Aktualności

Pielgrzymka na czuwanie fatimskie – 13.07.2024

Jak co miesiąc, tak i dzisiaj – kolejnego 13 dnia miesiąca – w którym ukazywała się Maryja pastuszkom w Fatimie, z Czerwieńska wyruszyliśmy, aby oddać Jej cześć i chwałę Bogu. Po początkowym lekkim niepokoju, czy ktokolwiek pójdzie – na kilka minut przed wyjściem spod plebanii zaczęli się schodzić i zjeżdżać pielgrzymi. I tak się stało, że w drogę pieszą wyruszyło nas ok 30. osób. W zwartej grupie, ze śpiewem na ustach wyruszyliśmy pełni zapału i radości. Wśród nas pojawili się pielgrzymi (a właściwie pielgrzymki), które wczoraj wróciły z pieszej pielgrzymki z Klenicy na Jasną Górę, co było też dla nas ważne i budujące.

Dzisiaj, po raz drugi w ostatnich latach, dokonaliśmy zmiany trasy ze względu na wczorajsze i poranne opady deszczu, które pozostawiły duże kałuże na comiesięcznej naszej drodze pielgrzymowania. Ale, jak zaznaczył ks. Zygmunt Zimnawoda, który dzisiaj z nami przeszedł całą trasę – nie zawsze trzeba trzymać się utartych szlaków, ale warto zaufać Bogu i wyruszać za Nim, tam gdzie nas poprowadzi. Bo On wie najlepiej, co dla nas w danej chwili jest najlepsze. I, jak się okazało już po dojściu do celu – ta zmiana w zasadzie podobała się wszystkim. Jedynie dłuższe odcinki po drogach publicznych, na których ruch samochodowy jest zawsze większy, był bardziej stresujący, szczególnie dla porządkowych 🙂

Na miejscu, podczas Mszy św. pielgrzymi zaangażowali się w posługę ministrancką oraz w czytanie lekcji i śpiew Psalmu responsoryjnego. To też jest element, który umacnia wędrujących i pozwala lepiej integrować się z tymi, do których przychodzimy. Wszak jesteśmy wszyscy ludem Bożym.

Po Eucharystii i nabożeństwie różańcowym tradycyjnie była procesja z figurką Maryi i zapalonymi świecami wokół kościoła w Łężycy. A to, szczególnie w takie dni jak dzisiaj – w promieniach zachodzącego słońca, pozwala czuć się nam bliżej Tej, która nas przyciąga do Jezusa.

Zapraszam do Galerii, gdzie możemy zobaczyć zdjęcia z dzisiejszej pielgrzymki.

Galeria

Piszą o nas – “U Nas w Czerwieńsku” – 12.07.2024

Jesteśmy już w trakcie wakacji. Wielu z nas korzysta z urlopów. Ale, jak możemy przeczytać w naszej lokalnej gazetce “U nas”, w naszej parafii ciągle coś się dzieje. Bo tak jest w życiu naszej parafii – zawsze są aktywności i aktywni, którzy się angażują, bo Bóg jest żywy. A my przy Nim też próbujemy żyć.

Zapraszam do odwiedzenia strony “Miesięcznika Czerwieńsk – U nas”

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/

Parafialna pielgrzymka do Głogowa, Grodowca i Jakubowa – 29.06.2024 – wspomnienie

W sobotę 29.06 odbyła się jednodniowa pielgrzymka z Czerwieńska do Głogowa, Grodowca i Jakubowa. Mogliśmy zapoznać się z charyzmatem Cichych Pracowników Krzyża, którzy prowadzą dom Uzdrowienia Chorych w Głogowie. Zwiedziliśmy powstającą z gruzów kolegiatę głogowską świadczącą o niezwykle bogatej historii tego miasta. Nawiedziliśmy także dwa niewielkie, ale bardzo urocze sanktuaria w naszej diecezji Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu oraz św. Jakuba Starszego w Jakubowie. Każda pielgrzymka, również i ta przyczyniła się do wzmocnienia naszej wiary i nadziei chrześcijańskiej oraz pogłębienia wzajemnych relacji między uczestnikami, których było 33. Do zobaczenia na kolejnych pielgrzymkach.

