To radość płynąca z nadejścia Pana, którą zapowiada nam już prorok Izajasz. Trzecia świeca, ożywienie korzenia jaśniejszymi kwiatami, wznoszącymi się ku górze mają za zadanie ukazanie obrazu – zapowiedź przychodzącego Boga.