Czwartek

28

Października 2021 roku

Imieniny obchodzą:
Juda, Szymon, Tadeusz, Wszeciech

Aktualności

Obietnica odnowy – kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego

Kolejny czwartek za nami. I kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Idąc przez Biblię w kluczu Historii Zbawienia, dzisiaj doświadczaliśmy Obietnicy odnowy. W naszym życiu ciągle coś odnawiamy: domy, meble, sprzęty… Ale czy odnawiamy też siebie samych, w swych wnętrzach? W naszych duszach? Czy rozmawiając z Bogiem mówimy do niego: Panie, zabierz ode mnie serce z kamienia, a daj mi serce czyste, serce z ciała? Daj mi wejść w nowe przymierze z Tobą? W nowe przymierze, które będzie mnie przemieniało. I to tak przemieniało, abym nie ja był najważniejszy – ale Ty, Panie. Ty w swym Bóstwie. I Ty w drugim człowieku.

Cieszymy się z kolejnych osób, które dają sobie szanse na wspólnotowe przeżywanie przechodzenia przez Pismo Święte podczas spotkań Kręgu Biblijnego. Czekamy na kolejne osoby.

Galeria

Modlitwa wstawiennicza – ks. Grzegorz Strzelczyk

Modlitwa wstawiennicza, dla kogo ona jest, kto się nią modli, jakie mogą być jej efekty? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź oglądając konferencję ks. Grzegorza Strzelczyka poświęconą tej modlitwie podczas konferencji wygłoszonej w 2016 roku w kościele w Radzionkowie dla Wspólnoty Dorosłych Ruchu Światło-Życie. Zwłaszcza w okresie Wszystkich Świętych warto sobie takie tematy uzmysłowić. A jeśli już je znamy – zawsze warto sobie ciągle przypominać ile zależy od modlitwy, Zwłaszcza szczerej, bezwarunkowej, odmawianej z miłością. Modlitwy, którą my odmawiamy za innych – żywych, czy umarłych – ale też tej, którą inni odmawiają za nas. Z tej konferencji możemy dowiedzieć się, np. tego, że dla Boga taką samą moc ma modlitwa odmawiana przez kilka osób w różnym czasie, jak modlitwa odmawiana przez te lub inne osoby jednocześnie. Ale dla naszego przeżycia, naszej przemiany, większą moc ma ta druga forma modlitwy wstawienniczej. Łatwiej czujemy skutki modlitwy, którą inni odmawiają za nas, przy nas – w zjednoczeniu.

Oglądaj

Wypominki. Czym są i dlaczego je zamawiamy?

Wypominki to modlitwa połączona z wymienianiem imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych: rodziców, krewnych, przyjaciół, współmałżonków, dzieci. Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych w wypominkach jednorazowych lub też oktawalnych – przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, półrocznych i rocznych – odczytywanych przed niedzielnymi Mszami św.

Skąd wzięły się wypominki?

Wypominki mają początek w starożytnej liturgii. Odczytywano podczas niej tzw. dyptyki, na których zapisywano zarówno składających ofiarę, jak i tych, za których ona była składana. Ich odczytywanie trwało niekiedy bardzo długo, dlatego z czasem zastąpiły je krótsze memento (czyli wspomnienia).

Stopniowo przyjęła się też znana do dzisiaj praktyka odprawiania Mszy Świętych za zmarłych pokutujących w czyśćcu. Podczas każdej Eucharystii Kościół modli się za wszystkich, którzy odeszli z tego świata: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach i o wszystkich, którzy odeszli już z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości (II Modlitwa Eucharystyczna).

Wyraz naszej miłości wobec zmarłych

Dzisiejsze wypominki, są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Przede wszystkim są one wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w  Bożej Księdze Życia.

Podobnie jak w starożytności, do dzisiaj związane są one z Eucharystią. Za zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest Msza św. Warto pamiętać, że wypominki nie są tylko i wyłącznie tradycją Kościoła. To modlitwa za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów i kar za grzechy. Oznacza to uwolnienie z czyśćca i wejście do nieba, czyli tego stanu życia, do którego wszyscy wierzący zdążamy.

Składając prośbę o wypominki pamiętajmy o tym, że to szczególny wyraz miłości i wyjątkowy sposób modlitwy za dusze tych, którzy już odeszli.

 

Jak uzyskać odpust za zmarłych?

