Aktualności

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2019

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby przemienić pogrążony w grzechu świat w królestwo dobra i miłości. Nam, swoim uczniom, nakazał głosić Dobrą Nowinę w mocy Ducha Świętego wszystkim ludom i narodom. Jednym z potężnych środków przemiany świata w Królestwo Boże jest gorliwa i wytrwała modlitwa. Sam Jezus Chrystus, Boży Syn, dał nam przykład nieustannej modlitwy, do niej zachęcał i uczył jej. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jego słowa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Łk 11, 9-10). Dlatego w sierpniu, miesiącu abstynencji, będziemy prosić Dobrego Ojca w intencji wszystkich synów i córek polskiej ziemi, aby odrzucili to wszystko, co ich zniewala, co odbiera im wolność wewnętrzną, a jednocześnie grozi naszej Ojczyźnie utratą wolności zewnętrznej. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego na naszej ojczystej ziemi. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za „to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska” (św. Jan Paweł II, Jasna Góra 1983 r.).

Zagrożenia wolności w naszej Ojczyźnie

To właśnie odpowiedzialność każe nam stanąć w prawdzie i z odwagą ocenić sytuację zagrożenia wolności w naszej Ojczyźnie. Sytuacja ta jest bardzo poważna, związana przede wszystkim ze stałym wzrostem spożycia alkoholu i popadaniem w różnorakie uzależnienia coraz większej liczby rodaków.

Alkohol w Polsce jest dostępny zawsze i wszędzie. Można go kupić całą dobę, także na stacjach paliw. Ogromna liczba punktów sprzedaży alkoholu w przeliczeniu na mieszkańców oznacza, że ta destrukcyjna substancja psychoaktywna jest na wyciągnięcie ręki. To pogłębia proces degradacji społecznej.

Na szczególne potępienie zasługuje reklama alkoholu, utrwalająca stereotyp picia jako formy relaksu, a przemilczająca straszliwe skutki pijaństwa i popadania w alkoholizm. Konieczne jest wprowadzenie zakazu reklamy alkoholu. Wpływa ona na podświadome wybory młodych ludzi, których efektem bywa uzależnienie i stopniowe staczanie się w dół. To właśnie obecność reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej powoduje, że narosłe przez wieki szkodliwe wzory spożycia tak łatwo są przekazywane w kolejnych pokoleniach. W świadomości wielu Polaków alkohol to powszechny napój, produkt spożywczy, nawet prozdrowotny, a przecież ten „oswojony” kulturowo produkt jest niebezpieczną substancją, której niewłaściwe używanie powoduje utratę zdrowia i prowadzi do przedwczesnej śmierci. Alkohol stał się dla naszego społeczeństwa czymś tak bardzo ważnym, wartościowym, że wszelkie próby ograniczenia sprzedaży, chociaż motywowane dobrem obywateli i poparte najnowszymi badaniami naukowymi, traktowane są jako zamach na wolność osobistą. Na przyzwyczajanie Polaków do wszechobecności alkoholu biznes alkoholowy nie żałuje pieniędzy, gdyż jest to dla niego niewyczerpane źródło zysku. Jeśli nie przeciwstawimy się tej zmasowanej ofensywie, która pochłania coraz większą liczbę młodych ofiar, stracimy to, co dla bytu narodowego jest najistotniejsze – zdrowie i szczęście młodego pokolenia.

Z wielkim bólem obserwujemy tak częste przekraczanie prawa, polegające na sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Apelujemy do władz państwowych i samorządowych o podjęcie zdecydowanych kroków, aby prawo w tym zakresie było bezwzględnie egzekwowane.

Z rozpitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów modernizacji Polski. Dlatego jednym z najistotniejszych obowiązków państwa i samorządów jest troska o trzeźwość narodu, wyrażająca się między innymi likwidacją reklamy, ograniczaniem fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu. Ze zdziwieniem i bólem przyjmujemy informacje, że są samorządy, które ciągle zwiększają liczbę punków sprzedaży alkoholu i skracają odległości od obiektów chronionych, tłumacząc społeczeństwu, że istniejące ograniczenia są absurdalne. Samorządy te nie biorą pod uwagę ani badań naukowych, ani wiedzy eksperckiej, ani cierpień rodzin z problemem alkoholowym. Są to bez wątpienia działania nierozumne, niszczycielskie i skrajnie nieodpowiedzialne.

