07 lutego – Święty Jan z Triory

Święty Jan z Triory Syn zamożnych rodziców, po początkowej nauce w Triorze uczęszcza do szkół barnabitów w Porto Maurizio (Imperia, Włochy). Tu zaczyna skłaniać się do życia zakonnego, na które z trudem uzyskuje zgodę rodziców i w 1777 r. w Rzymie przyjmuje go inny...

06 lutego – Święty Amand z Maastricht

Święty Amand z Maastricht Jest najsłynniejszym z ewangelizatorów Belgii, gdzie do tej pory doznaje czci, ale w swoim długim życiu przemierzył dużą część Europy wśród Franków, Flamandów, Holendrów, Niemców, Słowian. Temu wędrownemu ewangelizatorowi nie za wsze dopisuje...

05 lutego – Święty Jakub

Święty Jakub “Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej”. To wezwanie stąnowi końcową pieczęć wspaniałego hymnu Syjonu napisanego przez proroka Izajasza. Przedstawia się w nim obraz wszystkich ludów ziemi zmierzających słowa Bożego i...

04 lutego – Święty Raban Maur

Święty Raban Maur Jesteśmy świadkami intensywnego odrodzenia intelektualnego w imperium karolińskim. Karol Wielki z samej potrzeby zagwarantowania jedności swemu państwu i sprawnego zarządzania nim, co wymagało zaangażowania licznych funkcjonariuszy posiadających...