W Galerii prezentujemy zdjęcia wykonane przez Justynę Samek

Ks. Dariusz Orłowski

Galeria

Protokół z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Czerwieńsku w dniu 26.06.2024 r.

POSIEDZENIE
Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 26.06.2024 r.

 1. Rozpoczęcie spotkania – modlitwa
 2. Zatwierdzenie zmiany Sekretarza Rady – stałym Sekretarzem Rady została p. Istiena Boguszewicz-Gnatowicz
 3. Przedstawienie informacji przez ks. proboszcza o szkoleniach diecezjalnych dla przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD). Reprezentantem naszej PRD była p. Iga Mesjasz, która przedstawiła nam treści i główne informacje z tego szkolenia.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie Protokołu z poprzedniego posiedzenia PRD, które miało miejsce w dniu 29.04.2024 r.

1. Omówienie składu PRD.

2. Omówienie realizacji ustaleń z poprzedniego spotkania Rady:

 1. Nabożeństwa majowe w plenerze
 2. Odpust w Nietkowie
 3. Jubileusz XXX-lecia kapłaństwa ks. proboszcza
 4. zmieniona trasa Procesji Bożego Ciała
 5. przypomnienie wolnych wniosków

– angażowanie wiernych w parafię

– dyspozycyjność księży do ilości Mszy św.

– nominacja ks. Łukasza Malca na administratora parafii w Płotach

– program Boża Renowacja

– postępy w renowacji organów z kościoła w Czerwieńsku

– szkolenie Rad Duszpasterskich

– szkolenie Rad Ekonomicznych

5) Przedstawienie wizji parafii przez ks. Dariusza Orłowskiego, która składa się z 4 części:

1. Ewangelizacja (przyjęcie Jezusa Chrystusa przez akt wiary)

2. Formacja (pogłębianie wiary, formacja życia duchowego w małych grupach wspólnotowych)

3. Diakonie (posługa: charytatywna, liturgiczna, lektorzy, kantorzy, komentatorzy, dekoracyjni, porządkowi i gospodarczy – każdy rozpoznaje swoją posługę)

4. Preewangelizacja – wszelkie inicjatywy budujące dobrą atmosferę, klimat, życzliwość.

6) Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich w parafii na podstawie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

1. powołać Zespół (3 osoby) ds. prewencji

– osobę zaufaną – przyjmującą zgłoszenia o krzywdzie dziecka

– osobę do interwencji

2. Obowiązek weryfikacji każdej osoby pełniącej w parafii ww funkcje, obowiązek przeszkolenia tych osób, sprawdzenie w Rejestrze Osób Karanych na tle seksualnym; obowiązek dostarczenia przez osoby funkcyjne zaświadczenia o niekaralności; zaznajomienie i przeszkolenie tych osób z Ustawą i procedurami

3. Propozycje na stanowiska osoby zaufanej i osoby do interwencji: Lucyna Majorczyk, Beata Przymus, Dorota Krzyżaniak, Beata Zawada.

7) Szkolenie formacyjne dla PRD dotyczące sekularyzacji Kościoła w Polsce

1. Przedstawienie stanu Kościoła w Polsce

2. Kongregacja ds Duszpasterstwa wydała Instrukcję: Nawrócenie Duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła (2020 rok)

– potrzeba wyjścia od duszpasterstwa zachowawczego do misyjnego

– wyjście z lęku przed porażką do lęku przed niezaspokojeniem swoich potrzeb duchowych

– reformy struktur parafialnych włącznie z posługą kapłanów

– odkrywanie braterstwa w tworzeniu nowych relacji międzyludzkich, promowanie kultury bliskości, wychodzenie do ludzi

– reforma parafii i wspólnoty, tworzenie Kościoła Domowego – Oikos, parafia ma być domem pośród domów wg zasady terytorialnej – miejsca zamieszkania

