Aktualności

Wyruszyła pielgrzymka zielonogórska

Mszą św. w zielonogórskiej konkatedrze rozpoczęła się 39. Piesza Pielgrzymka z Zielonej Góry na Jasną Górę. Ponad 200 pątników wyszło na trasę pod hasłem „Wszystko postawiłem na Maryję”.

Zmarł ks. kan. dr Henryk Nowik

Swoją ziemską pielgrzymkę zakończył ks. kan. dr Henryk Nowik. Zmarł w niedzielę 1 sierpnia w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze, w 88. roku życia i 64. roku kapłaństwa.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem księdza biskupa zostanie odprawiona w czwartek, 5 sierpnia, o 11.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze. Pół godziny wcześniej będzie czuwanie modlitewne. Po Mszy św. nastąpią dalsze obrzędy pożegnalne na nowej części cmentarza komunalnego w Zielonej Górze.

Ks. Henryk Nowik urodził się 23 grudnia 1933 r. w Dębowej Karczmie w powiecie Łuckim. W roku 1947 wstąpił do Małego Seminarium Duchownego w Słupsku, które ukończył egzaminem dojrzałości w roku 1951. Następnie w latach 1951-57 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Gorzowie Wlkp., gdzie 26 grudnia 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach studiował w Warszawie i Lublinie, gdzie otrzymał stopień doktora filozofii przyrody. W latach 1967-71 był wikariuszem w Szczecinie-Pogodnie, a w latach 1971-74 wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Od roku 1974 do 1992 pełnił urząd administratora parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku, a od roku 1992 do 2003 – proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim. W latach 1971-1988 był także wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Od 2003 r. przebywał na emeryturze w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. W roku 2017 został uhonorowany godnością Kanonika Rokiety i Mantoletu.

Zmarłego kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Terminarz prowadzenia modlitwy różańcowej – sierpień 2021

Terminarz prowadzenia modlitwy różańcowej na 2021 rok
SIERPIEŃ
Data Dzień tygodnia Róża
2021-08-01 niedziela N
2021-08-02 poniedziałek 1
2021-08-03 wtorek 2
2021-08-04 środa 3
2021-08-05 czwartek 4
2021-08-06 piątek 5
2021-08-07 sobota 6
2021-08-08 niedziela N
2021-08-09 poniedziałek 2
2021-08-10 wtorek 3
2021-08-11 środa 4
2021-08-12 czwartek 5
2021-08-13 piątek 6
2021-08-14 sobota 1
2021-08-15 niedziela N
2021-08-16 poniedziałek 3
2021-08-17 wtorek 4
2021-08-18 środa 5
2021-08-19 czwartek 6
2021-08-20 piątek 1
2021-08-21 sobota 2
2021-08-22 niedziela N
2021-08-23 poniedziałek 4
2021-08-24 wtorek 5
2021-08-25 środa 6
2021-08-26 czwartek 1
2021-08-27 piątek 2
2021-08-28 sobota 3
2021-08-29 niedziela N
2021-08-30 poniedziałek 5
2021-08-31 wtorek 6

