1

Nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej

Modlitwa wstępna

odmawiana w każdym dniu nowenny

Matko Najświętsza, Opiekunko z Bożej Opatrzności

dana naszej trudnej, ale pięknej ziemi. Dziękując

za łaski, jakie przez Twój cudami słynący

obraz dobry Bóg zesłał swojemu ludowi, pragniemy

z ufnością zawierzyć Ci to, co jest naszą

potrzebą i oczekiwaniem; a nade wszystko chcemy

Ci oddać siebie. Matko Cierpliwie Słuchająca,

wiernie strzegąca nas w symbolu Białego Orła,

pomóż z czystymi i prostymi, pełnymi oddania

sercami stanąć przed Tobą. Matko godna miłości

i ucząca nas kochać Boga i bliźniego – prosimy Cię

o zwycięstwo dobra nad złem w nas samych i naszych

braciach i siostrach.

Czcząc Ciebie, oddajemy hołd uwielbienia Ojcu,

Synowi i Duchowi Świętemu.

Odmawia się dziesiątek Różańca.

2

Dzień pierwszy

Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

O Matko Boża Rokitniańska, przed Tobą schylali

swe czoła król, biskupi, rycerze i wierny lud. Dziś

ja, grzeszny, klękam przed Tobą, Maryjo, i wielbię

Cię jako Matkę Boga i Matkę Kościoła. Spraw,

błagamy dziś, by Duch Święty w swej szczodrości

zstąpił na nasz Kościół diecezjalny i odnowił oblicze

wszystkich parafii oraz wspólnot w nich działających,

byśmy mogli przynosić owoce: sprawiedliwości,

miłości, radości i pokoju.

Matko Kościoła, módl się za nami.

Pod Twoją obronę”…

Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, s. 11.

Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”, s. 14.

3

Dzień drugi

Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

Matko Boża Rokitniańska, Wychowawczyni powołań

kapłańskich i zakonnych. Błagania nasze,

Matko Dobrego Pasterza, zanosimy dziś za Ojca

Świętego, biskupów, kapłanów i duszpasterzy naszej

diecezji, by ożywiani i umacniani łaską Ducha

Świętego nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo

pokoju, a przez miłość Chrystusa Pana oczyszczali

i uświęcali dusze, i sami niech będą żywą Ewangelią

dla świata. Prosimy także a święte powołania

kapłańskie i zakonne dla naszej rodziny diecezjalnej.

Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych,

módl się za nami.

Pod Twoją obronę”…

Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, s. 11.

Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”, s. 14.

4

Dzień trzeci

Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

O Matko Boża Rokitniańska, wierny Tobie lud

przez wieki zwracał się do Ciebie jako Pośredniczki

Wszelkich Łask. Ja przychodzę dziś z niepokojami.

Spójrz, o dobra Matko, na naszą Ojczyznę.

Tak wiele braci i sióstr zagrożonych jest nietrzeźwością,

rozwiązłością, niewiarą, brakiem miłości.

Prosimy Cię, Matko Księcia Pokoju, za Ojczyznę

i wszystkich Polaków rozproszonych po całym

świecie. Wyjednaj potrzebne dla naszego narodu

dary Ducha Świętego, byśmy żyli w solidarności

wiary i miłości i byli odpowiedzialni za życie Boże

w nas i w naszym narodzie.

Królowo Polski, módl się za nami.

Pod Twoją obronę”…

Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, s. 11.

Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”, s. 14.

5

Dzień czwarty

Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

Matko Boża Rokitniańska, od przeszło trzech

wieków jesteś sławna w swym Cudownym Obrazie.

Obsypywałaś łaskami w tym świętym miejscu

swych czcicieli, którzy do Ciebie po pomoc przychodzili

i o ratunek błagali. Proszę Cię, o Przybytku

Ducha Świętego, byś mi wyjednała tę łaskę,

o którą Cię tak gorąco proszę…

Uproś u Boga wszystkim ludziom głębię żywej

wiary, moc niezawodnej nadziei i żar czystej miłości,

byśmy tym owocniej mogli przeżywać radość

Twojej chwały.

Maryjo, Matko Cierpliwie Słuchająca, módl się

za nami.

Pod Twoją obronę”…

Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, s. 11.

Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”, s. 14.

6

Dzień piąty

Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

O Matko Boża Rokitniańska, Ciebie nazywa

św. Bernard Wszechmocą Błagającą, bo potrafi sz

uprosić jako Królowa Pokoju u swego Syna, Jezusa

Chrystusa, łaskę pokoju wewnętrznego i zewnętrznego

dla każdego człowieka i całej ludzkości.

Błogosławiona Królowo Świata, niech moc Twej

modlitwy wyprosi pokój naszej ziemi i wszystkim,

którzy na niej mieszkają.

Królowo Pokoju, módl się za nami.

Pod Twoją obronę”…

Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, s. 11.

Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”, s. 14.

7

Dzień szósty

Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

O Matko Boża Rokitniańska, która na tym wzgórzu

stałaś się drogowskazem dla dusz błądzących,

a światłem Twej łaski ukazujesz drogi powołania

życiowego, uproś mi tę łaskę, bym idąc ścieżką

mego życia, nie błądził, lecz doszedł do żywota

wiecznego.

Matko poszukujących drogi życia, módl się

za nami.

Pod Twoją obronę”…

Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, s. 11.

Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”, s. 14.

8

Dzień siódmy

Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

O Matko Boża Rokitniańska, Patronko i Opiekunko

dusz niewinnych, weź w swą opiekę dzieci

i młodzież Twojego narodu, by wśród obecnego

zepsucia nie traciły skarbu wiary i ustrzegły czystości

serca.

Matko Boga-Człowieka i nasza Matko, naucz

nas głębokiego szacunku wobec daru życia i chroń

przed jakimkolwiek zamachem na ludzkie życie.

