POSIEDZENIE
Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Czerwieńsku
w dniu 29.04.2024 r.

 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia – modlitwa
 2. Zapoznanie i prezentacja członków Rady
 3. Przedstawienie przez ks. proboszcza Dariusza Orłowskiego treści Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 4. Przewodniczącym, zgodnie ze Statutem jest ks. Dariusz Orłowski
 5. Wybór wiceprzewodniczącego Rady – jednogłośnie został wybrany p. Waldemar Napora
 6. Wybór Sekretarza Rady – jednogłośnie została wybrana p. Istiena Boguszewicz-Gnatowicz
 7. Sprawy duszpasterskie:
 1. Ustalono wspólnotowe nabożeństwa majowe odprawiane w poszczególnych miejscowościach parafii wg poniższego planu:

– Dobrzęcin (05 maja) – godz. 17:00

– Nietków (12 maja) – godz. 16:00

– Wysokie (19 maja) – godz. 17:00

– Boryń (26 maja) – godz. 17:00

 1. Odpust filialny w Nietkowie – (12 maja) – podczas Mszy świętej o godz. 13:30. Po niej poczęstunek dla parafian i przybyłych gości. Na zakończenie – wspólne nabożeństwo Majowe o godz. 16:00. Ustalono, że Mszy św. odpustowej przewodniczył będzie ks. Adam Firak.
 2. Jubileusz 30-lecia kapłaństwa ks. Dariusza Orłowskiego odbędzie w dniu 30 maja br. Msza św. z procesją Bożego Ciała o godz. 10:30. Po procesji świętowanie na Placu ze sceną przy Ratuszu. Stoły i ławki z plebanii i z MGOK-u. Nagłośnienie na scenie będzie przygotowane przez parafię. Występ p. Przemysława Szczotko, występy wokalne dzieci – piosenki o powołaniu kapłańskim. Prowadzenie animacji zabaw – p. Zbigniew Żołędziejewski. Wojskowa grochówka na poczęstunek. Prośba o upieczenie ciast przez parafian, zapewnienie naczyń jednorazowych, sporządzenie mapki zagospodarowania terenu. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i czuwanie nad obsługą gospodarczą i porządkową. Prowadzenie festynu – p. Istiena Boguszewicz-Gnatowicz. Występ chóru GAUDEAMUS z MGOK. Decyzja o odwołaniu festynu jest zależna od warunków pogodowych i będzie podjęta do dnia 26 maja br. 
 3. Procesja Bożego Ciała w Czerwieńsku. Wyznaczenie trasy procesji.

– Ołtarz pierwszy – przychodnia ul. Zielonogórska – wykonanie: mieszkańcy Wysokiego i Dobrzęcina.

– Ołtarz drugi – ul. Strzelecka, okolice domu p. Ewy Potockiej – wykonanie: młodzież

– Ołtarz trzeci – ul. Graniczna, budynek Szkoły Podstawowej – wykonanie Żywy Różaniec

– Ołtarz czwarty – ul. Graniczna, okolice MOPS – wykonanie kolejarze i wojskowi

Trasa procesji będzie zależna od planowanego jubileuszu.

 1. Wolne wnioski od członków Rady
 1. Angażowanie nowych parafian w sprawy techniczne parafii
 2. Dostosowanie liczby Mszy świętych do liczby kapłanów w naszej parafii – informacja przekazana przez ks. proboszcza, która została podjęta na spotkaniu z biskupem, jako jedna z możliwych sytuacji przy postępujących wakatach księży w naszej diecezji.
 3. Przejście na emeryturę ks. proboszcza parafii w Płotach. W dekanacie rozważana jest propozycja o przyłączeniu parafii w Płotach do Czerwieńska lub Przylepu. Rada zaleca konsultację z parafianami i Radą duszpasterską z Płot, wyraża też opinię o możliwości dołączenia parafii z Płot do Przylepu
 4. Utworzył się zespół osób, który poszukuje nowych form odnowy parafii, jest to kilkuosobowa grupa parafian, spotykająca się poza radą, której moderatorem jest ks. proboszcz Dariusz Orłowski, uczestniczący w Programie Bożej Renowacji  
 5. Informacja o podpisaniu umowy na renowację organów w kościele w Czerwieńsku w dniu 26 kwietnia 2024 r. z wykonawcą p. Adamem Olejnikiem wyłonionym w Konkursie ofert przeprowadzonym zgodnie z procedurą przetargową w ramach Polskiego Ładu. Termin realizacji do 01.11.2024 r.
 6. Szkolenie dla członków Rad Duszpasterskich – planowane na 11.05.2024 r. Przedstawiciel parafii – p. Iga Mesjasz, która przedstawi Radzie informacje ze szkolenia.
 7. Informacja ze studium prawno-organizacyjnego dotyczącego szkolenia członków Parafialnych Rad Ekonomicznych, które odbyło się w dniu 09.03.2024 r. zostanie przedstawiona przez p. Alicję Napora
 8. Wyznaczenie terminu kolejnego spotkania Rady Duszpasterskiej na 26 czerwca 2024 r.

 

Sekretarz posiedzenia
Istiena Boguszewicz-Gnatowicz