Aktualności

W Wielki Post wybierz się na 40-dniową pielgrzymkę po Ziemi Świętej. Online!

„Pielgrzymka w wierze” to inicjatywa, w ramach której wybierzesz się w fascynującą podróż. 40 miejsc w Ziemi Świętej na 40 dni. Idealna wirtualna pielgrzymka na Wielki Post.

Trzy katolickie grupy zorganizowały 40-dniową wirtualną pielgrzymkę po Ziemi Świętej. To dobra propozycja na Wielki Post. Program „Pielgrzymka w wierze” rozpoczyna się w Środę Popielcową (17 lutego) i zakończy refleksją na temat podróży w Niedzielę Wielkanocną. Udział w pielgrzymce jest bezpłatny, ale wirtualni pielgrzymi powinni zgłosić swój udział w wydarzeniu na stronie internetowej Magdala.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Jak donosi CNA, wirtualna pielgrzymka odbywa się dzięki trzem grupom: Pontifical Notre Dame of Jerusalem Center, Terra Sancta Mexico i Magdala. To już drugi rok, w którym wymienione organizacje wspólnie organizują wirtualną pielgrzymkę. Poprzednia odbyła się w październiku 2020 roku.

„Pielgrzymka w wierze” w 2021 roku łączyła trzy aspekty wiary: Credo, Wielki Post i Ziemię Świętą. W odniesieniu do Credo apostolskiego uczestnicy podejmowali medytację nad tym, co czyni nas katolikami. Na stronie inicjatywy można było przeczytać:

Credo jest tym, kim jestem, moją prawdziwą istotą, ujmuje dynamikę mojego życia, ukochanego przez Boga od stworzenia, aż do śmierci, do życia wiecznego w komunii odkupionej ludzkości, uczestniczącej w wiecznej nieskończonej radości Trójcy; tym jest „Pielgrzymka w wierze”.

Święte miejsca

W okresie Wielkiego Postu wirtualni pielgrzymi otrzymają teksty liturgiczne do medytacji, które pomogą im „zwrócić się z ufnością do Boga”. Jak piszą organizatorzy, to odzwierciedlenie sposobu, w jaki Bóg zwraca się do każdego z nas, z wyciągniętą ręką. „Pielgrzymka w wierze” każdego dnia Wielkiego Postu zaproponuje fragmenty tekstów świętych, by wierni byli zaangażowani przez cały ten okres liturgiczny.

Istotną atrakcją inicjatywy jest wirtualne zwiedzenie Ziemi Świętej. W ramach pielgrzymki uczestnicy zobaczą miejsca związane z „objawieniem, jakiego doświadczył Abraham” podczas jego własnych podróży po Ziemi Obiecanej. Wirtualni pielgrzymi każdego dnia zawędrują do innego, ważnego z narracji biblijnej, miejsca. Wybrano je tak, by sprzyjały medytacji na temat Credo.

Podróż w Wielki Post

„Pielgrzymka w wierze” ma być zabawną, ale także edukacyjną i umacniającą w wierze podróżą, która potrwa przez cały Wielki Post. Ci, którzy wezmą udział w wyprawie, usłyszą ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Consecrated Women of Regnum Christi i RC Music Collective. Ponadto wszyscy uczestnicy wezmą udział w loterii, która odbędzie się w Niedzielę Wielkanocną.

Zanim rozpocznie się wirtualna pielgrzymka (w Środę Popielcową), już od 15 lutego będzie można zobaczyć filmy wprowadzające w inicjatywę. Kliknij tutaj, aby zarejestrować się i dołączyć do „Pielgrzymki w wierze”.

Środa Popielcowa -17.02.2021 – Msze św.

W środę 17. lutego Popielec, rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. z posypaniem głów popiołem:

– w Nietkowie o 9.00 i 18.00

– w Czerwieńsku o 16.30 i 18.30.

Okres Wielkiego Postu 2021 – wg Kalendarza diecezjalnego

Okres Wielkiego Postu

LEKCJONARZ MSZALNY: TOM II CYKL CZYTAŃ NIEDZIELNY B
LITURGIA GODZIN: TOM II

Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej wyłącznie.

Wskazania na Wielki Post
1. Okres Wielkiego Postu ma za cel przygotowanie wiernych do obchodu Paschy: liturgia wielkopostna bowiem przygotowuje zarówno katechumenów przez różne stopnie inicjacji chrześcijańskiej, jak i wiernych, którzy przypominają sobie swój własny chrzest i czynią pokutę, do obchodów Misterium Paschalnego (ONRLK 27). Tak więc okres ten ma charakter chrzcielny i pokutny.
2. We wszystkich oficjach (tak ferialnych jak i świątecznych) od Środy Popielcowej do Wigilii Paschalnej opuszcza się Alleluja.
3. We Mszy św. zamiast Alleluja śpiewa się Chwała Tobie Słowo Boże albo Chwała Tobie Królu wieków. Opuszcza się występujące Alleluja.
4. W Mszach codziennych końcowe błogosławieństwo mszalne można poprzedzić „Modlitwą nad ludem” (połączoną z wyciągnięciem rąk nad wiernymi).
5. Niedozwolone są Msze żałobne codzienne.
6. Nie przyozdabia się ołtarzy kwiatami, za wyjątkiem świąt, uroczystości i IV Niedzieli Wielkiego Postu.
7. Jeżeli w danym dniu powszednim Wielkiego Postu kalendarz przewiduje wspomnienie jakiegoś Świętego, wówczas odprawia się Mszę i oficjum wielkopostne, można jednak wspomnienie to potraktować jako dowolne i wziąć jego kolektę, a resztę oficjum z Wielkiego Postu.
8. W niedziele Wielkiego Postu po południu odprawia się Gorzkie Żale. W żadnym razie nie wolno tego nabożeństwa odprawiać w czasie Mszy świętej. Winno ono Mszę świętą poprzedzać lub po niej następować. Przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu w monstrancji należy zawsze używać kadzidła.
9. Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w Wielkim Poście oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej (każdego dnia w roku) można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (por. WO nad. 98, 13 nr 2).
10. Za odmówienie modlitwy: “Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” po Komunii św., przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek; por. WO nad. 8 § 1 nr 2.
11. W kościele zachowuje się fakultatywny zwyczaj zasłaniania krzyży od soboty przed V Niedzielą Wielkiego Postu do Wielkiego Piątku. Krzyż okrywa się zasłoną fioletową lub czerwoną, zgodnie z tym, co jest powiedziane w Liście okólnym o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, (LśP) nr 57.
12. W czasie nabożeństwa Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej należy użyć czerwonego koloru liturgicznego.

