Aktualności

Spotkanie Opłatkowe Żywego Różańca w Nietkowie – 28.01.2023

Czas spotkań opłatkowych przy różnych okazjach dobiega w tym roku do końca. Ale, jak możemy zobaczyć na dołączonych zdjęciach i filmach, rzutem na taśmę, udało się zorganizować takie spotkanie dla Róż Żywego Różańca z Nietkowa i Lasek w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie. Ksiądz proboszcz już po zakończeniu wizyt duszpasterskich i spora grupa modlących się różańcem spotkali się, aby pośpiewać kolędy, złożyć sobie wzajemnie życzenia i pobyć z sobą.

Mamy nadzieję, że takie spotkanie będą kontynuowane zarówno wśród czerwieńskich Róż, jak i nietkowskich. I tych z Lasek.

Kolejny raz mogliśmy się przekonać, że żywe spotkanie ludzi jest zupełnie czymś innym niż, coraz częściej proponowane przez świat, spotkania wirtualne. Idąc z duchem postępującego czasu, nie należy unikać tych nowocześnie proponowanych rozwiązań, ale też zdecydowanie warto pobyć ze sobą “twarzą w twarz”..

Zapraszam do Galerii

I ma nasz profil na kanale YouTube.

Piszą o nas – UNas – 16.01.2023

W kolejnym, styczniowym, wydaniu miesięcznika “Czerwieńsk – U nas” redaktor Andrzej Sibilski zamieszcza informacje z życia naszej parafii na dwóch stronach. Znajdziemy tam relacje z wydarzeń, które miały miejsce w minionym czasie. Jest tam też wywiad z proboszczem naszej parafii – ks. Dariuszem Orłowskim zatytułowanym :Kolęda po pandemii”

Zapraszamy do zapoznania się z papierowym wydaniem miesięcznika “U nas” lub z jego wersją elektroniczną, do której link zamieszczam na dole tego artykułu.

Red.: W tym roku po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią odbędzie się tradycyjna wizyta duszpasterska zwana kolędą.

Ks. P.: Tak, po świętach Bożego Narodzenia wracamy do zwyczajnej kolędy czyli odwiedzin księży w domach Parafian. To znak powrotu do normalności i sprawdzonych form duszpasterskich. Myślę, że wielu kapłanów i wiernych z radością i utęsknieniem czeka na tradycyjną kolędę, gdzie można spotkać się bezpośrednio.

Jaki jest cel i znaczenie kolędy? Wizyta duszpasterska ma na celu przede wszystkim wspólną modlitwę i poświęcenie domów wiernych. Zazwyczaj odbywa się ona na przełomie grudnia i stycznia chodzi więc w niej o wyproszenie u Pana Boga błogosławieństwa w rozpoczynającym się nowym roku. Poza tym jest to świetna okazja do bezpośredniego spotkania się duszpasterzy i wiernych. Ja osobiście bardzo cieszę się z kolędy z uwagi na możliwość lepszego poznania swoich Parafian. Jesteśmy z ks. wikariuszem dopiero dwa lata w Czerwieńsku, trochę już poznaliśmy osoby uczęszczające do kościoła, ale jest wielu, których jeszcze nie znamy i kolęda daje możliwość spotkania się z nimi i wzajemnego poznania.

Kolęda także zmienia swe oblicze np. w niektórych parafiach wprowadza się odwiedziny domów na zaproszenia.

Owszem, kolęda na zaproszenia stosowana jest coraz częściej. Osobiście uważam jednak, że księża powinni iść wszędzie, do każdego. Tak, jak Pan Jezus. Wizyta duszpasterska nabiera wtedy wymiaru ewangelizacyjnego, można dotrzeć do tych, którzy nie chodzą do kościoła. Wspomniałem już, że zależy mi na tym, aby poznać oraz porozmawiać z jak największą ilością osób mieszkających na terenie parafii. Kolęda to również jedna z nielicznych okazji, w której ludzie, nie tylko wierzący i praktykujący, mają dostęp do księdza, mogą zapytać go o jakieś…

Czytaj całość na stronie miesięcznika:

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/

Sprawozdanie duszpastersko – finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie duszpastersko – finansowe za 2022 rok.

