Ks. Zygmunt Lisiecki – notka biograficzna

Ks. prałat Zygmunt Lisiecki urodził się 9 września 1949 r. w Świebodzinie w rodzinie Józefa i Marii z domu Lendzion. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1967 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu....

Aby pogrzebać zmarłego

Aby pogrzebać zmarłego Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od kapelana szpitala Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły zamieszkiwał....

Aby otrzymać Sakrament Namaszczenia chorych

Aby otrzymać Sakrament Namaszczenia chorych Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwszą sobotę miesiąca – w nagłych przypadkach w każdym innym czasie. Po zgłoszeniu chorego, należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza, czy jest on w stanie przyjąć Komunię...

Aby zawrzeć Sakrament małżeństwa

Aby zawrzeć Sakrament małżeństwa Należy dostarczyć następujące dokumenty: Świadectwo chrztu do ślubu (z informacją o przyjętym Sakramencie Bierzmowania i I Komunii Św.) wystawione nie później niż przed pół rokiem. Jeśli żaden z narzeczonych nie jest z Parafii Św....

Aby ochrzcić dziecko

Aby ochrzcić dziecko Należy przynieść akt urodzenia dziecka (oryginał). Jeśli dziecko nie jest z Parafii Św. Wojciecha, potrzebne jest zezwolenie na chrzest z Parafii aktualnego zamieszkania dziecka. Należy podać dokładne dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko,...

06 stycznia – Święci Mędrcy ze Wschodu

Wśród czterech Ewangelii kanonicznych tylko Mateusz wzmiankuje o Mędrcach. Tekst Mateusza był – jak się wydaje (choć dziś zdania uczonych są w tej kwestii podzielone) – zredagowany jako pierwszy. Dlaczego nie wspominają o nich dwa pozostałe, podobne do niego,...