Aktualności

Komunikat w sprawie zbiórki do puszek na rzecz sanktuarium w Jakubowie

Drodzy Diecezjanie!

W nocy z 3 na 4 maja tego roku w zabudowaniach sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie wybuchł pożar. Chociaż na skutek żywiołu nie ucierpiał kościół parafialny, to jednak ogień poczynił poważne szkody w domu parafialnym.

Jakubów, leżący na ziemi głogowskiej, to ważne miejsce na duchowej mapie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pierwsze wzmianki o istnieniu w tej miejscowości parafii i kościoła pochodzą już z 991 r., a więc z samych początków chrześcijaństwa w Polsce. W roku 2007 kościół parafialny w Jakubowie uzyskał status sanktuarium. Położony na słynnym szlaku pielgrzymkowym do Santiago de Compostela stał się ośrodkiem kultu św. Jakuba Apostoła, odwiedzanym przez pielgrzymów i turystów.

W imieniu całej wspólnoty Kościoła zielonogórsko-gorzowskiego przekazuję parafii w Jakubowie wyrazy współczucia oraz zapewniam o modlitwie i braterskiej pomocy.

Niech ta pomoc znajdzie swój konkretny wyraz w ofierze materialnej. Zbiórka do puszek, z przeznaczeniem na odbudowę domu parafialnego w Jakubowie, zostanie przeprowadzona we wszystkich kościołach naszej diecezji w przyszłą niedzielę 16 maja.

Za każdy dar materialny i duchowy, będący znakiem solidarności ze wspólnotą parafialną w Jakubowie, już teraz składam wszystkim Ofiarodawcom serdeczne podziękowanie.

Z pasterskim błogosławieństwem

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 5 maja 2021 r.

Maj 2021 – nauka z Kalendarza liturgicznego

MAJ 2021
„Nie możemy bez dnia Pańskiego”. Nie jest to uciążliwe posłuszeństwo
wobec czegoś odczuwanego jako zewnętrzny nakaz Kościoła, lecz
wyraz jednoczesnego wewnętrznego przymusu i chcenia. Jest to
wskazanie na to, co stało się rzeczywistym centrum własnej egzystencji,
całego bytu. Odsyła do tego, co stało się tak istotne, że musi zostać
wykonane także w niebezpieczeństwie życia, w poczuciu całkowitej
pewności i wewnętrznej wolności. Tym, którzy tak mówili,
niewątpliwie bezsensowne wydałoby się kupienie sobie dalszego życia
i zewnętrznego spokoju za cenę rezygnacji z tej podstawy własnego
życia. Nie myśleli oni w kategoriach swoistej kazuistyki, na podstawie
której po starannie wyważonej ocenie dóbr pomiędzy niedzielnym
obowiązkiem i powinnościami obywatelskimi, nakazem Kościoła i
groźbą wyroku śmierci, kult mógłby się im wydać mniej ważny i można
by się było od niego dyspensować. Oni z pewnością nie wybierali
pomiędzy dwoma obowiązkami, ich wybór dokonywał się między
podstawowym sensem życia i życiem bezsensownym. Z tej
perspektywy zrozumiałe są też słowa św. Ignacego z Antiochii
umieszczone jako motto na początku tych rozważań: „My żyjemy
zgodnie z dniem Pańskim, w którym i nasze życie jak słońce. Jakże
moglibyśmy żyć bez niego?”. Takie świadectwa z początków Kościoła
mogą z łatwością skłonić do nostalgicznych refleksji, jeśli je zestawimy
z niedzielną opieszałością chrześcijan Europy Środkowej.”

Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia
chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI. s. 222n

Spotkanie Kręgu Biblijnego – 29.04.2021

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Jego tematem było “Jakub i jego synowie”. W oparciu o fragmenty Starego Testamentu i posiłkując się Nowym Testamentem rozważaliśmy o kolejnych etapach Historii Zbawienia zawartej w Piśmie Świętym.

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie. Jeśli to nie będzie tym, czego oczekujesz – możesz zakończyć swój udział na jednym spotkaniu. Ale może się okazać, że to jest dla Ciebie. Sprawdź.

Foto

Tydzień Biblijny 2021

W tym roku, ze względu na niedawne zmiany personalne i ciągłe obostrzenia związane z zagrożeniem pandemicznym  XIII Tydzień Biblijny miał trochę skromniejszy przebieg. W Niedzielę Biblijną ograniczyliśmy się tylko do mówienia o potrzebie czytania Słowa Bożego i do rozdania wiernym obecnym na wszystkich Mszach świętych sigli z czytaniami Ewangelii według św. Marka i Księgi Mądrości. Natomiast od poniedziałku do soboty miało miejsce czytanie wskazanej na ten rok Ewangelii wg św. Marka przez osoby z Kręgu Biblijnego według zasady lectio continua. Udało się w ten sposób przybliżyć obecnym 9. rozdziałów z tej Ewangelii.

