Wigilia Zesłania Ducha Świętego – 27.05.2023

W sobotni wieczór, po wieczornej Mszy Świętej, wzorem zebranych uczniów Jezusa w wieczerniku spotkaliśmy się aby otworzyć się na dary Ducha Świętego. Wieczór poprowadziła grupa Uwielbienia z naszej parafii. Śpiew, przeplatany modlitwą spontaniczną, miał nam pomóc w...

Do przyjaciela niewierzącego

Do przyjaciela niewierzącego.  Co jest łatwiej powiedzieć: wierzę w Boga? Czy: nie wierzę w Boga?  Mówisz – ja wierzę w drzewo, kamień… Bo to widzisz. Czy można wierzyć w to, co jest widoczne, namacalne? Przecież jeśli coś widzisz, to w Tobie nie ma wiary. Jest...

Spotkanie Kręgu Biblijnego z Micheaszem – 25.05.2023

Czy my, będący dzisiaj na spotkaniu Kręgu Biblijnego w salce, spotkaliśmy się z Micheaszem – prorokiem Starego Testamentu? Czy Duch Święty poruszył mnie słowami, które wypowiadał Micheasz, czy tylko przeczytałem kilka fragmentów Księgi, posłuchałem, co mówią...