W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać odpusty dla nich

Należy nawiedzić pobożnie cmentarz w dniach 1-8 listopada i modlić się za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu:

  • stanu łaski uświęcającej,
  • przyjętej w danym dniu Komunii św.,
  • wolności od przywiązania do grzechu (nawet lekkiego)
  • modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Mario”)

W samym dniu 2 listopada – przy zachowaniu tych samych warunków – również można uzyskać odpust za zmarłych związany z nawiedzeniem kościoła lub publicznej kaplicy i odmówieniem w nich modlitwy “Ojcze nasz” i “Wierzę w Boga”.

Nowy dekret o liturgii: lud Boży bliżej liturgii Kościoła

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała dekret wdrażający motu proprio Papieża Franciszka „Magnum principium” z 2017 r. Dekret „Postquam Summus Pontifex” odnosi się do odpowiednich kompetencji biskupów i konferencji episkopatów w zakresie tłumaczenia tekstów liturgicznych.

Marek Krzysztofiak SJ – Watykan

Abp Arthur Roche, nowy prefekt Kongregacji, opowiedział o nowym rozporządzeniu w rozmowie z papieską rozgłośnią. Tekst dekretu opublikowany został we wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II. Ma na celu podkreślenie odpowiedzialności konferencji biskupich za zadanie tłumaczenia łacińskich tekstów liturgicznych. Dekret przedstawia normy wywodzące się z modyfikacji zawartych w „Magnum principium”. Biskupi są odpowiedzialni i uprawnieni zarówno w zakresie oceny, jak i zatwierdzania adaptacji liturgicznych na ich terytorium.

„Postquam Summus Pontifex” przypomina, że ponieważ główną odpowiedzialność za przekłady liturgiczne ponoszą biskupi, Konferencja Episkopatu musi podjąć się tego zadania bezpośrednio. Kongregacja ds. Kultu Bożego jest wówczas odpowiedzialna za sprawdzenie (recognitio)  i potwierdzenie (confirmatio) pracy biskupów.

„Recognitio” polega na sprawdzeniu tego, co zostało zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu oraz prawomocności zastosowanej procedury, „biorąc pod uwagę racje dyktowane przez kulturę i tradycję danego kraju oraz potrzeby duszpasterskie”.

„Confirmatio” polega „na zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską przekładu tekstów biblijnych i liturgicznych, po upewnieniu się o prawomocności procedury zatwierdzenia, stosowanej przez Konferencje Episkopatów”.

Współpraca lokalnych episkopatów z kongregacją ma odbywać się w klimacie współpracy i dialogu. „To ogromna odpowiedzialność, ponieważ dzięki tym przekładom można głosić objawione słowo i wyrażać modlitwę Kościoła” – powiedział abp Roche.

„Biskupi odznaczają się wielką wrażliwością ze względu na ich formację teologiczną i kulturową. To umożliwia im przełożenie tekstów Objawienia i Liturgii na język odpowiadający naturze ich Ludu. W centrum tej zmiany jest pragnienie zbliżenia ludu Bożego do liturgii. Wszystko to można podsumować stwierdzeniem, że u podstaw tej zmiany leży pragnienie zbliżenia ludu Bożego do liturgii, a liturgii do niego” – zakończył hierarcha.

„Postquam Summus Pontifex” można znaleźć tutaj:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/22/0683/01452.html#ingle

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/09/09/170909a.html

Ewangelia o małżeństwie – kilka uwag w świetle Synodu Archidiecezji Łódzkiej – bp. Grzegorz Ryś

Zdecydowanie polecam. Tak wiele interesujących i ważnych informacji zebranych w badaniu socjologicznym prof. Kazimirskiej oparty o głos grupy rodziców dzieci pierwszokomunijnych. I nie tylko.

Ile osób uważa, że małżeństwo jest ważne? A ile – że rodzina jest ważna? Czy rodzice dzieci pierwszokomunijnych uważają, że wiara jest ważna? Ile procent badanych?

40% badanych stwierdza, że małżeństwo sakramentalne jest nierozerwalne. Czyli 60% uważa inaczej?

Godzina słuchania – a potem? Jakie będzie nasze spojrzenie na poruszane tam pytania i sprawy?

Współżycie przed ślubem dopuszcza 80% młodych ludzi. Wierzących.

Czy sprawdza się katecheza dotycząca życia seksualnego prowadzona przez kościół?

W Polsce co trzecie małżeństwo się rozpada. I mówią to osoby, które wcześniej zadeklarowały, że rodzina jest najważniejsza. 90% tych osób.

Oglądaj