– główne zadania wspólnoty parafialnej:

a) głoszenie Ewangelii

b) katecheza

c) sprawowanie liturgii (szczyt życia parafii)

– parafia ma być domem modlitwy, ciszy, gościnności, życzliwości okazywanych przez wszystkich jej członków współodpowiedzialnych za parafie:

a) Parafialna Rada Ekonomiczna

b) Parafialna Rada Duszpasterska

 • realizacja misyjnego marzenia o dotarciu do wszystkich, jako organ doradczy dla proboszcza parafii lecz nie dominujący, ma się troszczyć o życie religijne parafii: ewangelizację, organizację duszpasterstwa, animację liturgiczną, wychowanie, edukację, pomoc społeczną, wydarzenia w parafii
 • PRD rozeznaje wszystko w Duchu Świętym poprzez modlitwę; poszczególne jej etapy to:
  1. przygotowanie osobiste,
  2. cisza i wspólna modlitwa
  3. zabieranie głosu i słuchanie
  4. cisza i wspólna modlitwa
  5. przestrzeń dla innych i dla innego pomysłu – weryfikacja co jest nam potrzebne na teraz
  6. cisza i wspólna modlitwa
  7. wspólne budowanie – kolejne rozeznawanie i zebranie owoców rozmowy w Duchu Świętym
  8. końcowa modlitwa dziękczynna

8) Wymiana doświadczeń i praktyk reprezentantów PRD z całej Diecezji

 1. Wymiana refleksji członków PRD po szkoleniu, propozycja spotkań synodalnych, propozycja spotkań przedstawicieli PRD z parafianami, którzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, próśb, uwag, sugestii, postulatów w sprawach dla nich ważnych
 2. Podsumowanie wniosków
 3. Modlitwa końcowa
 4. Załączniki do Protokołu – lista obecności

 

Sekretarz posiedzenia
Istiena Boguszewicz-Gnatowicz

Galeria

Spotkanie ze św. Pawłem w 1 Tes – 20.06.2024

Minęły kolejne dwa tygodnie. A my – na spotkaniach Kręgu Biblijnego – wędrujemy przez Biblię razem ze świętym Pawłem. Tym razem zatrzymaliśmy się razem z Apostołem Narodów w Tesalonice – wielkim mieście greckim, zwanym stolicą Macedonii Greckiej. Jak mogliśmy się dowiedzieć, 1 Tes jest najstarszym Listem, który napisał św. Paweł do pierwszych Kościołów.

W tegorocznym cyklu spotkań Kręgu Biblijnego dzisiejszy temat brzmi następująco: “Zasady ładu społecznego”. Pochylając się na tym tekstem kolejny raz mogliśmy zobaczyć, że Pismo Święte (a właściwie Słowo Boga w nim zawarte) jest ponadczasowe. Jest odpowiednie na każdy czas, każdą epokę, każde środowisko. I dla każdego człowieka. I tylko od człowieka, który bierze do ręki ten (i inne) tekst święty zależy, czy pozwoli się prowadzić Bogu.

Podczas dzisiejszego spotkania, po zwyczajowym wstępie, podczas którego poznawaliśmy kontekst geograficzno-historyczny gminy, do której pisał św. Paweł, pochyliliśmy się nad poniższym fragmentem 1 Tes 5 12-22:

Zasady ładu społecznego chrześcijan

“Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój! Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”.

Po odczytaniu tego tekstu i chwili nad nim zamyślenia nastąpiło dzielenie się tym, co w nas te słowa powodują. Czy my, żyjący dzisiaj chrześcijanie, widzimy odniesienie do naszego Kościoła? A jeszcze bardziej – czy widzimy odniesienie do nas samych? Wypowiedzi, które wybrzmiały pokazały nam, że Słowo Boga jest wiecznie żywe. I, że działa w nas tak samo, jak działał we wczesnych wiekach chrześcijaństwa. I w każdym innym czasie.

