Parafialna Rada Duszpasterska

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej
(od 23.04.2024 r.)

 

I. Z urzędu:

1. Proboszcz – ks. Dariusz Orłowski (przewodniczący Rady)

2. Wikariusz – Ks. Mariusz Słaboń

3. V-ce przewodnicząca Paraf. Zespołu Caritas – Maria Wojciechowska

4. Przedstawiciel katechetów – Istiena Boguszewicz–Gnatowicz

5. Przedstawiciel nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. – Waldemar Napora

6. Iga Mesjasz – przedstawiciel Wydziału Duszpasterskiego Kurii

7. Patrycja Iwanicka – przedstawiciel młodzieży

II. Z wyboru:

Czerwieńsk:

1. Alicja Napora (przedstawiciel Rady Ekonomicznej)

2. Łukasz Strzelczyk

Nietków:

1. Elżbieta Śliwińska

2. Piotr Warszawski

Laski:

1. Ewa Stekla

2. Krzysztof Lebioda

Wysokie:

1.Sylwia Rogowicz

Dobrzęcin:

1. Dorota Smurawa