Aktualności

Słowo na grudzień 2021 z Kalendarza liturgicznego

GRUDZIEŃ 2021

„chrześcijańska niedziela nie jest związana z jej państwowym ustanowieniem jako dzień wolny od pracy zawodowej. Nie należy jej żadną miarą utożsamiać z jakimś społecznopolitycznym modelem, który można tworzyć jedynie w ściśle określonych uwarunkowaniach społecznych. Dlatego uzasadnione jest usilne dążenie do poznania tego głębszego rdzenia , który jest niezależny od zmian czynników zewnętrznych. Gdzie jednak wyprowadza się z tego całkowite przeciwstawienie duchowych treści szabatu i niedzieli, tam mamy do czynienia z głębokim niezrozumieniem zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Uduchowienie Starego Testamentu, które należy do istoty Nowego, jest jednocześnie ciągle nowym Wcieleniem.”

Joseph Ratzinger. Pamiętaj: Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. XI . s. 236

„Cały człowiek został odkupiony p rzez Chrystusa i ma mieć udział w życiu wiecznym, dlatego nie mówimy: „módl my się za duszę N.” lecz: „módlmy się za zmarłego N”. Z modlitw za zmarłych należy usunąć wezwanie: „za dusze znikąd nie mające ratunku”, „za dusze, za które nikt się nie modli”, ponieważ Kościół w każdej Mszy św. i w Liturgii Godzin poleca Bogu wszystkich zmarłych, a także co roku obchodzi Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Można użyć wezwania: „módlmy się za tych zmarłych, których imiona znane są tylko Bogu”, „którzy najwięcej potrzebują modlitwy”, „za których najbliżsi się nie modlą” itp.”

(OP 3* Instrukcja Liturgiczno-Duszpasterska Episkopatu o Pogrzebie i Modlitwach za Zmarłych

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ewangelizacyjna: Katecheci.

Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Terminarz modlitwy różańcowej na grudzień 2021 w Czerwieńsku

Terminarz prowadzenia modlitwy różańcowej na 2021 rok
GRUDZIEŃ
Data Dzień tygodnia Róża
2021-12-01 środa 2
2021-12-02 czwartek 3
2021-12-03 piątek 4
2021-12-04 sobota 5
2021-12-05 niedziela N
2021-12-06 poniedziałek 1
2021-12-07 wtorek 2
2021-12-08 środa 3
2021-12-09 czwartek 4
2021-12-10 piątek 5
2021-12-11 sobota 6
2021-12-12 niedziela N
2021-12-13 poniedziałek 2
2021-12-14 wtorek 3
2021-12-15 środa 4
2021-12-16 czwartek 5
2021-12-17 piątek 6
2021-12-18 sobota 1
2021-12-19 niedziela N
2021-12-20 poniedziałek 3
2021-12-21 wtorek 4
2021-12-22 środa 5
2021-12-23 czwartek 6
2021-12-24 piątek Wigilia
2021-12-25 sobota BN
2021-12-26 niedziela BN
2021-12-27 poniedziałek 4
2021-12-28 wtorek 5
2021-12-29 środa 6
2021-12-30 czwartek 1
2021-12-31 piątek Sylwestra

Transmisje Rorat dla dzieci

W związku z objęciem kwarantanną części dzieci Msze św. roratnie w poniedziałki i środy będą transmitowane online na naszej stronie parafialnej

.Oglądaj

 

Kalendarz Adwentowy 2021

ADWENTOWY KALENDARZ DOBRA

adwentowy kalendarz_2021_do_wydruku

Kolejny Adwent, który jak zwykle rodzi pytanie: Jak go owocnie przeżyć, aby przygotować się na spotkanie z przychodzącym Panem? Najprostsza z możliwych odpowiedzi brzmi: Najlepiej przez czynienie dobra – i to w wielu wymiarach. Niech Adwent będzie czasem dobrych myśli, słów i czynów.

Dobrych myśli, tzn. by się nie nakręcać pesymizmami i nie dołować negatywizmami. Gdy źle myślimy o drugim, nie dzieje się to w ukryciu, jak błędnie mniemamy, ale razi oczami, woła postawami ciała i owocuje czynami. Niech zatem światło zabłyśnie w naszym wnętrzu.

Starajmy się mówić bliźniemu coś dobrego, miłego, zauważyć go, uśmiechnąć się – to kolejne adwentowe wyzwanie, ponieważ uśmiech i dobre słowo otwierają nas na siebie, pozwalają widzieć i ułatwiają wzajemne kontakty. A przecież chcemy mieć dobre relacje.

Działajmy pozytywnie. Co robić, aby nie pobłądzić? Może warto naśladować bogatego młodzieńca, który przybiegł do Jezusa, wołając: Co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pan zwrócił mu uwagę: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? (zob. Mt 19, 16-22). Bo potrzebujemy przewodnika. Zło jest łatwiejsze, widowiskowe. Dobro ciche, często nienachalne, łatwo je przeoczyć. Tak więc szukajmy prawdziwego dobra. Przecież wiemy, gdzie je znaleźć – idźmy i pytajmy Boga. Spotykajmy Go w adoracji.

Słowo Boże na każdy dzień pozwala nam rozpoznać to, co mamy czynić, a Jego wola jest dobrem dla mnie i wszystkich. I wtedy nie pomylimy złudnego dobra (przykładem może być matka rozpieszczająca dziecko) ze „zdrowym” dobrem. Na modlitwie rozeznawajmy, do czego Bóg mnie zaprasza.

Każdy z nas pragnie szczęścia. Niektórzy wręcz za nim gonią. Ale nie da się go osiągnąć natychmiast, bez wysiłku. Przychodzi ono często niespodziewanie, bezwiednie niejako. Zauważył to czeski filozof, twierdząc, że „szczęście to produkt uboczny czynionego dobra”.

