Niedziela

14

Lipca 2024 roku

Imieniny obchodzą:
Bonawentura, Damian, Dobrogost, Franciszek, Izabela, Kosma, Marceli, Marcelin, Marcelina, Stella, Ulryk, Ulrych, Ulryka

Aktualności

Pielgrzymka na czuwanie fatimskie – 13.07.2024

Jak co miesiąc, tak i dzisiaj – kolejnego 13 dnia miesiąca – w którym ukazywała się Maryja pastuszkom w Fatimie, z Czerwieńska wyruszyliśmy, aby oddać Jej cześć i chwałę Bogu. Po początkowym lekkim niepokoju, czy ktokolwiek pójdzie – na kilka minut przed wyjściem spod plebanii zaczęli się schodzić i zjeżdżać pielgrzymi. I tak się stało, że w drogę pieszą wyruszyło nas ok 30. osób. W zwartej grupie, ze śpiewem na ustach wyruszyliśmy pełni zapału i radości. Wśród nas pojawili się pielgrzymi (a właściwie pielgrzymki), które wczoraj wróciły z pieszej pielgrzymki z Klenicy na Jasną Górę, co było też dla nas ważne i budujące.

Dzisiaj, po raz drugi w ostatnich latach, dokonaliśmy zmiany trasy ze względu na wczorajsze i poranne opady deszczu, które pozostawiły duże kałuże na comiesięcznej naszej drodze pielgrzymowania. Ale, jak zaznaczył ks. Zygmunt Zimnawoda, który dzisiaj z nami przeszedł całą trasę – nie zawsze trzeba trzymać się utartych szlaków, ale warto zaufać Bogu i wyruszać za Nim, tam gdzie nas poprowadzi. Bo On wie najlepiej, co dla nas w danej chwili jest najlepsze. I, jak się okazało już po dojściu do celu – ta zmiana w zasadzie podobała się wszystkim. Jedynie dłuższe odcinki po drogach publicznych, na których ruch samochodowy jest zawsze większy, był bardziej stresujący, szczególnie dla porządkowych 🙂

Na miejscu, podczas Mszy św. pielgrzymi zaangażowali się w posługę ministrancką oraz w czytanie lekcji i śpiew Psalmu responsoryjnego. To też jest element, który umacnia wędrujących i pozwala lepiej integrować się z tymi, do których przychodzimy. Wszak jesteśmy wszyscy ludem Bożym.

Po Eucharystii i nabożeństwie różańcowym tradycyjnie była procesja z figurką Maryi i zapalonymi świecami wokół kościoła w Łężycy. A to, szczególnie w takie dni jak dzisiaj – w promieniach zachodzącego słońca, pozwala czuć się nam bliżej Tej, która nas przyciąga do Jezusa.

Zapraszam do Galerii, gdzie możemy zobaczyć zdjęcia z dzisiejszej pielgrzymki.

Galeria

Piszą o nas – “U Nas w Czerwieńsku” – 12.07.2024

Jesteśmy już w trakcie wakacji. Wielu z nas korzysta z urlopów. Ale, jak możemy przeczytać w naszej lokalnej gazetce “U nas”, w naszej parafii ciągle coś się dzieje. Bo tak jest w życiu naszej parafii – zawsze są aktywności i aktywni, którzy się angażują, bo Bóg jest żywy. A my przy Nim też próbujemy żyć.

Zapraszam do odwiedzenia strony “Miesięcznika Czerwieńsk – U nas”

https://bip.czerwiensk.pl/144/Miesiecznik_Czerwiensk_-_U_nas/

Parafialna pielgrzymka do Głogowa, Grodowca i Jakubowa – 29.06.2024 – wspomnienie

W sobotę 29.06 odbyła się jednodniowa pielgrzymka z Czerwieńska do Głogowa, Grodowca i Jakubowa. Mogliśmy zapoznać się z charyzmatem Cichych Pracowników Krzyża, którzy prowadzą dom Uzdrowienia Chorych w Głogowie. Zwiedziliśmy powstającą z gruzów kolegiatę głogowską świadczącą o niezwykle bogatej historii tego miasta. Nawiedziliśmy także dwa niewielkie, ale bardzo urocze sanktuaria w naszej diecezji Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu oraz św. Jakuba Starszego w Jakubowie. Każda pielgrzymka, również i ta przyczyniła się do wzmocnienia naszej wiary i nadziei chrześcijańskiej oraz pogłębienia wzajemnych relacji między uczestnikami, których było 33. Do zobaczenia na kolejnych pielgrzymkach.

