Abba Anub

IV w. Był najstarszym spośród siedmiu braci, którzy żyli we wspólnocie zakonnej, jednym spośród nich był wielokrotnie wspomniany Pojmen oraz Pajsio. Najpierw osiedlili się w Sketis, następnie, po pierwszym złupieniu Sketis, w Terenutis, nad Nilem. Anub stał najpierw...

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza (Mk 9, 42) Drogie Siostry i drodzy Bracia! W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest...

Z Apoftegmatów Ojców Pustyni – Abba Antoni

„Pewien myśliwy, polujący na pustyni na dzikie zwierzęta zobaczył, jak abba Antoni żartuje z braćmi, i bardzo się zgorszył. Starzec więc, pragnąc go przekonać, że z braćmi trzeba postępować łagodnie, powiedział mu: „Załóż strzałę i napnij łuk” – a on tak zrobił....