Weź w swą opiekę dzieci poczęte, a jeszcze nienarodzone.

Szczególną opieką otocz wszystkie rodziny,

by stawały się szkołą ofi arnej miłości, a te, które

przeżywają kryzysy i tragedie, niech odnajdą siły

do ich przezwyciężenia.

Pod Twoją obronę”…

Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, s. 11.

Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”, s. 14.

9

Dzień ósmy

Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

O Matko Boża Rokitniańska, zapal w naszym

sercu i duszach naszych braci i sióstr gorącą miłość

do Boga, Ciebie i bliźnich. Tyle w nas samolubstwa

i chwiejności w wypełnianiu woli. Bożej

Matko pięknej Miłości, oddajemy hołd Twemu

wielkodusznemu sercu. Wybacz, że nie zawsze jesteśmy

świadomi ran, jakie zadajemy Twemu Synowi

i Tobie, uczestnicząc w grzechu i pustce samolubnego

życia. Wejrzyj, Matko, na tych, którzy

o własnych siłach nie mogą wrócić do domu

Ojca Niebieskiego. Prosimy Cię za pogrążonych

w grzechach, zwiedzionych błędnymi naukami,

uwikłanych w rozliczne nałogi, zrozpaczonych

i więźniów. Uproś im, Matko Rokitniańska, powrót

do Twego Syna i radość odzyskanego sensu

życia.

Ratunku ginących grzeszników, módl się za nami.

Pod Twoją obronę”…

Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, s. 11.

Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”, s. 14.

10

Dzień dziewiąty

Modlitwa wstępna, s. 1.

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

O Matko Boska Rokitniańska, wszak od wieków

nie słyszano, abyś uciekającego się do Ciebie

opuściła. Matko zatroskana, Ty wstawiając się

za nich, objawiasz także wolę swego Syna: „Uczyńcie

wszystko, co mój Syn wam powie”.

Podobnie jak Ty w Kanie, tak dzisiaj i my wraz

z Tobą prosimy za wszystkich cierpiących, osamotnionych,

bezradnych i ubogich. Naucz nas

być orędownikami naszych bliźnich, gotowymi

brać ich ciężary na siebie.

Matko opuszczonych i chorych, módl się za nami.

Pod Twoją obronę”…

Litania do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, s. 11.

Modlitwa: „Służebnico Pańska z Rokitna…”, s. 14.

11

Litania do Matki Bożej Rokitniańskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Matko Chrystusowa,

Matko Cierpliwie Słuchająca,

Matko do Boga wiodąca,

Matko do opamiętania wzywająca,

Matko przed karą chroniąca,

Matko nad dziećmi płacząca,

Matko świętej wytrwałości,

Matko pięknej miłości,

Matko czuwająca,

Matko ludzi ciężkiej pracy,

Matko ludzkiej solidarności,

Matko prześladowanych za wiarę,

Matko poszukujących drogi życia,

Matko sierot i rozbitych rodzin,

Matko zagubionych,

Matko o trzeźwość zatroskana,

Nadziejo i umocnienie matek,

12

Patronko diecezji zielonogórsko-gorzowskiej,

Chwało Wzgórza Rokitniańskiego,

Ratunku dla biologicznie zagrożonej ziemi naszej,

Ostojo wiary polskiego ludu,

Wzorze poświęcenia dla rodziny,

Wytrwanie sprawiedliwych i pragnących pokoju,

Rozdawczyni darów niebieskich,

Uśmiechu Boga samego,

Wzorze świętości i pobożności,

Pielgrzymie heroicznej wiary,

Gwiazdo przewodnia do domu Ojca,

Dziewico posłuszna Słowu Bożemu,

Oblubienico Ducha Świętego,

Mistrzyni życia duchowego,

Wychowawczyni powołań kapłańskich,

Natchniona przewodniczko młodych,

Opiekunko samotnych,

Pociecho płaczących,

Nauczycielko mądrości i roztropności,

Najczystszy obrazie Kościoła,

Pani łaskawa,

Pani nasza,

Przewodniczko pielgrzymów,

Pośredniczko łask wszelkich,

Służebnico miłosierdzia Bożego,

Królowo Orła Białego,

Królowo pokoju,

13

Królowo Aniołów,

Królowo wszystkich świętych,

Królowo wniebowzięta,

Królowo nieba i ziemi,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic

Chrystusowych.

Módlmy się

Niepokalana Dziewico, Maryjo, Pani Rokitniańska,

która z całą otwartością serca przyjęłaś Słowo

Odwieczne, przypominaj i nam Twoje wezwanie:

Uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie”.

Prowadź nas do Chrystusa obecnego w Najświętszym

Sakramencie, a z Nim do każdego człowieka,

zwłaszcza cierpiącego. Który żyje i króluje na wieki

wieków. Amen.

14

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej

Służebnico Pańska z Rokitna,

zasłuchana w Dobrą Nowinę,

Matko Słowa, co Ciałem się stało,

nakłoń ucha ku naszym modlitwom.

Ty słuchałaś wytrwale Wszechmocnego,

zachowując w Sercu natchnienia,

pomóż przyjąć powiew Ducha Świętego,

byśmy żyli Ewangelią Chrystusa.

Biały Orzeł, którego ochraniasz,

niech Ci zawsze przypomina, że ufamy,

a Ty prowadź nas cierpliwie drogą Pana,

pomóż wytrwać i ocal najsłabszych. Amen.

Modlitwy przed błogosławieństwem

Módlmy się

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam

pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte

tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie

doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz

i królujesz na wieki wieków. Amen.

albo w okresie Wielkanocy:

Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś

wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swego

miłosierdzia, * abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę

naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.