Do zadawnionych ran, spowodowanych przez pijaństwo i alkoholizm, a także nikotynizm, dochodzą nowe w postaci różnorakich uzależnień, jak chociażby uzależnienia od hazardu, mediów społecznościowych, gier komputerowych czy też smartfonów. Można śmiało powiedzieć, że osłabiony na skutek nadużywania alkoholu i palenia tytoniu naród, jest coraz mniej odporny na nowe zagrożenia, prowadzące do groźnych nałogów. W obliczu tej tragicznej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań zarówno prewencyjnych, jak i naprawczych.

Praca Kościoła nad otrzeźwieniem narodu

Kościół w Polsce od wieków ofiarnie pracuje nad ochroną trzeźwości narodu. Nie jest to praca akcyjna, ale codzienny trud ogromnej liczby osób duchownych i świeckich apostołów trzeźwości. Na szczególne podkreślenie zasługuje osobiste świadectwo abstynencji wielu kapłanów. Jest to wspaniały przykład dla wiernych potrafiących radośnie żyć bez alkoholu, a jednocześnie umocnienie dla tych, którzy walczą o odzyskanie utraconej trzeźwości. Kościół cieszy się licznymi inicjatywami podejmowanymi w diecezjach i parafiach, takimi jak rekolekcje trzeźwościowe, spotkania modlitewne, pielgrzymki, wykłady i warsztaty, i wiele innych. Gorliwy apostolat różnych wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych napawa nadzieją, że stale będzie wzrastać liczba tych, którzy praktykować będą cnotę trzeźwości.

Kościół w Polsce prowadząc apostolstwo trzeźwości walczy o człowieka wolneg i szczęśliwego w rodzinie i w społeczeństwie. Tam, gdzie brakuje trzeźwości, pojawiają się poważne problemy, mnożą się dramaty całych rodzin, wspólnot i środowisk. Trzeźwość jest tamą, która chroni życie indywidualne, rodzinne i społeczne przed cierpieniem. Można powiedzieć, że płyniemy po wzburzonym morzu, aby dążyć do upragnionego, bezpiecznego portu. Tym portem jest trzeźwa, prawdziwie wolna Polska. Żeby ten cel osiągnąć, musi nastąpić mobilizacja wszystkich żywotnych sił, całej wspólnoty narodowej.

Nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny, Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych. Nie będzie trzeźwej Polski bez odwagi mówienia prawdy, nawet trudnej, o naszych problemach. Nie będzie trzeźwej Polski bez mocnego sprzeciwu na rozpijanie Polaków, zwłaszcza najmłodszych. Czy zdajemy sobie sprawę, że prawie milion dzieci w Polsce żyje w rodzinach z problemem alkoholowym? Dzieci te potrzebują specjalistycznej pomocy, którą powinny zapewnić władze państwowe i samorządowe.

W tym roku przypadają trzy piękne jubileusze:25-lecie Stowarzyszenia Wesele Wesel – małżeństw, które miały przyjęcia bezalkoholowe, 40-lecie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i 45-lecie Anonimowych Alkoholików w Polsce. Osobom zaangażowanym w te ważne dzieła dziękujemy za wytrwałą służbę i życzymy obfitych łask Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela.

Młodzi trzeźwi i wolni

W tym roku naszym działaniom przyświeca hasło „Młodzi trzeźwi i wolni”.

Do najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych zaliczamy: silną więź emocjonalną z rodzicami, regularne praktyki religijne, zainteresowanie nauką szkolną, a także szacunek do norm, wartości i autorytetów. Te wnioski potwierdza życie. Katolickie wychowanie dzieci i młodzieży powinno być podstawą, na której buduje się mocne, zdrowe, wolne i trzeźwe społeczeństwo. Dziś młode pokolenie trzeba uczyć sztuki życia, uczyć kochać odpowiedzialnie. Niezwykle istotne jest również wychowywanie do ofiarności i pracowitości. Często młody człowiek sięga po alkohol i narkotyki, czy szuka zapomnienia w inny sposób z powodu lęku. Trzeźwi młodzi to ci, którzy zachowują abstynencję od alkoholu, a jednocześnie w wolności potrafią odrzucić to wszystko, co im szkodzi, co niszczy radość i szczęście. Najlepsza ochrona przed uzależnieniami, to miłość. A dobry rodzic, wychowawca, nauczyciel to najlepszy profilaktyk. Dobry, to znaczy kochający mądrą miłością, odpowiedzialny i uczący odpowiedzialności, wymagający od siebie i od innych.

Drodzy rodzice i dziadkowie!

Pokażcie swoim dzieciom i wnukom, jak piękne jest życie bez alkoholu. Poświęćcie czas na wspólne rozmowy, spacery, na radosną zabawę. Pamiętajcie o słowach bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje dzieci i młodzież sięgając po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten jest zdrajcą narodu i wiary.

Drodzy Młodzi!