 1. Sprawy duszpasterskie:

 1. Sakramenty i pogrzeby:

W 2022 r . w naszej parafii udzielono:

 • 44 chrztów,

 • do I Komunii św. przystąpiło 57 dzieci (46 – w Czerwieńsku; 11 – w Nietkowie),

 • sakrament bierzmowania przyjęło 54 młodych,

 • 10 par wstąpiło w sakramentalny związek małżeński,

 • odbyło się 77 pogrzebów,

 • księża odwiedzali co miesiąc w I-sze piątki m-ca ponad 30 chorych.

 1. Wspólnoty i grupy duszpasterskie:

 • w parafii przy ołtarzu służy 18 ministrantów (13 w Czerwieńsku i 5 w Nietkowie), w minionym roku 5 kandydatów zostało przyjętych do służby ministranckiej,

 • w Czerwieńsku działa 10 osobowa schola dziecięca podejmująca śpiew podczas Mszy św. z udziałem dzieci w niedzielę o godz. 10.30,

 • rozpoczęły się spotkania Oazy Dzieci Bożych jest to propozycja formacyjna dla dzieci od kl. IV szkoły podstawowej,

 • młodzież ma możliwość włączenia się w spotkania oazy młodzieżowej,

 • co 2 tygodnie odbywały się spotkania Parafialnego Kręgu Biblijnego, którego celem jest poznawanie i rozważanie Pisma św.

 • w parafii działa Wspólnota Żywego Różańca należy do niej ok. 180 osób w 12 tzw. Różach Różańcowych (6 – Czerwieńsku, 3 – w Nietkowie i 3 – w Laskach)

 • Parafialny Zespół Caritas, do którego należy ok. 12 osób stara się pomagać osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Inicjatywy modlitewne i duszpasterskie w 2022 r.:

 • W kościele w Czerwieńsku w dni powszednie w godz. od 9.00 do 17.30 oraz w niedzielę w godz. 13.00 – 18.30 trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, można przyjść na osobistą modlitwę,

 • w Wielkim Poście w dniach 18 – 20 marca odbył się w Czerwieńsku Kurs Biblijny Emaus – wzięło w nim udział 29 osób,

 • 25 marca – w Dzień Świętości Życia 20 osób podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego,

 • w marcu i w listopadzie w kinie w Zielonej Górze zostały zorganizowane parafialne prelekcje filmów religijnych: „Cud Guadelupe” i „Tajemnice O. Pio”, w obu seansach wzięło udział 130 osób,

 • w dniach od 3 do 5 kwietnia odbyły się rekolekcje wielkopostne,

 • w piątek 8 kwietnia miała miejsce plenerowa droga krzyżowa z Czerwieńska do Nietkowa,

 • w dniu odpustu parafialnego 23 kwietnia w kościele w Czerwieńsku zainstalowano relikwie Patrona naszej parafii św. Wojciecha, co tydzień we wtorki przed Mszą św. wieczorną odbywa się nabożeństwo do św. Wojciecha,

 • od maja do października w 13 dzień miesiąca kontynuowano pieszą pielgrzymkę do Łężycy na nabożeństwo fatimskie,

 • najważniejszym wydarzeniem duszpasterskim w minionym roku były Parafialne Misje Ewangelizacyjne trwające 8 dni od 22 do 29 maja, ich celem było ożywienie wiary i powrót do kościoła po okresie pandemii. Misje prowadził kilkuosobowy zespół pod przewodnictwem ks. Rafała Jarosiewicza i zakończyły się koncertem ewangelizacyjnym w Nietkowie,

 • po Misjach św. przed kościołami w Czerwieńsku i Nietkowie umieszczono nowe krzyże misyjne,

 • jednym z owoców misji są comiesięczne spotkania modlitewne pod nazwą Wieczór Uwielbienia. Odbywają się one na przemian w kościołach w Czerwieńsku i Nietkowie,

