich używać kartek, fotokopii lub notatek z tekstami. Warto także w okolicach Niedzieli Słowa Bożego zorganizować spotkania formacyjne, aby zobrazować bardziej szczegółowo kryteria używania w liturgii różnych ksiąg biblijnych w ciągu roku i w poszczególnych okresach, strukturę cyklów niedzielnych i powszednich w zakresie czytań mszalnych.

Katolicka Agencja Informacyjna

Wspólny pogrzeb dwóch biskupów – Adama Dyczkowskiego oraz Antoniego Stankiewicza

Uroczystości pogrzebowe zmarłego 10 stycznia biskupa Adama Dyczkowskiego, odbędą po niedzieli, 17 stycznia. Trwa dopinanie ostatnich szczegółów ceremonii. Wiadomo, że bp Adam Dyczkowski zostanie pochowany w gorzowskiej katedrze. Razem z nim w tej samej świątyni spocznie zmarły 4 stycznia bp Antoni Stankiewicz.

Biskup -senior Adam Dyczkowski, były ordynariusz zielonogórsko-gorzowski zmarł w niedzielę, 10 stycznia po godz. 6 w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Miał 89 lat. Przyczyną jego śmierci były powikłania po chorobie Covid-19, którą ciężko przeszedł w grudniu.

Nie ma jeszcze ustalonej konkretnej daty pogrzebu biskupa, ale wiadomo, że spocznie on w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim. Są w niej już pochowani bp Teodor Bensch (zmarł w 1958 r.) oraz bp Wilhelm Pluta (zginął w wypadku samochodowym w 1986 r.).

Pogrzeb bpa Dyczkowskiego zostanie połączony z pogrzebem bpa Antoniego Stankiewicza, który zmarł 4 stycznia w Rzymie. Biskup Stankiewicz był dziekanem Trybunału Roty Rzymskiej. Choć w Rzymie żył i pracował od końca lat 60., to jednak był związany z lubuskim Kościołem. Po pobycie w seminarium w Gorzowie przyjął święcenia w gorzowskiej katedrze, a później pracował w Sądzie Biskupim w Gorzowie. Mimo pracy w Rzymie, przez długie lata był zameldowany w internacie prowadzonym przez siostry zakonne na gorzowskim Zakanalu.

Wierni pożegnają biskupa

– Pogrzeb biskupa Dyczkowskiego będzie możliwy po niedzieli 17 stycznia – mówi ks. Andrzej Sapieha, rzecznik kurii zielonogórsko-gorzowskiej. Wynika to z tego, że z Rzymu trzeba będzie sprowadzić ciało bpa Stankiewicza do Polski.
Sam pogrzeb poprzedzą uroczystości w obu lubuskich stolicach. Najpierw w kościele Ducha Świętego w Zielonej Górze, a później w kościele Pierwszych Męczenników Polski wierni będą mieli możliwość pożegnania biskupa, którego ciało w trumnie zostanie wystawione w obu świątyniach. Harmonogram będzie znany po ustaleniu daty pogrzebu.

Złożenie ciał obu biskupów w katedrze – ze względu na trwającą epidemię – ma mieć skromny charakter. W tej części uroczystości pogrzebowych uczestniczyć będą jedynie duchowni oraz rodzina.

Pogrzeb w katedrze będzie możliwy, bo diecezja uzyskała już wszystkie zgody na ponowne korzystanie ze świątyni. Biskupi zostaną pochowani w krypcie, która została zbudowana w prezbiterium. Jest w niej miejsce na dziewięć pochówków.

Papież dopuszcza kobiety do posługi lektoratu i akolitatu

Papież Franciszek zmienił zapisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, czyniąc instytucjonalnym to, co już miało miejsce w praktyce: dostęp świeckich kobiet do służby Słowa i ołtarza, w formie lektoratu i akolitatu. Swą decyzję Papież wyjaśnił w liście do prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarii.

„Osoby świeckie, posiadające wiek i przymioty ustalone zarządzeniem Konferencji Episkopatu, mogą być na stałe przyjęte, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektoratu i akolitatu, udzielenie jednak tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła”.

Czytaj List

Kolęda 2021 w czasach pandemii

Jak już informowaliśmy, w tym roku coroczna, tradycyjna kolęda jest zupełnie inna. W naszej parafii, krótko przed Bożym Narodzeniem pojawiło się dwóch nowych księży. W czasie, tzw. “normalnym” czas wizyt duszpasterskich pozwoliłby tak księżom, jak i parafianom na bliższe poznanie w trakcie nawiedzania naszych domów. Niestety obostrzenia związane z pandemią wymusiły inną formę kolędowania. Nie księża przychodzą do poszczególnych domów, ale parafianie przychodzą na Mszę św., która jest odprawiana wg terminarza za poszczególne ulice. I w trakcie spotkania po zakończeniu Eucharystii, księża przedstawiają siebie i to co uważają za istotne do przekazania na ten czas. Jest błogosławieństwo, które obecni mogą zanieść do swoich domów i mieszkań.