Nie dajcie się zniewolić! Nie lękajcie się zachowywać koniecznej abstynencji przez całe swoje młode życie. Tylko to da wam gwarancję, że nie popadniecie w ten straszliwy nałóg i tym samym nie zaprzepaścicie szansy na szczęśliwe życie. Nie wierzcie, że alkohol załatwi za was jakiekolwiek problemy, że wzmocni waszą atrakcyjność i da wam przyjaciół. Nie wierzcie reklamom, które obiecują radość i przyjaźń z butelką piwa w ręku. Z odwagą wybierajcie życie w przyjaźni z Jezusem i twórzcie nową kulturę, bo tylko ona daje wspaniałe możliwości doświadczenia piękna, szczęścia, prawdziwej miłości i wolności.

Motywacja do podjęcia sierpniowej abstynencji

Świadomi powagi sytuacji w naszej Ojczyźnie prosimy o podjęcie dobrowolnej abstynencji od alkoholu w sierpniu, w miesiącu wielkich patriotycznych rocznic i świąt Maryjnych. Nasi przodkowie nie szczędzili sił i krwi, aby bronić ziemi ojczystej. My także pokażmy, że jesteśmy gotowi bronić wolności wyrzekając się tego, co zniewala tak wielu spośród nas. Wypracujmy w sobie cnoty, dzięki którym staniemy się oparciem dla młodych, autorytetami tak bardzo potrzebnymi w sytuacji upadku wartości. Niech decyzja o zachowaniu abstynencji od alkoholu w sierpniu stanie się początkiem błogosławionej drogi trzeźwości dla wszystkich rodaków w kraju i poza jego granicami. Bez praktykowania świadomej abstynencji przez wielu Polaków nie będzie trzeźwej Polski.

Niech Maryja, Królowa Polski, błogosławi naszym dobrym postanowieniom. Niech wspiera nasze wysiłki podejmowane dla otrzeźwienia polskiego Narodu, zwłaszcza realizację Narodowego Programu Trzeźwości. Niech powoła licznych abstynentów, którzy z radością będą świadczyć, że Polska jest krajem ludzi trzeźwych i wolnych.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Łomża, dnia 14.06.2019 r.

36. Piesza Pielgrzymka Rolników – dzień 9.

Jak widać na załączonym zdjęciu pielgrzymi przemieszczają się przez łany zbóż, jak wskazuje nazwa tej Pielgrzymki. Dzięki ich uprzejmości – zapraszam do Galerii, gdzie zamieszczone zostały zdjęcia z tegorocznego wędrowania.

XXXVI Piesza Pielgrzymka – kolejny dzień

Jak widać poniżej pielgrzymi muszą być przygotowani także na deszcz. I w tym roku są dni zimniejsze i bardziej mokre. Ale pielgrzymi idą dalej.

 

Powyżej widać jak było rano. Ale za to później było już tak… Nic tylko iść z radością do Maryi wielbiąc Boga.

 

I w kolejnej odsłonie tegorocznego wędrowania…

Zmiany personalne w roku 2019

(proboszczowie i administratorzy z dniem 01.08, wikariusze – 26.08; inne terminy podano w nawiasach)

PROBOSZCZOWIE

m i a n o w a n i :

ks. Zbigniew Cieszkowski –   Pław
ks. Ryszard Gontarczyk SVD –   Templewo
ks. Krzysztof Górzny –   Wiechlice
o. Tadeusz Kal OMI –   Gorzów Wlkp., św. Józefa (30.06.2019 r.)

 p r z e n i e s i e n i  :

ks. Grzegorz Białobłocki –   Lemierzyce – Krzepielów
ks. Leszek Białuga –   Górzyn – Tuplice
ks. Andrzej Drutel –   Nietkowice – Kosieczyn
ks. Henryk Kaliszuk –   Ogardy – Nietkowice
ks. Roman Litwińczuk –   Zielona Góra, Matki Bożej Częstochowskiej – Trzebiel
ks. Zdzisław Przybysz –   Kosieczyn – Zielona Góra, Matki Bożej Częstochowskiej

z w o l n i e n i :

ks. Andrzej Blinkiewicz –   Kamień Wielki (urlop zdrowotny)
o. Piotr Darasz OMI –   Gorzów Wlkp., św. Józefa (29.06.2019 r.)
ks. Krzysztof Foryś –   Trzebiel
ks. Zbigniew Ołdyński SVD –   Templewo
ks. Ryszard Kolano –   Kurów Wielki (24.06.2019 r.)
ks. Stefan Kotula –   Krzepielów (emerytura – diecezja opolska)
ks. Jerzy Loch –   Tuplice (emerytura – Zielona Góra, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego)
ks. Zbigniew Wokotrub –   Wiechlice (urlop zdrowotny)
ks. Marek Zintara –   Pław (urlop zdrowotny)