 • owocem misji są także spotkania dla małżeństw, raz w miesiącu spotykają się one na wspólnej modlitwie i rozmowie na tematy małżeńskie i rodzinne,

 • wznowiona została Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę, w dniach 2-6 sierpnia wzięło w niej udział 10 osób,

 • w dniach 27 i 28 sierpnia odbyła się parafialna pielgrzymka autokarowa do sanktuariów maryjnych w Wambierzycach i Bardzie Śl., wzięło w niej udział 90 osób,

 • od połowy sierpnia w naszej parafii podjął posługę duszpasterską jako rezydent na emeryturze ks. Eugeniusz Drzewiecki,

 • od września w kościele w Czerwieńsku nastąpiła zmiana organisty, tę posługę po p. Krystynie podjął p. Adam Łaszczak,

 • w dniach 25-27 listopada został zorganizowany Kurs Budowania Wspólnoty, wzięło w nim udział 33 osoby,

 • w dniu 23 grudnia odbyła się coroczna Wigilia dla Osób Starszych, Samotnych i Bezdomnych zorganizowana przez Cariras parafii we współpracy z Gminą i Szkołą Podstawową w Czerwieńsku oraz wolontariuszami ze Szkolnego Koła Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. W wigilii wzięło udział ponad 80 osób,

 • pod koniec roku podjęto inicjatywę powołania chóru parafialnego, pierwszy jego występ miał miejsce w czasie pasterki w Czerwieńsku,

II. Sprawy finansowo-materialne:

 1. Przedsięwzięcia materialno-remontowe podjęte w minionym 2022 r.

Czerwieńsk:

 • zakończono tynkowanie plebanii – całkowity koszt prac wyniósł 25 tys. zł,

 • dokonano gruntownego remontu dwóch salek parafialnych, wymieniono w nich posadzki, wstawiono drzwi balkonowe, wymieniono oświetlenie oraz zamontowano klimatyzatory grzewcze. W ten sposób dostosowano salki do całorocznego użytkowania przez grupy parafialne, koszt prac wyniósł 25 tys. zł,

 • na dachu wiaty w ogrodzie plebanijnym zamontowano panele fotowoltaiczne – koszt inwestycji wyniósł 33 tys. 340 zł,

 • zakończono trzeci etap remontu zabytkowych organów kościelnych dotyczący renowacji wiatrownic – koszt 92.000 zł (przy czym dofinansowanie z gminy Czerwieńsk to – 40 tys. zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 26 tys. zł, pozostałe 26 tys. zł to wkład własny, na który 20 tys. zł pozyskano z firmy Ziel-bruk).

Nietków:

 • uruchomiono 2 nowe mikrofony przy ambonce i ołtarzu – ich koszt wyniósł 1200 zł

 • zakupiono 6 nowych krzeseł do kościoła – koszt 1500 zł,

 • założono nową wykładzinę podłogową w prezbiterium – koszt 1600 zł,

 • zakpiono jeden obrus na ołtarz, założono koronki ozdobne na ołtarz przy tabernakulum, przy ołtarzach bocznych oraz na ambonie – koszt 1845 zł

 1. Ofiary i składki pochodzące od Parafian:

Chciałbym serdecznie podziękować naszym Parafianom za wszelkie ofiary składane na utrzymanie Kościoła, czy to na tacę podczas Mszy św., czy podczas zbiórek na fundusz remontowy oraz tych składanych do kopert – na liturgię, Caritas, Seminarium Duchowne i ogrzewanie kościoła.

Mimo dość licznych przedsięwzięć i wydatków, dzięki ofiarności wielu osób nie brakuje nam środków. Na koncie parafialnym zostają z Funduszu Remontowego 45 tys. zł (33 tys. – na Czerwieńsk i 12 tys. na Nietków). Jeszcze raz Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane w kościele oraz wpłacane na konto parafialne.

