POSIEDZENIE
Duszpasterskiej Rady Parafialnej
w dniu 26.06.2024 r.

 1. Rozpoczęcie spotkania – modlitwa
 2. Zatwierdzenie zmiany Sekretarza Rady – stałym Sekretarzem Rady została p. Istiena Boguszewicz-Gnatowicz
 3. Przedstawienie informacji przez ks. proboszcza o szkoleniach diecezjalnych dla przedstawicieli Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD). Reprezentantem naszej PRD była p. Iga Mesjasz, która przedstawiła nam treści i główne informacje z tego szkolenia.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie Protokołu z poprzedniego posiedzenia PRD, które miało miejsce w dniu 29.04.2024 r.

1. Omówienie składu PRD.

2. Omówienie realizacji ustaleń z poprzedniego spotkania Rady:

 1. Nabożeństwa majowe w plenerze
 2. Odpust w Nietkowie
 3. Jubileusz XXX-lecia kapłaństwa ks. proboszcza
 4. zmieniona trasa Procesji Bożego Ciała
 5. przypomnienie wolnych wniosków

– angażowanie wiernych w parafię

– dyspozycyjność księży do ilości Mszy św.

– nominacja ks. Łukasza Malca na administratora parafii w Płotach

– program Boża Renowacja

– postępy w renowacji organów z kościoła w Czerwieńsku

– szkolenie Rad Duszpasterskich

– szkolenie Rad Ekonomicznych

5) Przedstawienie wizji parafii przez ks. Dariusza Orłowskiego, która składa się z 4 części:

1. Ewangelizacja (przyjęcie Jezusa Chrystusa przez akt wiary)

2. Formacja (pogłębianie wiary, formacja życia duchowego w małych grupach wspólnotowych)

3. Diakonie (posługa: charytatywna, liturgiczna, lektorzy, kantorzy, komentatorzy, dekoracyjni, porządkowi i gospodarczy – każdy rozpoznaje swoją posługę)

4. Preewangelizacja – wszelkie inicjatywy budujące dobrą atmosferę, klimat, życzliwość.

6) Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich w parafii na podstawie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

1. powołać Zespół (3 osoby) ds. prewencji

– osobę zaufaną – przyjmującą zgłoszenia o krzywdzie dziecka

– osobę do interwencji

2. Obowiązek weryfikacji każdej osoby pełniącej w parafii ww funkcje, obowiązek przeszkolenia tych osób, sprawdzenie w Rejestrze Osób Karanych na tle seksualnym; obowiązek dostarczenia przez osoby funkcyjne zaświadczenia o niekaralności; zaznajomienie i przeszkolenie tych osób z Ustawą i procedurami

3. Propozycje na stanowiska osoby zaufanej i osoby do interwencji: Lucyna Majorczyk, Beata Przymus, Dorota Krzyżaniak, Beata Zawada.

7) Szkolenie formacyjne dla PRD dotyczące sekularyzacji Kościoła w Polsce

1. Przedstawienie stanu Kościoła w Polsce

2. Kongregacja ds Duszpasterstwa wydała Instrukcję: Nawrócenie Duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła (2020 rok)

– potrzeba wyjścia od duszpasterstwa zachowawczego do misyjnego

– wyjście z lęku przed porażką do lęku przed niezaspokojeniem swoich potrzeb duchowych

– reformy struktur parafialnych włącznie z posługą kapłanów

– odkrywanie braterstwa w tworzeniu nowych relacji międzyludzkich, promowanie kultury bliskości, wychodzenie do ludzi

– reforma parafii i wspólnoty, tworzenie Kościoła Domowego – Oikos, parafia ma być domem pośród domów wg zasady terytorialnej – miejsca zamieszkania

– główne zadania wspólnoty parafialnej:

a) głoszenie Ewangelii

b) katecheza

c) sprawowanie liturgii (szczyt życia parafii)

– parafia ma być domem modlitwy, ciszy, gościnności, życzliwości okazywanych przez wszystkich jej członków współodpowiedzialnych za parafie:

a) Parafialna Rada Ekonomiczna

b) Parafialna Rada Duszpasterska

 • realizacja misyjnego marzenia o dotarciu do wszystkich, jako organ doradczy dla proboszcza parafii lecz nie dominujący, ma się troszczyć o życie religijne parafii: ewangelizację, organizację duszpasterstwa, animację liturgiczną, wychowanie, edukację, pomoc społeczną, wydarzenia w parafii
 • PRD rozeznaje wszystko w Duchu Świętym poprzez modlitwę; poszczególne jej etapy to:
  1. przygotowanie osobiste,
  2. cisza i wspólna modlitwa
  3. zabieranie głosu i słuchanie
  4. cisza i wspólna modlitwa
  5. przestrzeń dla innych i dla innego pomysłu – weryfikacja co jest nam potrzebne na teraz
  6. cisza i wspólna modlitwa
  7. wspólne budowanie – kolejne rozeznawanie i zebranie owoców rozmowy w Duchu Świętym
  8. końcowa modlitwa dziękczynna

8) Wymiana doświadczeń i praktyk reprezentantów PRD z całej Diecezji

 1. Wymiana refleksji członków PRD po szkoleniu, propozycja spotkań synodalnych, propozycja spotkań przedstawicieli PRD z parafianami, którzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, próśb, uwag, sugestii, postulatów w sprawach dla nich ważnych
 2. Podsumowanie wniosków
 3. Modlitwa końcowa
 4. Załączniki do Protokołu – lista obecności

 

Sekretarz posiedzenia
Istiena Boguszewicz-Gnatowicz

Galeria