Święta Katarzyna de’ Ricci

Była jedną z najpopularniejszych osobowości swoich czasów; inteligentna, wykształcona, kontaktowała się i korespondowała z wieloma wybitnymi przedstawicielami Kościoła, m.in. z Filipem Nerim. Otrzymała od Boga stygmaty, dar przepowiadania przyszłości i czynienia cudów. Urodziła się 23 kwietnia 1522 r. we Florencji (Włochy) jako córka genfaloniera Florencji. W 1535 r. wstąpiła do klasztoru dominikanek w Prato położonym niedaleko jej rodzinnego miasta, gdzie od 1560 r. až do śmierci (1 lutego 1590 r.) pełniła funkcję przeoryszy. Jej li sty i pisma napisane klasycznym językiem do dziś uważane są za świadectwa ówczesnych czasów. Katarzyna została beatyfikowana w 1732 r. Świętą ogłoszono ją w 1746 r.

[W polskim kalendarzu liturgicznym ze względu na przypadające w tym dniu święto Ofiarowania Pańskiego, wspomina się ją 13 lutego]