Równie żywą dyskusję wywołały w nas kolejne słowa, które odnosiły się do życia po śmierci – do zmartwychwstania. Czy, a jeśli tak, to jak my widzimy nasze zmartwychwstanie? Czy jest to dla nas oczywista prawda wiary? Czy może mamy z tym kłopot? I tu dialogi, które wybrzmiewały, pokazywały, że jesteśmy jako ludzie bardzo różni. Że równie różnorodnie reagujemy na te same treści. I to jest piękne w dziele stworzenia. W naszym ziemskim życiu. I w ujęciu eschatologicznym.

Przed nami wakacje. W tym czasie mamy różne pomysły na siebie. I bardzo dobrze. W spotkaniach Kręgu też mamy swoistą przerwę wakacyjną, chociaż nie całkowitą. W ostatnią niedzielę lipca spotkamy się w konwencji biesiadnej w ogrodzie przy plebanii, aby się wspólnie umacniać naszą codziennością. Może coś powspominać… Może podzielić się wakacyjnymi przeżyciami, wyjazdami…

Szczegóły spotkania podamy na początku lipca.

Galeria 

Zakończenie kursu Alpha 18.06.2024

We wtorek 18.06 odbyło się ostatnie spotkanie Kursu Alpha. Od ponad 2 miesięcy raz w tygodniu ok. 40 osób spotykało się, aby pogłębić podstawowe treści orędzia chrześciańskiego. Każde spotkanie rozpoczynało się wspólnym posiłkiem, po nim uczestnicy wsłuchiwali się w treść katechezy, a następnie mogli dzielić się swoimi przemyślami w 4 małych grupach. Wszystkim udzielała się atmosfera szczególnej życzliwości, wzajemnej otwartości, zrozumienia i zaufania. To było prawdziwe doświadczenie wspólnoty. Wielu uczestników miało okazję umocnić swoją wiarę i poszerzyć swoje spojrzenie na Kościół.

KS. Dariusz Orłowski

Galeria

 

Poświęcenie salki w podziemiach plebanii – 17.06.2024

Po latach przygotowań udało się księdzu proboszczowi zakończyć remont salki, która mieści się w piwnicy plebanii. I tym sposobem w naszej wspólnocie mamy nowe miejsce (bardzo klimatyczne), w którym każda grupa będzie miała możliwość spotkać się podczas formacji niezbędnej w rozwoju duchowym każdego katolika.

W dniu dzisiejszym ks. Dariusz Orłowski dokonał oficjalnego poświęcenia tego pomieszczenia.

Uroczystości odpustowe w Rokitnie – 15.06.2024

W tym roku uroczystości odpustowe w naszym diecezjalnym Sanktuarium w Rokitnie były szczególne. Brali w niej udział przedstawiciele Parafialnych Rad Duszpasterskich, Parafialnych Rad Ekonomicznych i Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Nie zabrakło tam również przedstawicieli naszej parafii, którzy wspólnie modlili się na Rokitniańskim wzgórzu, Złożyli też dar serca w imieniu naszej parafii.

Relacje dostępne poniżej:

https://zielonagora-gorzow.niedziela.pl/artykul/102579/Glowne-uroczystosci-odpustowe-w-Rokitnie

Święto diecezji w Rokitnie (gosc.pl)

Piszą o nas – Gazetka U Nas – czerwiec 2024

Po kilku miesiącach nieobecności na łamach naszej lokalnej gazetki – Miesięcznika U Nas – wracamy w miesiącu czerwcu. Ksiądz proboszcz przygotował tekst o Sercu Jezusa. A pan Andrzej Sibilski, wzorem poprzednich miesięcy, w kronikarskim skrócie podaje do publicznej wiadomości informacje o wydarzeniach, które miały miejsce w niedawnym czasie. A działo się dużo.