Wskazania na Środę Popielcową
13. We Mszy świętej, z którą łączy się błogosławieństwo popiołu i posypanie głów wiernych, opuszcza się akt pokuty.
14. Błogosławieństwo popiołu odbywa się po homilii mszalnej. Pobłogosławienia popiołu i posypania dokonuje ten sam kapłan.
15. Celebransowi posypuje głowę inny kapłan. W razie nieobecności innego kapłana sam celebrans, zwrócony w stronę ołtarza i pochylony nic nie mówiąc, posypuje sobie głowę popiołem.
16. Przy posypywaniu głów popiołem można stosować formułę; „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
17. Pobłogosławienie popiołu może się odbyć podczas każdej Mszy świętej z udziałem wiernych.
18. W kościołach, w których jest tylko jedna Msza święta i odbywa się błogosławieństwo popiołu, nie jest dozwolona Msza pogrzebowa.
19. Środa Popielcowa jest obowiązującym dniem pokuty, który należy zachować w całym Kościele, dlatego zachowujemy post ścisły (obowiązuje od 18 – do 60 lat) oraz post jakościowy (czyli bezmięsny – od 14-go roku życia [nazywany także wstrzemięźliwością lub abstynencją]).
20. Jałmużna postnej. Należy ją przesłać do Kurii Diecezjalnej.

Uwaga! W tym roku należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami celebracji liturgicznej związanymi z obowiązującymi obostrzeniami.

Wskazania na Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty
Od Środy Popielcowej do 1 Niedz. W. Postu trwają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. Zalecane dodanie odpowiednich intencji w modlitwie powszechnej.

Środa Popielcowa 2021 – obrzęd posypania głów popiołem w czasie pandemii.

Zgodnie z notą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 12 stycznia br. na temat Środy Popielcowej obrzęd posypania głów popiołem odbywa się w następujący sposób:

„Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą święconą, kapłan zwróciwszy się do obecnych, wypowiada jeden tylko raz do wszystkich formułę z Mszału Rzymskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

Następnie kapłan wyciera ręce i nakłada maseczkę ochronną na nos i usta, potem nakłada popiół na tych, którzy do niego podchodzą, albo – stosownie do okoliczności – sam podchodzi do tych, którzy stoją na swoich miejscach. Kapłan bierze popiół i posypuje głowę każdego, nic nie mówiąc”.

Relacja ze spotkania animatorów (zelatorów) Żywego Różańca

W czwartek 11. lutego b.r. we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes w Czerwieńsku odbyło się spotkanie animatorów Żywego Różańca z Czerwieńska z ks. proboszczem Dariuszem Orłowskim. Żywy Różaniec jest największą wspólnotą modlitewną w parafii, bo liczącą ok.120 osób skupionych w sześciu „różach” w Czerwieńsku (podobna liczba osób jest zaangażowana w Żywy Różaniec w Nietkowie i Laskach). Celem spotkania było zapoznanie się nowego ks. proboszcza z osobami odpowiedzialnymi za wspólnotę oraz omówienie najważniejszych spraw związanych z jej funkcjonowaniem. Omówiono m.in.: 

– propozycje formacyjne wspólnoty w ciągu roku, 

– potrzebę stałego kontaktu odpowiedzialnych (zelatorek) z chorymi członkami Żywego Różańca,

– przebieg modlitwy różańcowej przed wieczorną Mszą św. w Czerwieńsku,

– propozycję organizacji przyszłych pielgrzymek (po ustaniu pandemii), jako element integracyjny członków wspólnoty.

Przypomnijmy: 

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch osób podejmujących modlitwę różańcową w celu wspierania działalności misyjnej Kościoła. Każdy z jej członków podejmuje się odmówić codzienne jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca św. w określonej wyznaczonej przez Ojca św. intencji. Członkowie skupieni są w tzw. „różach” liczących 20 osób (w ten sposób jedna „róża” odmawia cały różaniec).

Z Apoftegmatów Ojców Pustyni – abba Zenon – O powściągliwości

17(240). Abba Zenon przechodził kiedyś przez Palestynę. Kiedy zmęczył się, usiadł obok pola, na którym rosły ogórki, aby posilić się. Nieprzyjaciel poddał mu myśl: „Weź sobie jeden ogórek i zjedz. Cóż to jest”. Odparł jednak na ten pomysł: „Złodzieje idą na potępienie. Wypróbuj się zatem, czy zdołasz znieść męki piekielne”. Stał na skwarze przez pięć dni i piekł się na słońcu, mówiąc sobie: „Nie mogę wytrzymać tego cierpienia”. Rzekł zatem: „Jeśli nie możesz wytrzymać mąk, więc nie zrywaj i nie jedz”.