Spotkanie Kręgu Biblijnego – 29.04.2021

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. Jego tematem było “Jakub i jego synowie”. W oparciu o fragmenty Starego Testamentu i posiłkując się Nowym Testamentem rozważaliśmy o kolejnych etapach Historii Zbawienia zawartej w Piśmie...

JAKUB I JEGO SYNOWIE (29.04.2021)

Tekst 1 Księga Rodzaju 25, 27-34  27 A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. 28 Izaak miłował Ezawa, bo ten przyrządzał mu ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny; Rebeka...

POWOŁANIE ABRAHAMA (15.04.2021)

Tekst 1 Księga Rodzaju 12, 1-8  1 Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. 2 Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. 3 Będę błogosławił...