III. Inicjatywy planowane na 2023 r.

1. Duszpasterskie:

 • po przeżyciu misji ewangelizacyjnych chciałbym, aby nasza praca duszpasterska szła w kierunku większego zaangażowania i uczestnictwa Wiernych w pojawiające się inicjatywy modlitewne i istniejące grupy i wspólnoty parafialne, takie jak: Krąg Biblijny, Wieczory Uwielbienia, Żywy Różaniec, spotkania dla małżeństw, scholę dziecięcą, Oazę Dzieci Bożych, oazę młodzieżową, chór parafialny. Chciałbym ożywić naszą liturgię Mszy św, szczególnie w niedzielę i zachęcić do angażowania się w: czytania Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, procesji z darami ofiarnymi, służby przy ołtarzu podejmowaną zarówno przez ministrantów wywodzących się z dzieci i młodzieży, ale także podejmowaną przez osoby dorosłe: służba liturgiczna dla dorosłych panów, dla pań jest możliwość czytania komentarzy do czynności liturgicznych. Chciałbym, aby nasza liturgia była odbiciem powszechności Kościoła.

 • w tym roku planujemy także pielgrzymki: rowerową na Jasną Górę oraz autokarowe jedną do Medjugorie (z ks. Mariuszem), druga krajowa do jakiegoś sanktuarium maryjnego.

2. Remontowo-materialne:

Czerwieńsk:

 • największym wyzwaniem materialnym przed jakim stoimy jest dokończenie remontu organów kościelnych. Jest to zadanie niełatwe, gdyż wraz z inflacją wciąż wzrasta koszt ich renowacji. Musimy zdobywać środki zewnętrzne z różnych instytucji, co wiąże się z pisaniem wniosków o dotacje, ale też musimy uzupełniać dotacje zewnętrzne wkładem własnym. Mam jednak nadzieję, że w połowie 2024 r. nasze organy zabrzmią swoim dźwiękiem,

 • kolejne zadanie to zagospodarowanie terenu ogrodowego za plebanią do potrzeb rekreacyjnych.

Nietków:

 • podjęcie dalszego etapu remontu kościoła w Nietkowie (napisaliśmy wniosek o dotacje do ministerstwa kultury), spróbujemy także wykorzystać środki na ratowanie zabytków z programu „Polski Ład”,

 • wymiana tablic informacyjnych przed kościołem w Nietkowie.

Niech Pan Bóg pobłogosławi nasze inicjatywy, aby służyły Jego chwale i naszemu wzrostowi duchowemu.
Ks. Dariusz Orłowski – proboszcz

Spotkanie Opłatkowe Żywego Różańca – 06.01.2023

Uroczystość Objawienia Pańskiego. Czas na korowody mędrców, kolędowanie… A w naszej parafii był dzisiaj czas na spotkanie Żywego Różańca. Tak inaczej, niż codziennie, podczas modlitw przed wieczornymi Eucharystiami. Tym razem w naszej dużej salce przy plebanii spotkaliśmy się, aby wspólnie porozmawiać, pośpiewać, złożyć sobie życzenia. Czyli, tak zwyczajnie, pobyć z sobą.

Kawa, herbata, ciasta. To wszystko powoduje, że takie spotkania przypominają spotkania domowe, podczas których łatwiej się rozmawia.

Sala przygotowana, stoły zastawione, atmosfera świąteczna. Tylko przybyłych nie było za dużo. Wydaje się, że w dużej mierze było to efektem szerzących się wirusów.

Spotkanie rozpoczęło się śpiewem kolędy i modlitwą, którą poprowadził ks. proboszcz. Był z nami również wikariusz, który żywo włączał się w śpiewy i rozmowy. Miejmy nadzieję, że kolejne spotkanie będzie z większą ilością osób. Dawajmy sobie szanse na lepsze, wzajemne poznawanie, co może przynieść tylko wymierne korzyści dla tej wspólnoty i dla całej parafii.

Galeria

 

Komunikat w związku ze śmiercią papieża-emeryta Benedykta XVI

Drodzy Bracia w kapłaństwie, Osoby życia konsekrowanego, Drodzy Diecezjanie,

w sobotę 31 stycznia 2022 r. zakończył swoją ziemską pielgrzymkę papież-emeryt Benedykt XVI. Jako następca św. Piotra zasiadał on na stolicy Apostolskiej w latach 2005-2013. Wyrażamy wdzięczność za jego długoletnią posługę ofiarowaną Kościołowi. Modlimy się, aby Bóg okazał miłosierdzie swojemu wiernemu słudze i obdarzył go wiekuistym pokojem.