Słowo na lipiec 2021 z Kalendarza liturgicznego

LIPIEC 2021

„Skoro znaczenie niedzieli tak dalece spadło, schodząc do poziomu jedynie pozytywistycznie pojmowanego zewnętrznego obowiązku, także wśród nas pojawia się pytanie, czy dzień Pański jest w naszych czasach rzeczywiście jeszcze ważnym tematem, czy w naszym świecie, rozdzieranym przez wojny i problemy społeczne, także dla chrześcijan i właśnie dla chrześcijan nie ma o wiele ważniejszych problemów. W milczeniu pytamy nieraz nawet samych siebie, czy nie chodzi nam w tym wypadku o podtrzymanie egzystencji naszego „stowarzyszenia” i potwierdzenie własnego wyznania. Za tym kryje się głębsze pytanie: Czy Kościół jest właściwie tylko „naszym stowarzyszeniem”, czy może jest pierwszą ideą Boga, od realizacji której zależy los świata? Z drugiej strony, dokonując nostalgicznego porównywania przeszłości z teraźniejszością, nie bylibyśmy sprawiedliwi ani wobec świadectwa męczenników, ani wobec rzeczywistości dnia dzisiejszego. Przy całej niezbędnej samokrytyce nie powinniśmy jednak tracić z oczu tego, że również dzisiaj istnieją liczni chrześcijanie, którzy z taką samą wewnętrzną pewnością odpowiedzieliby w ten sposób: nie możemy bez dnia Pańskiego, nie można zaniedbać tego, co należy do Pana. I na odwrót: wiemy, że Znaczenie niedzieli dla modlitwy i życia chrześcijanina już w okresie nowotestamentowym (zob. Hbr 10,25) narzekano na niedostateczne uczęszczanie do kościoła”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI. s. 223n

Pamiętaj:

Ministrantowi nie wolno składać na korporale pateny z chlebem, może on co najwyżej podać patenę z chlebem kapłanowi. Ministranci mogą rozłożyć na ołtarzu korporał i zdjąć palkę z kielicha, ale nie wolno im kłaść pateny z hostią na rozłożonym korporale, jest to czynność kapłana (OWMR 75).

Intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna.

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Wakacyjne Spotkanie Kręgu – Lipiec 2021

Wakacje to nie zwolnienie z relacji z Bogiem. Parafialny Krąg Biblijny postanowił spotkać się w lipcu, ale w innej niż zazwyczaj formie. Tworząc atmosferę rodzinnego pikniku, spotkaliśmy się, aby nie tracąc z sobą kontaktu, może trochę bardziej się poznać i zintegrować. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Święta, podczas której, na prośbę ks. Proboszcza, kilka osób wypowiedziało swoje świadectwo po wysłuchaniu czytań. Po Mszy św. udaliśmy się do ogrodu przy plebanii, gdzie niezastąpiony Arek czekał na nas z gotowymi daniami z grilla. W części biesiadnej nie zabrakło sałatek i ciast przygotowanych przez członków Kręgu. A, że było ciepło, to nie mogło też zabraknąć napojów. Kiedy już wszyscy się najedli, skupiliśmy się na poznaniu naszej wspólnej wiedzy grając w grę Biblionerzy. Emocje turniejowe rozgrzewały nas, chociaż na dworze nie było zimno. W międzyczasie, była gitara i śpiew. A, że, jak się okazało, nie tylko Aurelka i ks. Darek, potrafili grać (Arek świetnie radzi sobie z grą i śpiewem) – śpiewy trwały już do końca spotkania. Wspomnienia foto w Galerii.

Oglądaj

 

Cięty język – czy umiem nad sobą panować?

Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu | Homilie i rozważaniaNatanael – jeden z wybranych przez Jezusa na swojego najbliższego ucznia  zanim Pan go wybrał miał cięty język. I umiał tak powiedzieć, żeby dopiekło. Czy umiem panować nad językiem? Czy umiem właściwie siebie ocenić przed Bogiem? Czy, gdyby ode mnie zależało, już teraz wpuściłbym siebie przed oblicze Stwórcy? Czy może odwrotnie – jestem tak ostry dla siebie (a może dla innych), że nikt nie wszedłby do chwały zbawionych?

Zaciekawionych zapraszam do lektury tekstu: Co bym zrobił, gdybym ja wybierał zbawionych?