W Galerii prezentujemy zdjęcia wykonane przez Justynę Samek

Ks. Dariusz Orłowski

Galeria

Protokół z posiedzenia Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Czerwieńsku w dniu 26.06.2024 r.

POSIEDZENIE
Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 26.06.2024 r.

 1. Rozpoczęcie spotkania – modlitwa
 2. Zatwierdzenie zmiany Sekretarza Rady – stałym Sekretarzem Rady została p. Istiena Boguszewicz-Gnatowicz
 3. Przedstawienie informacji przez ks. proboszcza o szkoleniach diecezjalnych dla przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD). Reprezentantem naszej PRD była p. Iga Mesjasz, która przedstawiła nam treści i główne informacje z tego szkolenia.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie Protokołu z poprzedniego posiedzenia PRD, które miało miejsce w dniu 29.04.2024 r.

1. Omówienie składu PRD.

2. Omówienie realizacji ustaleń z poprzedniego spotkania Rady:

 1. Nabożeństwa majowe w plenerze
 2. Odpust w Nietkowie
 3. Jubileusz XXX-lecia kapłaństwa ks. proboszcza
 4. zmieniona trasa Procesji Bożego Ciała
 5. przypomnienie wolnych wniosków

– angażowanie wiernych w parafię

– dyspozycyjność księży do ilości Mszy św.

– nominacja ks. Łukasza Malca na administratora parafii w Płotach

– program Boża Renowacja

– postępy w renowacji organów z kościoła w Czerwieńsku

– szkolenie Rad Duszpasterskich

– szkolenie Rad Ekonomicznych

5) Przedstawienie wizji parafii przez ks. Dariusza Orłowskiego, która składa się z 4 części:

1. Ewangelizacja (przyjęcie Jezusa Chrystusa przez akt wiary)

2. Formacja (pogłębianie wiary, formacja życia duchowego w małych grupach wspólnotowych)

3. Diakonie (posługa: charytatywna, liturgiczna, lektorzy, kantorzy, komentatorzy, dekoracyjni, porządkowi i gospodarczy – każdy rozpoznaje swoją posługę)

4. Preewangelizacja – wszelkie inicjatywy budujące dobrą atmosferę, klimat, życzliwość.

6) Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich w parafii na podstawie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

1. powołać Zespół (3 osoby) ds. prewencji

– osobę zaufaną – przyjmującą zgłoszenia o krzywdzie dziecka

– osobę do interwencji

2. Obowiązek weryfikacji każdej osoby pełniącej w parafii ww funkcje, obowiązek przeszkolenia tych osób, sprawdzenie w Rejestrze Osób Karanych na tle seksualnym; obowiązek dostarczenia przez osoby funkcyjne zaświadczenia o niekaralności; zaznajomienie i przeszkolenie tych osób z Ustawą i procedurami

3. Propozycje na stanowiska osoby zaufanej i osoby do interwencji: Lucyna Majorczyk, Beata Przymus, Dorota Krzyżaniak, Beata Zawada.

7) Szkolenie formacyjne dla PRD dotyczące sekularyzacji Kościoła w Polsce

1. Przedstawienie stanu Kościoła w Polsce

2. Kongregacja ds Duszpasterstwa wydała Instrukcję: Nawrócenie Duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła (2020 rok)

– potrzeba wyjścia od duszpasterstwa zachowawczego do misyjnego

– wyjście z lęku przed porażką do lęku przed niezaspokojeniem swoich potrzeb duchowych

– reformy struktur parafialnych włącznie z posługą kapłanów

– odkrywanie braterstwa w tworzeniu nowych relacji międzyludzkich, promowanie kultury bliskości, wychodzenie do ludzi

– reforma parafii i wspólnoty, tworzenie Kościoła Domowego – Oikos, parafia ma być domem pośród domów wg zasady terytorialnej – miejsca zamieszkania

– główne zadania wspólnoty parafialnej:

a) głoszenie Ewangelii

b) katecheza

c) sprawowanie liturgii (szczyt życia parafii)