 

ADMINISTRATORZY

m i a n o w a n i :

ks. Ireneusz Bagiński –   Kamień Wielki
ks. Dariusz Denuszek –   Lemierzyce
ks. Ryszard Dudek –   Kurów Wielki i Kłoda (24.06.2019 r.)
ks. Tomasz Grochowski –   Górzyn
ks. Dariusz Grzelak –   Bobrówko (22.06.2019 r.)
ks. Mariusz Piekoszewski –   Ogardy
ks. Tomasz Sałatka –   Zabór
ks. Andrzej Wdowiak –   Goraj (do 31.07.2020 r.)

z w o l n i e n i :

ks. Zbigniew Cieszkowski –   Pław
ks. Krzysztof Górzny –   Wiechlice
ks. Paweł Łobaczewski –   Zabór

 

WIKARIUSZE

m i a n o w a n i  :

ks. Piotr Bartoszek –   Świebodzin, Miłosierdzia Bożego
o. Krzysztof Nering OMI –   Gorzów Wlkp., św. Józefa (30.06.2019 r.)
ks. Wojciech Oleśków –   Zielona Góra, św. Józefa Oblubieńca
ks. Paweł Pomarański(archidiecezja wrocławska) –   Gorzów Wlkp., Trójcy Świętej
ks. Kamil Szymczak SAC –   Międzyrzecz, Pierwszych Męczenników Polski (24.08.2019 r.)
ks. Jakub Włodarczak –   Bobowicko

 

p r z e n i e s i e n i  :

ks. Leszek Cioch –   Tuplice – Nowogród Bobrzański
ks. Arkadiusz Cygański –   Zielona Góra, Matki Bożej Częstochowskiej – Gorzów Wlkp., Niepokalanego Poczęcia NMP
ks. Damian Drop –   Międzyrzecz, św. Jana Chrzciciela – Szprotawa, Wniebowzięcia NMP
ks. Maciej Drozd –   Gorzów Wlkp., Niepokalanego Poczęcia NMP – Strzelce Krajeńskie
ks. Piotr Gniewaszewski –   Żary, Wniebowzięcia NMP – Międzyrzecz, św. Jana Chrzciciela
ks. Artur Grześko –   Cybinka – Zielona Góra, Matki Bożej Częstochowskiej
ks. Przemysław Janicki –   Świebodzin, Miłosierdzia Bożego – Lubsko, NSPJ
ks. Roman Jarosz –   Cybinka – Nowa Sól, św. Józefa Rzemieślnika
ks. Grzegorz Kołodziejczyk –   Boczów – Zielona Góra, Podwyższenia Krzyża Świętego
ks. Marcin Krechowicz –   Zielona Góra, św. Jadwigi Śląskiej – Słubice, Ducha Świętego
ks. Roman Malinowski –   Głogów, Miłosierdzia Bożego – Nowa Sól, św. Michała Archanioła
ks. Mariusz Mazurkiewicz –   Żary, Wniebowzięcia NMP – Łęknica
o. Andrzej Melzer OFM –   Bobowicko – Szprotawa, Wniebowzięcia NMP
ks. Waldemar Murach –   Żary, Miłosierdzia Bożego – Sulęcin
ks. Piotr Napieralski –   Gorzów Wlkp., Chrystusa Króla – Żary, Wniebowzięcia NMP
ks. Wojciech Nowak –   Zielona Góra, św. Alberta Chmielowskiego – Boczów
ks. Marek Ogrodowiak –   Świebodzin, św. Michała Archanioła – Żagań, Nawiedzenia NMP
ks. Dominik Orlicki –   Gorzów Wlkp., Podwyższenia Krzyża Świętego – Cybinka
ks. Tomasz Pastuła –   Kożuchów – Świebodzin, św. Michała Archanioła
ks. Dawid Pietras –   Zielona Góra, Matki Bożej Częstochowskiej – Gorzów Wlkp., Podwyższenia Krzyża Świętego
ks. Piotr Ruta –   Nowa Sól, św. Michała Archanioła – Głogów, Miłosierdzia Bożego
ks. Arkadiusz Rzetecki –   Nowa Sól, Wniebowzięcia NMP – Gorzów Wlkp., Chrystusa Króla
ks. Łukasz Sławiński –   Szprotawa, Wniebowzięcia NMP – Międzyrzecz, św. Jana Chrzciciela
ks. Łukasz Tarasiuk –   Zielona Góra, Miłosierdzia Bożego – Sulechów, Podwyższenia Krzyża Świętego
ks. Szymon Tołkacz –   Kostrzyn nad Odrą, Matki Bożej Rokitniańskiej – Zielona Góra, Matki Bożej Częstochowskiej
ks. Jan Wnuk-Lipiński –   Gorzów Wlkp., Trójcy Świętej – Tuplice
ks. Dariusz Wytrykowski –   Zielona Góra, Podwyższenia Krzyża Świętego – Zielona Góra, św. Alberta Chmielowskiego
ks. Wojciech Żabiński –   Słubice, Ducha Świętego – Gorzów Wlkp., Najświętszego Zbawiciela
ks. Maciej Żurawski –   Głogów, NMP Królowej Polskie – Kłodawa