Czytaj

Pielgrzymka na kolejne nabożeństwo fatimskie do Łężycy – 13.07.2021

13. lipca 2021 – kolejny miesiąc wspólnego pielgrzymowania parafian od św. Wojciecha do kościoła w Łężycy na Mszę świętą i Nabożeństwo fatimskie. I kolejny raz pozytywne zaskoczenie ilością chętnych do wspólnego pielgrzymowania. Pieszo wędrowało prawie 40 osób. I – jak zwykle – kilka, może kilkanaście, dojechało samochodami do kościoła w Łężycy. W tym miesiącu szedł z nami ks. Mariusz, wspierany przez ks. Zygmunta Zimnawoda. Wśród pątników byli mieszkańcy Czerwieńska, Nietkowa, Lasek, Borynia i Łężycy. W początkowej fazie wędrowania pojawił się ks. Tomasz Gierasimczyk, aby zrobić relację fotograficzną, którą można obejrzeć na stronach internetowych Gościa. Robiąc sobie krótką przerwę w urlopie, pod plebanią wyprawiał nas w drogę proboszcz – ks. Dariusz.

Galeria

Galeria Gościa

Nabożeństwo

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W KWESTII SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W KWESTII SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

W kontekście licznych pytań dotyczących stanowiska Kościoła katolickiego odnośnie do kwestii szczepień przeciw Covid-19, chciałbym przypomnieć, że Kościół już wielokrotnie wypowiadał się w tej sprawie.

1. „Kościół podkreślał najpierw, że wynalezienie szczepionek może być uznane ‒ z perspektywy medycyny prewencyjnej ‒ za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym także z chorobami zakaźnymi. […] Właśnie dzięki tej ojcowskiej dobroci Boga ‒ objawiającej się również w dostępnych szczepionkach – udało się wyeliminować wiele chorób zakaźnych, które wcześniej miały charakter letalny (tzn. prowadziły do śmierci), lub stawały się przyczyną niepełnosprawności i cierpienia człowieka” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 1).

2. Ponadto, „życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność, która przekracza ramy wyłącznej troski o samego siebie. Międzyludzka solidarność, motywowana ewangeliczną miłością bliźniego, przypomina – w kontekście zagrożenia pandemią i dostępnych szczepień – obowiązek troski także o drugiego człowieka, o wspólnotę ludzką. Taka postawa winna znamionować i być wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu której żyjemy” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczące szczepionek, 23).

3. Decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie powinno być dobrowolne. Zgodnie z Notą Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 r. „szczepienie nie jest, co do zasady (di norma) obowiązkiem moralnym” (Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat moralnej oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw Covid-19, 5).

4. Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw. Stąd też Kościół ‒ będąc w kontakcie z właściwymi służbami medycznymi i sanitarnymi ‒ wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień. Ponadto Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się. Przykład papieża Franciszka, który nie tylko sam się zaszczepił, ale wielokrotnie apelował o szczepienie się i sprawiedliwą dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów, jest zachętą do szczepienia się dla tych, którym jest bliskie nie tylko dobro własne, ale również dobro wspólne.

5. Szczepienia nie powinny prowadzić do zaniedbania innych elementów ważnych dla ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-COV-2 oraz leczenia choroby COVID-19, w tym dbałości o higienę, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich, dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, w tym do skutecznej farmakoterapii, a także rozwijania badań podstawowych i klinicznych ukierunkowanych na lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie.

 

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Zakończyła się Piesza Pielgrzymka Duszpasterstwa Rolników naszej Diecezji na Jasną Górę

Jeszcze w trakcie pielgrzymowania i po jego zakończeniu, spod Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, pielgrzymi z naszej wspólnoty, którzy włączyli się w wędrowanie do Maryi w ostatnim dniu tej pielgrzymki pozdrawiali naszą parafię i zapewniali o objęciu nas modlitwą u Stóp Tej, która jest naszą najlepszą Orędowniczką. Dziękujemy za trud i wsparcie modlitewne.

A może taka pielgrzymka?

Najczęściej pielgrzymujemy pieszo. Często wyjeżdżamy do miejsc świętych autokarami. Zdarza się latać samolotem. A czy są w naszej parafii osoby, które pielgrzymowały na motocyklu?

I dla miłośników tego środka lokomocji jest propozycja wspólnego pielgrzymowania.

Zapraszam do filmiku promującego ten rodzaj pielgrzymki.

Oglądaj