Zapraszam do lektury pełnego wydania Gazetki U Nas. Można to zrobić klikając link zamieszczony na dole tego artykułu. A poniżej zamieszczamy tekst ks. Dariusza Orłowskiego:

Czerwiec – miesiącem Serca Jezusowego

„Miej serce i patrzaj w serce” to słowa kończące balladę pt. „Romantyczność” Adama Mickiewicza, w której poeta zawarł manifest romantyzmu. Chodziło w nim o to, aby po epoce oświecenia, w której dominował racjonalizm, zwrócić uwagę na życie wewnętrzne człowieka, na duchowość, uczucia i emocje. Również wiara chrześcijańska obejmuje całego człowieka, zarówno jego rozum sferę intelektualną, jak i uczucia i emocje, które symbolizuje serce. I właśnie Serce Jezusa bardziej niż pozostałe części ciała jest naturalnym wyrazem i symbolem niezmierzonej miłości Zbawiciela ku ludziom. Św. Jan Paweł II stwierdził: „Serce Jezusa jest streszczeniem całej religii chrześcijańskiej, przebite Serce Jezusa jest najbardziej wymownym znakiem miłości, jaką Bóg kocha człowieka”. Kult Najświętszego Serca Jezusowego ma nam tę prawdę o Bożej miłości do człowieka przypomnieć.

Gdy Pan Jezus ukazał się skromnej zakonnicy Małgorzacie Alacoque w małym francuskim miasteczku, pokazał jej swoje serce i powiedział: „Oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność”. Jedną z form tego zadośćuczynienia są tzw. nabożeństwa czerwcowe, w czasie których śpiewa się litanie do Serca Pana Jezusa i rozważa się Jego niezgłębioną miłość. W Ewangelii czytamy, że gdy Jezus umarł na krzyżu jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła z niego krew i woda (J 19,33-34). Kościół naucza, że właśnie z przebitego Serca Jezusa wzięły początek sakramenty Kościoła, czyli: chrzest, pokuta i pojednanie oraz Eucharystia. W chrześcijaństwie znajdziemy różne formy nabożeństw, niektóre odpowiadają nam bardziej i znajdujemy w nich upodobanie, inne mniej. Ja zawsze lubiłem nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Pierwszą parafia, w której byłem proboszczem była pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i odczytałem to jako szczególny znak od Pana Boga. Dlatego pierwszą pielgrzymkę jaką zorganizowałem po objęciu parafii była właśnie między innymi do francuskiego Paray-le-Monial, gdzie miały miejsce objawienia św. Małgorzaty. Jeśli chcesz odkryć miłość Pana Boga patrz w Serce Pana Jezusa.

Ks. Proboszcz Dariusz Orłowski

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/

Pielgrzymka fatimska do Łężycy 13.06.2024

13 czerwca. Od rana pogoda raczej chłodna. Co kilka godzin padający deszcz. O 17:30 pod plebanią w Czerwieńsku mimo wszystko, a może wbrew przeszkodom, gromadzi się grupka pątników, aby wyruszyć na comiesięczną pielgrzymkę do Łężycy, do Maryi. Mimo tego, że kolejny miesiąc tak się składa, że nie idzie z nami kapłan – to punktualnie wyruszamy. A po drodze jest czas na śpiewy, aby nas było słychać. Aby było słychać, że chrześcijanie są radośni. Bo mają radosną Matkę. Jako, że mamy miesiąc czerwiec – jest po drodze czas na odmówienie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest czas – jak to bywa praktykowane na pielgrzymkach pieszych – dla brata i siostry. Jest tez czas na odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. I tak, wśród śpiewu wchodzimy do Łężycy i docieramy do kościoła.

A na miejscu, już tradycyjnie, uczestniczymy we Mszy św., po której odmawiamy wspólnie różaniec. I. jak zwykle, na zakończenie, wychodzimy w procesji wokół kościoła idąc za Maryją ze śpiewem, na ustach. Zapraszam na nasz kanał YouTube, gdzie zamieszczam fragment tej procesji. A także do Galerii na naszej stronie, gdzie możemy zobaczyć zdjęcia z dzisiejszego pielgrzymowania.

Galeria