Proszę Czcigodnych Księży, aby w niedzielę 1 stycznia 2023 r., w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, każda msza św. została poprzedzona modlitwą Anioł Pański w intencji zmarłego papieża-emeryta (przed ołtarzem lub po dojściu do miejsca przewodniczenia). O miłosierdzie Boże dla śp. Benedykta XVI należy również modlić się w modlitwie powszechnej. W tym dniu biskupi naszej diecezji będą sprawować Najświętszą Ofiarę intencji zmarłego papieża-seniora. Ja uczynię to w zielonogórskiej konkatedrze o godz. 12.00, bp Adrian Put – w katedrze gorzowskiej o godz. 10.30, zaś bp Paweł Socha – w głogowskiej kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP o godz. 11.00.

Wszystkich wiernych zachęcam, aby w dni powszednie najbliższego tygodnia polecali zmarłego w swojej osobistej modlitwie, o ile to możliwe połączonej z nawiedzeniem kościoła.

Proszę także, aby w środę 4 stycznia 2023 r. przed mszą św. duszpasterze wraz z wiernymi odmówili Różaniec w intencji śp. Benedykta XVI. Natomiast w czwartek 5 stycznia 2023 r. – w dniu sprawowania obrzędów pogrzebowych w Watykanie – w parafiach należy odprawić w dogodnej porze mszę św. w intencji zmarłego papieża-emeryta posługując się formularzem Za zmarłego papieża (Prefacja o zmarłych, szaty koloru fioletowego).

Z pasterskim błogosławieństwem na rozpoczynający się Nowy Rok

Zielona Góra, 31 grudnia 2022 r.

Znak: B2-15/22

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Plan kolędy 2022/23 – CZERWIEŃSK, DOBRZĘCIN, BORYŃ, WYSOKIE

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY ROK 2022/23

Czerwieńsk, Boryń, Dobrzęcin, Wysokie

Czwartek 5.I

 1. Czerwieńsk ul. Sosnowa i Słoneczna
 2. Czerwieńsk ul. Kukułcza i Leśna

Sobota 7.I

 1. Dobrzęcin i Boryń
 2. Wysokie

Poniedziałek 9.I

 1. Czerwieńsk ul. Spokojna, Brzozowa, Moniuszki i Wiosenna
 2. Czerwieńsk ul. Piaskowa i Łężycka nr 1 – 8

Wtorek 10.I

 1. Czerwieńsk ul. Łężycka nr od 9 do końca
 2. Czerwieńsk ul. Polna, Młyńska, Wodna, Strażacka, Zachodnia

Środa 11.I

 1. Czerwieńsk ul. Ogrodowa, Rycerska, Chrobrego, pl. Wolności
 2. Czerwieńsk ul. Rynek

Czwartek 12.I

 1. Czerwieńsk ul. Zonia, Akacjowa nr 1 – 6
 2. Czerwieńsk ul. Muchy, Akacjowa 7 – 11 i domki

Piątek 13.I

 1. Czerwieńsk ul. Piłsudskiego i Klonowa nr 1 – 10
 2. Czerwieńsk ul. Klonowa nr od 11 do końca

Sobota 14.I

 1. Czerwieńsk ul. Graniczna nr 13, 13a, 14, 14b
 2. Czerwieńsk ul. Graniczna nr 14 a, 15, 16

Poniedziałek 16.I

 1. Czerwieńsk ul. Graniczna nr 1 – 22, Cicha
 2. Czerwieńsk ul. Strzelecka i Kwiatowa

 

Kolęda od poniedziałku do piątku od godz. 15.30, w sobotę od godz. 11.00.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY ROK 2022/23