Dziękujemy wszystkim czytającym za ich zaangażowanie oraz słuchającym za ich przyjęcie tych czytań. Oby ta akcja przybliżyła nam wszystkim potrzebę codziennej lektury Pisma Świętego.

W tym miejscu pragniemy zaprosić wszystkich chętnych na spotkania Kręgu Biblijnego. Ulotka z terminami spotkań w tym roku dostępna jest na naszej stronie parafialnej oraz w kruchcie kościoła.

Foto

Odpust św. Wojciecha 2021

23 kwietnia, jak co roku, w naszym kościele parafialnym miało miejsce święto parafii – odpust św. Wojciecha, patrona kościoła parafialnego i naszej parafii. Ze względu na ciągły stan epidemii, parafialne święto przeżywaliśmy we własnym gronie. W bardzo okrojonej formule. Dziękujemy wszystkim obecnym za ich włączenie się w te obchody. mamy nadzieję, że kolejne święto odpustowe będziemy mogli przeżyć bardziej uroczyście.

Foto

Kazanie ks. Proboszcza

Kościół ma dwa skarby: pierwszym jest Biblia, a drugim – sakramenty.

S. ALICJA RUTKOWSKA CHR

Aby nie pobłądzić poruszając się po przepastnych przestrzeniach Bożo-ludzkich zapisów świętych ksiąg, powinniśmy mieć przewodnika. Biblia powstawała przez 1400 lat, w innym kręgu kulturowym, gdzie inaczej pojmowano prawdę historyczną.

Pismo święte formowane przez 60 pokoleń było pisane przez ludzi wiary i dla ludzi wiary. A nieumiejętne odczytanie tego tekstu sprawia, że niektórzy twierdzą, iż przy lekturze Biblii wiarę można stracić. Dzieje się tak, gdy ktoś np. zaczyna konfrontować najnowsze badania naukowe z twierdzeniami tam zawartymi. O tych i innych trudnościach w rozczytaniu Pisma świętego powiedziałam dr Danucie Piekarz, która nie tylko Biblię wykłada, ale ją miłuje, prosząc o ustosunkowanie się do nich.

Tak powstało nagranie „Zamieszkać w Biblii”. Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, stąd odpowiedzi pani Profesor zawarte w tej konferencji przyczyniają się do jej wzrostu. Otrzymujemy klucz do zrozumienia problemów związanych z lekturą trudnych fragmentów Biblii, dzięki czemu staje się ona przestrzenią, w której możemy zamieszkać jak w domu.

Ten mini-wykład dr Danuty Piekarz inicjuje cykl katechez czasu kwarantanny. Podzielę się tym, co zaproponowałam swoim uczniom jako zadania po przesłuchaniu przedłożenia p. Danuty Piekarz. Mieli oni między innymi stworzyć kreatywną notatkę (mapę myśli) lub napisać „Echa spotkania”. Ta ostatnia aktywność jest formą podziękowania pani Profesor za konkretną ubogacającą myśl, która poruszyła, zatrzymała – czytelnicy mogą to zrobić pod nagraniem. Praca związana z tą umiejętnością jest szalenie ważna. Dlaczego? Ponieważ dostrzeżenie bycia obdarowanym rodzi wdzięczność, a ta jest cechą szlachetnych dusz. I tak wzrastamy nie tylko w wiedzy, ale i w pięknie człowieczeństwa.

Posłuchaj

Czułość ojca

Przychodzi do ojca córka i mówi:

– Tato, nie mogę znaleźć swojej zabawki.

– Pomóc Ci szukać?

– Nie.

Wtedy w mgnieniu oka przypomniałem sobie te wszystkie tłumaczenia kobiet o wyrzucaniu z siebie emocji i o tym, że nie potrzebują rozwiązań i po sekundzie zadałem TO WŁAŚCIWE PYTANIE:

– Przytulić Cię?

– Tak.

XIII Tydzień Biblijny – 18-24.04.2021

W III niedzielę wielkanocną rozpoczyna się XIII Tydzień Biblijny. W naszej parafii dzisiaj rozdawane są sigla przygotowane na ten rok z Ewangelii wg św. Marka i z Księgi Mądrości. Wychodząc z obu kościołów można zabrać ze sobą karteczki i w domu przeczytać wskazany dla nas tekst i się nad Nim zatrzymać.

Od poniedziałku do soboty przed każdą Mszą św. wieczorną w kościele parafialnym będzie czytana Ewangelia wg św. Marka.

Zachęcamy do sięgnięcia do swoich Pism Świętych, i przeczytania wskazanych, a także może codziennego przeczytania kilku stron. Niech to będzie czas, w którym Słowo zawarte w Biblii ma na nas większy wpływ. Niech nas umacnia i wskazuje drogę. Jedyną Drogę do zbawienia.