Kancelaria

 

Wtorek: 19:30-20:00

Piątek: 19:30-20:00

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dane w zakładce Kontakt

SAKRAMENTY ŚWIĘTE:

Aby ochrzcić dziecko

Należy przynieść akt urodzenia dziecka (oryginał).

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jeśli dziecko nie jest z Parafii Św. Wojciecha, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka.
 2. Należy podać dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres.
 3. Od rodziców chrzestnych bezwzględnie wymagane jest zaświadczenie przyjętego Sakramentu Bierzmowania oraz zaświadczenie, że są osobami wierzącymi i praktykującymi (zaświadczenie takie wystawia Parafia, w której dany chrzestny obecnie mieszka). Chrzestnym nie może być osoba mieszkająca w związku cywilnym, czy konkubinacie.
 4. Dziecko należy zgłosić najpóźniej 1 tydzień przed planowaną datą Chrztu św.
 5. Chrzty są udzielane w Czerwieńsku wyłącznie w drugą niedzielę miesiąca, a w Nietkowie w czwartą niedzielę miesiąca.
 6. Wszystkie skompletowane zaświadczenia od chrzestnych i rodziców oddaje się na nauce lub w dniu Chrztu św. przed Mszą Św.

Aby zawrzeć Sakrament małżeństwa

Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Świadectwo chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym Sakramencie Bierzmowania i I Komunii Św.) wystawione nie później niż przed pół rokiem.
 2. Jeśli żaden z narzeczonych nie jest z Parafii Św. Wojciecha należy także dostarczyć pozwolenie na ślub z jednej z parafii, w których mieszkają narzeczeni.
 3. Zaświadczenie ukończonego kursu przedmałżeńskiego.
 4. Ostatnie świadectwo religii.
 5. Dowód osobisty.
 6. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (ważne 3 miesiące!). W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
 7. Narzeczeni zgłaszają się na pierwsze spotkanie razem do Kancelarii najpóźniej 3 miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego.

Aby otrzymać Sakrament Namaszczenia chorych

 1. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwszą sobotę miesiąca – w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.
 2. Po zgłoszeniu chorego, należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza, czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).
 3. W domu chorego należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece,na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.
 4. Wszyscy obecni biorą udział w modlitwie.

Aby pogrzebać zmarłego

 1. Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego.
 2. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od kapelana szpitala
 4. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły zamieszkiwał.
 5. Zaświadczenie z zakładu pogrzebowego informujące o godzinie pochówku.
 6. W dniu pogrzebu sprawowana jest Msza św. pogrzebowa, podczas której zbierana jest taca na Mszę św. w 30 dniu po pogrzebie.