– parafia ma być domem modlitwy, ciszy, gościnności, życzliwości okazywanych przez wszystkich jej członków współodpowiedzialnych za parafie:

a) Parafialna Rada Ekonomiczna

b) Parafialna Rada Duszpasterska

 • realizacja misyjnego marzenia o dotarciu do wszystkich, jako organ doradczy dla proboszcza parafii lecz nie dominujący, ma się troszczyć o życie religijne parafii: ewangelizację, organizację duszpasterstwa, animację liturgiczną, wychowanie, edukację, pomoc społeczną, wydarzenia w parafii
 • PRD rozeznaje wszystko w Duchu Świętym poprzez modlitwę; poszczególne jej etapy to:
  1. przygotowanie osobiste,
  2. cisza i wspólna modlitwa
  3. zabieranie głosu i słuchanie
  4. cisza i wspólna modlitwa
  5. przestrzeń dla innych i dla innego pomysłu – weryfikacja co jest nam potrzebne na teraz
  6. cisza i wspólna modlitwa
  7. wspólne budowanie – kolejne rozeznawanie i zebranie owoców rozmowy w Duchu Świętym
  8. końcowa modlitwa dziękczynna

8) Wymiana doświadczeń i praktyk reprezentantów PRD z całej Diecezji

 1. Wymiana refleksji członków PRD po szkoleniu, propozycja spotkań synodalnych, propozycja spotkań przedstawicieli PRD z parafianami, którzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, próśb, uwag, sugestii, postulatów w sprawach dla nich ważnych
 2. Podsumowanie wniosków
 3. Modlitwa końcowa
 4. Załączniki do Protokołu – lista obecności

 

Sekretarz posiedzenia
Istiena Boguszewicz-Gnatowicz

Galeria

Spotkanie ze św. Pawłem w 1 Tes – 20.06.2024

Minęły kolejne dwa tygodnie. A my – na spotkaniach Kręgu Biblijnego – wędrujemy przez Biblię razem ze świętym Pawłem. Tym razem zatrzymaliśmy się razem z Apostołem Narodów w Tesalonice – wielkim mieście greckim, zwanym stolicą Macedonii Greckiej. Jak mogliśmy się dowiedzieć, 1 Tes jest najstarszym Listem, który napisał św. Paweł do pierwszych Kościołów.

W tegorocznym cyklu spotkań Kręgu Biblijnego dzisiejszy temat brzmi następująco: “Zasady ładu społecznego”. Pochylając się na tym tekstem kolejny raz mogliśmy zobaczyć, że Pismo Święte (a właściwie Słowo Boga w nim zawarte) jest ponadczasowe. Jest odpowiednie na każdy czas, każdą epokę, każde środowisko. I dla każdego człowieka. I tylko od człowieka, który bierze do ręki ten (i inne) tekst święty zależy, czy pozwoli się prowadzić Bogu.

Podczas dzisiejszego spotkania, po zwyczajowym wstępie, podczas którego poznawaliśmy kontekst geograficzno-historyczny gminy, do której pisał św. Paweł, pochyliliśmy się nad poniższym fragmentem 1 Tes 5 12-22:

Zasady ładu społecznego chrześcijan

“Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój! Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”.

Po odczytaniu tego tekstu i chwili nad nim zamyślenia nastąpiło dzielenie się tym, co w nas te słowa powodują. Czy my, żyjący dzisiaj chrześcijanie, widzimy odniesienie do naszego Kościoła? A jeszcze bardziej – czy widzimy odniesienie do nas samych? Wypowiedzi, które wybrzmiały pokazały nam, że Słowo Boga jest wiecznie żywe. I, że działa w nas tak samo, jak działał we wczesnych wiekach chrześcijaństwa. I w każdym innym czasie.

Równie żywą dyskusję wywołały w nas kolejne słowa, które odnosiły się do życia po śmierci – do zmartwychwstania. Czy, a jeśli tak, to jak my widzimy nasze zmartwychwstanie? Czy jest to dla nas oczywista prawda wiary? Czy może mamy z tym kłopot? I tu dialogi, które wybrzmiewały, pokazywały, że jesteśmy jako ludzie bardzo różni. Że równie różnorodnie reagujemy na te same treści. I to jest piękne w dziele stworzenia. W naszym ziemskim życiu. I w ujęciu eschatologicznym.

Przed nami wakacje. W tym czasie mamy różne pomysły na siebie. I bardzo dobrze. W spotkaniach Kręgu też mamy swoistą przerwę wakacyjną, chociaż nie całkowitą. W ostatnią niedzielę lipca spotkamy się w konwencji biesiadnej w ogrodzie przy plebanii, aby się wspólnie umacniać naszą codziennością. Może coś powspominać… Może podzielić się wakacyjnymi przeżyciami, wyjazdami…

Szczegóły spotkania podamy na początku lipca.

Galeria