Historia kościoła

CZERWIEŃSK

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha

Kościoły filialne – Łężyca i Nietków

Czerwieńsk  założony  został  w czasach  nowożytnych  przez  Rothenburgów  – właścicieli  Nietkowa.  Najpierw,  w odległości  5  km  od  tej  miejscowości  powstała  wieś  Nowy  Nietków,  która  z czasem  otrzymała  nazwę Rothenburg. Po  wojnie  trzydziestoletniej w Czerwieńsku  osiedliła  się  grupa  osadników  wyznania protestanckiego, przybyła z terenów monarchii austriackiej. Dzięki staraniom Rothenburgów, w 1690 roku Fryderyk III wydał akt lokacyjny, na mocy którego mieszkańcy Czerwieńska otrzymali przywileje miejskie.

W 1654 roku czerwieńscy ewangelicy zbudowali spory szachulcowy zbór, do którego przyjeżdżali także mieszkańcy miasta i okolicy Zielonej Góry. Zbór powstał dzięki ofiarności miejscowych właścicieli ziemskich von Rothenburgów i dotacji państwa. Pierwszym pastorem został Christoph Reiche. Na początku XVIII wieku rozebrano szachulcowy zbór, który był zbyt ciasny, by pomieścić  modlących się w nim wiernych. Około 1707 roku pastor Johannes Reiche zainicjował budowę nowego  – bardziej przestronnego kościoła granicznego. Jednak po pewnym czasie i ten okazał się  za  mały  na  potrzeby  kultu. W II połowie XIX wieku na miejscu dawnego zboru wzniesiono ceglaną jednonawową świątynię w stylu neogotyckim. Jednonawową konstrukcję zamknięto absydalnym, półkolistym prezbiterium od wschodu i smukłą ośmioboczną  wieżą  od  zachodu. Przy prezbiterialnej  absydzie  i neogotyckiej  wieży wybudowano małe aneksy. Całość elewacji wykonano z cegły. Dnia 13 grudnia 1877 roku kościół oddano do użytku miejscowej gminie ewangelickiej. Neogotycki kościół w Czerwieńsku przetrwał nawałnice wojenne i od 1945 roku zaczął służyć katolikom. Kościół poświęcił ks. Ignacy Zoń 22 grudnia 1945 roku, dedykując go św. Wojciechowi Biskupowi i Męczennikowi. Parafię erygowano 6 marca 1946 roku, zaś dekret erekcyjny uprawomocnił się 19 marca.

Barokowy  wystrój  wnętrza,  który  został  przeniesiony  z pierwszego  kościoła  z 1654 roku, nadaje  obecnej  świątyni  szczególne  piękno.  Ściany  okalają  empory wsparte na drewnianych słupach, zaś prospekt organowy umieszczony jest na drugiej kondygnacji – tuż pod drewnianym stropem. W prezbiterium znajduje się ażurowy ołtarz  z płóciennym  obrazem  przedstawiającym  ubiczowanego Chrystusa.  Wizerunek nawiązuje do słów wypowiedzianych przez Piłata Ecce  homo  („Oto  człowiek”).  Po prawej stronie prezbiterium umieszczona jest bogato zdobiona ambona, po lewej – ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W kościele znajduje się kaplica poświęcona św. Wojciechowi oraz barokowa chrzcielnica

Robert Romuald Kufel, Krzysztof Garbacz Kościoły dekanatów zielonogórskich, Agencja Wydawnicza „PDN” Zielona Góra 2012, Str. 14