Sakrament Małżeństwa

Zasady udzielania sakramentu:

Błogosławieństwo nowożeńców odbywa się podczas Mszy św. w sobotnie popołudnie. (termin i godzina do ustalenia w kancelarii)
Osoby pragnące zawrzeć ten Sakrament powinny zgłosić się do kancelarii NAJPÓŹNIEJ trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
Należy przynieść ze sobą:
1. aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania,
2. świadectwo ukończenia katechezy w szkole,
3. świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych,
4. dowód osobisty oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcie małżeństwa.

Jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii Czerwieńsk KONIECZNE jest pozwolenie z parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.