Weźmy do serca apel św. Pawła, który twierdzi, że dopóki mamy czas, nie ustawajmy w czynieniu dobra (por. Ga 6,9a.10). Ono przyniesie radość, a dziejąca się miłość da poczucie szczęścia i spełnienia.

W ten sposób zrealizuje się nasze powołanie jako nowego stworzenia, o czym mówi Apostoł Narodów: Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili (Ef 2,10). Sami zostaliśmy przemienieni przez wiarę i chrzest, a teraz jako ludzie współpracujący z Bogiem możemy przemieniać nawet wszechświat!

Codzienny zapis dziejącego się dobra (zacznijmy od małych trzech rzeczy) pozwoli nam je uchwycić, ucieszyć się nimi i chwalić za nie Pana. Umiejmy dziękować Mu za to, że zaprosił nas do tak wspaniałego projektu. My będziemy szczęśliwi, bo w nas i przez nas Bóg będzie uwielbiony. Dzięki nam ludzie doświadczą coś z Jego miłości, mądrości, pokoju i dobra.

s. Alicja Rutkowska CHR

Na co jestem gotowy po spotkaniu Jezusa?

Spotkanie z Jezusem, który żyje, zawsze oznacza jakąś zmianę w życiu. – Mówi w komentarzu do fragmentu Pisma Świętego abp. G. Ryś – Jeśli się dzisiaj z Nim tu spotkacie, twarzą w twarz, to musicie stąd wyjść inni. To musicie wyjść stąd z jakimś przekonaniem; wiem, czego On ode mnie chce.
To nie musi być od razu, że wiem, czego On chce ode mnie w całym moim życiu. To może być, na przykład, że wiem, że Jezus chce, żebym wrócił do domu i posprzątał po kolacji, albo pogadał przez chwilę z rodzicami, albo zaszedł do chorej ciotki.
Wszystko jedno. To może być coś bardzo małego, ale jak się z Nim spotykasz i On ci mówi po imieniu, to On mówi ci; zrób to.
Zawsze w spotkaniu z Nim jest element powołania. Zawsze. Dzieje się to w osobistym spotkaniu. I to jest moment, w którym twoja wiara dojrzewa.
Przed chwilą mogłeś nic nie widzieć i mogłeś Go nie rozpoznawać jeszcze, ale jak słyszysz, że On mówi do ciebie po imieniu, to zaraz z tego wyniknie jakieś posłanie.
Dlatego papież Franciszek mówi, że ludzie się boją takiego spotkania z Jezusem i wolą zamiast Jezusa, czcić rozmaite bożki w swoim życiu. Zamiast Jezusa czczą pieniądz. Zamiast Jezusa, czczą na przykład wiedzę.

Czytaj więcej

Roraty 2021

Roraty to Msze św. wotywne (w intencji) do Najświętszej Maryi Panny, praktykowane w obrzędowości Kościoła Rzymsko-Katolickiego w czasie adwentu. Symbolizują radosne oczekiwanie narodzin Jezusa Chrystusa. Nazwa „roraty” ma charakter potoczny i zaczerpnięta została ze słów intronitu, czyli pieśni otwierającej nabożeństwo, rozpoczynającej się od słów: „Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum; aperiatur terra, et germinet Salvatorem”, co w tłumaczeniu z łaciny na polski oznacza: „niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela”. Warto wiedzieć, że jest to cytat z biblijnego proroctwa Izajasza.

Roraty 2021 trwają od 29.11.2021 do 24.12.2021

Msze św. roratnie w Czerwieńsku:

  • codziennie od poniedziałku do soboty rano o godz. 6:30
  • w poniedziałki i środy dla dzieci o godz. 17:00

Msze św. roratnie w Nietkowie

  • w środy o godz. 17,00

Kościół – dom modlitwy, czy jaskinia zbójców?

W zakładce Audio zamieszczamy kazanie Abpa G. Rysia do Ewangelii o wypędzeniu przekupniów ze świątyni. Może warto spojrzeć na obecny świat, który żyjąc w świecie i łamiąc wszystkie przykazania przychodzimy do świątyni szukając bezpieczeństwa. A może chodzi tylko o problem pieniądza w świątyni?

Oglądaj

List Rektora WSD w Paradyżu

W Czytelni zamieszczamy List Rektora WSD w Paradyżu na Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata.

Siostry i Bracia, Drodzy Przyjaciele,

gdy wchodzimy do seminaryjnej kaplicy, staje przed nami obraz przedstawiający zgromadzonych pod krzyżem pięciu braci w białych habitach, patronów naszej diecezji – pustelników i męczenników z Międzyrzecza. Przyglądając się im myślę szczególnie o tych dwóch, od których wszystko się zaczęło, o tych, którzy przybyli nie znając ani języka, ani zwyczajów, ani tradycji… To przedziwne, że z ich odosobnienia nie rodziło się oddalenie. To przedziwne, że ich życie pustelnicze nie czyniło ich obserwatorami, tym bardziej tak odległych krain jak nasza.

Czytaj więcej

Rekolekcje dla małżeństw – Rodzina33

33-DNIOWE REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW Z ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH 21 LISTOPADA – 23 GRUDNIA

„Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał…” J 17, 23

REKOLEKCJE RODZINA33

Wsparcie małżeństw i rodzin jest dziś zadaniem priorytetowym. Każdy z nas urodził się w jakiejś konkretnej rodzinie i to właśnie to miejsce ma ogromny wpływ na całe nasze życie. Rekolekcje RODZINA33 to propozycja związana z Rokiem Rodziny oraz Rokiem Świętego Józefa. Powstały one we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin. Patronat nad rekolekcjami objęła Komisja ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

Czytaj więcej