z w o l n i e n i  :

ks. Dariusz Denuszek –   Sulęcin (01.08.2019 r.)
ks. Krzysztof Górzny –   Szprotawa, Wniebowzięcia NMP (01.08.2019 r.)
ks. Michał Graczyk –   Sulęcin
ks. Tomasz Grochowski –   Nowogród Bobrzański (01.08.2019 r.)
ks. Dariusz Grzelak –   Lubsko, NSPJ (22.06.2019 r.)
ks. Marcin Leszczynowicz SAC –   Międzyrzecz, Pierwszych Męczenników Polski (31.07.2019 r.)
ks. Bogumił Nowosiadły MSF –   Gorzów Wlkp., Najświętszego Zbawiciela (30.06.2019 r.)
ks. Krzysztof Osowski –   Zielona Góra, św. Józefa Oblubieńca
ks. Mariusz Piekoszewski –   Lipki Wielkie
ks. Jędrzej Polak –   Żagań, Nawiedzenia NMP
ks. Hubert Relich –   Kłodawa
ks. Tomasz Sałatka –   Szprotawa, Wniebowzięcia NMP (01.08.2019 r.)
ks. Piotr Skrocki –   Łęknica
ks. Rafał Witkowski –   Sulechów, Podwyższenia Krzyża Świętego

 

NEOPREZBITERZY

ks. Rafał Lisicki –   Nowa Sól, Wniebowzięcia NMP
ks. Wojciech Przyborowski –   Żary, Miłosierdzia Bożego
ks. Sebastian Pytlik –   Kożuchów

 

ROZPOCZĘLI POSŁUGĘ W DIECEZJI

o. Jan Główczyk CSsR –   Głogów, św. Klemensa (11.06.2019 r.)
o. Ryszard Gumkowski OFMCap –   Gorzów Wlkp., św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisław Kostki (28.06.2019 r.)
o. Ireneusz Homoncik CSsR –   Głogów, św. Klemensa (11.06.2019 r.)
o. Jerzy Krupa CSsR –   Głogów, św. Klemensa (11.06.2019 r.)
o. Piotr Osowski OMI –   Gorzów Wlkp., św. Józefa (01.07.2019 r.)
o. Cezary Prussak OMI –   Gorzów Wlkp., św. Józefa (01.07.2019 r.)

 

ZAKOŃCZYLI POSŁUGĘ W DIECEZJI

o. Andrzej Kiełbasa CSsR –   Głogów, św. Klemensa (01.07.2019 r.)
o. Stanisław Kiełbasa CSsR –   Głogów, św. Klemensa (01.07.2019 r.)
o. Rafał Krystyanc OMI –   Gorzów Wlkp., św. Józefa (29.06.2019 r.)
o. Michał Wielgus CSsR –   Głogów, św. Klemensa (01.07.2019 r.)
o. Antoni Zabawski CSsR –   Głogów, św. Klemensa (01.07.2019 r.)

Wakacyjny porządek Mszy świętych 2019 rok

Od niedzieli – 23.06.2019 w Nietkowie obowiązuje wakacyjny porządek Mszy św.,
w Czerwieńsku wakacyjny porządek Mszy św. od najbliższego poniedziałku, tj. od 24.06.2019

  • Czerwieńsk: w tygodniu o 19.00, w niedzielę o 7.30 (nabożeństwo 7.10), 10.30 i 19.00
  • Nietków: w środę o 17.00, w sobotę o 17.30, w niedzielę o 9.00.

Bierzmowanie 2019

W dniu dzisiejszym w kościele parafialnym w Czerwieńsku młodzież z parafii w Płotach, Leśniowie Wielkim i naszej przyjęła Sakrament Bierzmowania, którego udzielił ksiądz biskup Grzegorz Kaszak, biskup diecezji sosnowieckiej.

Zapraszam na fotorelację z tego wydarzenia. Zdjęcia w Galerii.