SCHOLASTYKA

Św. Scholastyka, dziewica, ksieni. Pochodziła z Nursji. Ksieni klasztoru żeńskiego w Plombariola – w pobliżu klasztoru na Monte Cassino, założonego przez jej brata św. Benedykta. Umarła 10 lutego 542 roku. Uważana za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek. Patronka miast Lc Mans i Subiaco. W ikonografii Święta przedstawiana jest z gołębiem. Wiąże się to z relacją św. Grzegorza Wielkiego, papieża, który poświęcił jej piękne wspomnienie w swoich “Dialogach”. Opowiada w nim między innymi, i kiedy św. Benedykt patrzył ze swej klasztornej celi na Monte Cassino i na klasztor, w którym żyła św. Scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci białej gołębicy, unoszącą się do nieba. Sztuka religijna ukazuje św. Scholastykę w habicie benedyktyńskim. Jej atrybutami są: krzyż, księga, pastorał ksieni.

św. Austreberty dk. (+ 704),
św. Michata Febres Corderoy Munoz (+ 1910),
św. Soterydz. m. (+ 304),
św. Wilhelma ps. (1157).