Czerwieńsk

Wtorek 17.I

 1. Czerwieńsk ul. Kolejowa, Działkowa
 2. Czerwieńsk ul. Akacjowa 18 a – e

Środa 18.I

 1. Czerwieńsk ul. Składowa 5A
 2. Czerwieńsk ul. Składowa, Naftowa i Cytrynowa, Jasna

Czwartek 19.I

 1. Czerwieńsk ul. Jagodowa
 2. Czerwieńsk ul. Boczna

Piątek 20.I

 1. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 35, 35a, 39a,
 2. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 39b, 49, 50

Sobota 21.I

 1. Czerwieńsk ul. Zielonogórska 1 – 30, Podgórna i Przyleśna,
 2. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 31 – 47, domki 52-56, Krótka i Kąpielowa

Poniedziałek 23.I

 1. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 51, 51a
 2. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 58, 59, 60

Wtorek 24.I

 1. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 61, 62, 63
 2. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 64, 65, 66

Środa 25.I

1. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 67, 68, 69

2. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 70, 71, 72

Czwartek 26.I

 1. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 73, 74, 75
 2. Czerwieńsk ul. Zielonogórska nr 76, 77, 78

Piątek

Kolęda uzupełniająca (po wcześniejszym zgłoszeniu)

Kolęda od poniedziałku do piątku od godz. 15.30, w sobotę od godz. 11.00.

Pasterka 2022 – kościół parafialny w Czerwieńsku

Po dwóch latach pandemii, które wprowadziły wiele zmian, także w sferze duchowej, w wyznawaniu naszej wiary, mogliśmy się spotkać już na tej, jakże ważnej w naszej świadomości i tradycji Mszy świętej – Pasterce, osobiście, jednocześnie, bez limitów. I cieszy, że w naszym kościele zarówno ilość nas zgromadzonych, dekoracja świątyni, jak i oprawa liturgiczna były naprawdę wysokie. Cieszy również, że wraca potrzeba wspólnego spotkania podczas Eucharystii. I włączania się w różne posługi, aby przez te drobne gesty, dawać sobie wzajemnie świadectwo, że Chrystus jest i naprawdę rodzi się w nas, abyśmy, jak On, dawali siebie innym.

Oby te święta były momentem, który może w nas być iskrą wciąż na nowo pobudzającą nas do zapalania się w gorliwości głoszenia Dobrej Nowiny i życia w taki sposób, aby osoby, które nas widzą, w naszych postawach widziały Nowonarodzonego cichego Baranka.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z wnętrza naszej świątyni oraz do wysłuchania kazania ks. Proboszcza, Dariusza Orłowskiego.

Galeria

Plan kolędy 2022/23 – LASKI i NIETKÓW

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY ROK 2022/23

Plan kolędy 2022-23

LASKI I NIETKÓW:

Wtorek 27.XII

 1. Laski nr 1 – 23
 2. Laski nr 24 – 50

Środa 28.XII

 1. Laski nr 51 – 74
 2. Laski nr 75 – do końca

Czwartek 29.XII

 1. Nietków ul. Kościuszki nr parzyste 2 – 46
 2. Nietków ul. Kościuszki nr parzyste 48 – do końca

Piątek 30.XII

 1. Nietków ul. Kościuszki nr nieparzyste 1 – 60
 2. Nietków ul. Kościuszki nr nieparzyste 61 – 121

Poniedziałek 2.I

 1. Nietków ul. Kościuszki nr nieparzyste 123 – do końca, ul. Boczna
 2. Nietków ul. Leśna, Piaskowa, Kwiatowa, Żwirowa, Krzywa, Kolejowa

Wtorek 2.I

 1. Nietków ul. Kasprowicza nr parzyste 2 – 60
 2. Nietków ul. Kasprowicza nr parzyste 62 – do końca, ul. Pocztowa, Sportowa, Strażacka

Środa 3.I

 1. Nietków ul. Kasprowicza nr nieparzyste 1- do końca, ul. Przedszkolna, Parkowa
 2. Nietków os. Słoneczne, ul. Ogrodowa

 

Kolęda od poniedziałku do piątku od godz. 15.30, w sobotę od godz. 11.00.