Wnioski po spotkaniu Parafialnego Zespołu Synodalnego

Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego za nami, a już za kilka dni kolejna Niedziela Synodalna, która dotyczyć będzie parafii jako środowiska duchowego wzrostu. W naszej parafii praktykowane są modlitwy różańcowe, prężnie działa i rozwija się Krąg Biblijny, a jego...

MODLITWA SYNODALNA DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH

MODLITWA SYNODALNA DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH  Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza, ogarnięci Bożą Miłością oddaliście życie dla Chrystusa, świadcząc o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi dar Ducha i łaskę przemiany, aby zbawcza moc...